Cirhóza

01.05.2023

Je to difúzny prestavbový proces charakteristický so zápalovými a nekrotickými zmenami, fibrózou parenchýmu a tvorbou regeneračných uzlov. Samostatná fibróza alebo tvorba uzlov nie je považovaná za cirhózu. Cirhotické zmeny sú reakciou na nekrotické zmeny pečeňových buniek, ktoré môžu nastať z rôznych príčin ochorenia pečene. Na Slovensku najčastejšou príčinou nekrotických zmien pečeňových buniek alkohol. 

Príčiny vzniku

Medzi najčastejšie príčiny vzniku cirhózy pečene zaraďujeme:

 • nadmerné užívanie alkoholu
 • vírusové ochorenie pečene - hepatitída B a C
 • toxické poškodenie pečene (napr. lieky)
 • Infekcie (brucelóza, echinokoková infekcia)
 • autoimunitné ochorenia
 • metabolické ochorenia (hemochromatóza, Wilsonova choroba, porfýrie)
 • dlhodobá cholestáza

Klinický obraz

Prejavy sú veľmi variabilné, niekedy sa nemusia ani vôbec vyskytovať. Vtedy hovoríme o kompenzovanej cirhóze. Najhorším prejavom je zlyhanie pečene. O dekompenzovanej cirhóze hovoríme pri objavení sa príznakov, ktoré vyplývajú z poruchy syntetickej alebo exkrečnej funkcie pečene, alebo ako prejavy vzniknutej portálnej hypertenzie. Medzi časté príznaky zaraďujeme:

 • Ikterus - žlté sfarbenie pokožky a očných bielok
 • Opuchy
 • Krvácavé poruchy
 • Ascites – nahromadenie tekutiny v brušnej dutine
 • Pavúčikovité névy - najčastejšie na dekolte
 • Nechutenstvo
 • Sťažené dýchanie
 • Pažerákové varixy – ako následok portálnej hypertenzie. Predstavujú riziko krvácania. 

Diagnostika

Pre stanovenie diagnózy je najdôležitejšie ultrazvukové alebo CT vyšetrenie s nálezom ložiskových pečeňových zmien. Pečeňová biopsia nie je podmienkou pre stanovenie diagnózy. Prognosticky a v mnohých prípadoch aj k stanoveniu adekvátnej terapie je dôležité určenie stupňa ochorenia, ktoré sa vykonáva podľa Child – Pugh klasifikácie. Vychádza z laboratórnych a klinických parametrov a podľa nej dokážeme klasifikovať stupeň poškodenia pečene.  

Child – Pugh klasifikácia 

Body

1

2

3

Ascites

neprítomný

mierny

výrazný

Stupeň encefalopatie

neprítomný

1-2

3-4

Bilirubín 

Menej ako 34

34 - 51

Viac ako 51

Albumín

Viac ako 35

38-35

Menej ako 28

Protrombínový čas

1-3s

4-6 s

Viac ako 6s

INR

Menej ako 1,7

1,7 – 2,3

Viac ako 2,3

Maximum dosiahnutia bodov v Child – Pugh klasifikácii je 15, minimum 5. Čím vyššie je bodové skóre v klasifikácii, tým horšie je poškodenie pečene. Podľa výsledkov rozlišujeme tri stupne:

 • A – 5-6 bodov
 • B – 7-9 bodov
 • C – 10 – 15 bodov

Terapia 

Základnou súčasťou terapie je odstránenie primárnej príčiny - abstinencia, liečba chronického pečeňového ochorenia. Ak už došlo k prestavbe pečeňového parenchýmu a k vzniku cirhotických zmien, zostáva už len liečba symptomatická. Dôležitá je dostatočná výživa (príjem 1,0 – 1,5 g bielkovín na kg), aplikácia vitamínov a prevencia vzniku cirhotických komplikácii. Pre ľudí v najhoršom štádiu ochorenia je jediné možné riešenie transplantácia pečene. 

Prognóza a posudkové hľadisko

Prognóza závisí od prítomnosti komplikácii portálnej hypertenzie a na funkčnej schopnosti pečene, ktoré sa zisťuje pomocou Child - Pugh klasifikácie. Pacienti v skupine A sú schopní ľahkej práce, môžu byť bez výraznejších opatrení operovaní pre iné chirurgické indikácie. Mali by byť ale pravidelne sledovaní a adekvátne liečení. Pri klasifikáci typu C majú pacienti horšiu prognózu. Nutná je transplantácia pečene. Postup je prísne individuálny podľa celkového zdravotného stavu, veku pacienta a od etiológie, teda príčiny ochorenia. 

U pacientov je nutné pravidelne navštevovať ošetrujúceho lekára, pretože cirhóza pečene predstavuje riziko vzniku hepatocelulárneho karcinómu. U pacientov s cirhózou je nutné v intervaloch odoberať onkomarkery (alfa feto proteín a iné) a vykonávanie USG vyšetrenia brucha pre včasný záchyt potencionálne vznikajúceho malígneho procesu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".