Forišek Paulová Petronela MSc.

Nutričná terapeutka a vedkyňa skúmajúca vzťahy výživy, pohybu a črevného mikrobiómu.

Forišek Paulová Petronela MSc.

Som absolventkou magisterského programu v odbore Výživa človeka, ktorý som absolvovala na Vedeckej fakulte Kodaňskej univerzity v Kodani s bakalárskych vzdelaním v odbore Nutričný teraput na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 

Odborné skúsenosti som v priebehu túdia získala ako z vedeckej, tak z lekárskej oblasti, které som iastone vyuila pri písaní Dietologickej knihy pre pacientov. Hlavnou motiváciou pre pecializáciu v oblasti výživy a vskumu bola pre mna vdy pomoc uom a silná túba po skúmaní vzahov medzi výživou, zdravím a ochoreniami.

MSc. Petronela Forišek Paulová je nutričná terapeutka a vedkyňa. Výskumu sa venuje v Biomedicínskom centre Slovenskej Akadémie Vied na Ústave experimentálnej endokrinológie, kde primárne skúma vzťahy medzi výživou, fyzickou aktivitou a črevným mikrobiómom u pacientov s obezitou a neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Popri vedeckej činnosti sa profesne venuje nutričnej terapii vo vlastnej nutričnej poradni, v ktorej poskytuje nutričné poradenstvo pre klientov s rôznymi ochoreniami súvisiacimi s výživou. Zároveň pôsobí aj v nutričnej ambulancii v Národnom onkologickom ústave, kde sa zaoberá liečebnou výživou onkologických pacientov počas liečby ochorenia.

Petronela F. Paulová je absolventkou magisterského programu v odbore Výživa človeka na Vedeckej univerzite Kodaňskej univerzity v Kodani s bakalárskym vzdelaním v odbore Nutričný terapeut, ktoré absolvovala na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne popri vedeckej činnosti ukončuje doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Je spoluautorkou dietologickej knihy pre pacientov „Diéty pri ochoreniach pažeráka, žalúdka a dvanástnika“, odborných nutričných článkov a vedeckých zahraničných publikácií. Prednáša na domácich aj zahraničných konferenciách. 

VZDELANIE

BIOMEDICÍNSKE CENTRUM, SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED Ústav experimentálnej endokrinológie 2018-2022 (Bratislava, Slovensko) - PhD kandidát

Téma dizertanej práce: "Vplyv 3-mesačného tréningu na ľudský črevný mirkobióm, metabolóm, energetický metabolizmus a kognitívne funkcie u seniorov s miernym kognitívnym deficitom a kohnitívne normálnych jedincov"

UNIVERSITY OF COPENHAGEN, FACULTY OF SCIENCE 2015-2017 (Kodaň, Dánsko) - Master of Science in Human Nutrition (Cand. Scient.)

Téma magisterskej práce: "Does dietary omega-3 PUFA intake modulate human gut microbiota and thereby lipid and lipoprotein sub-fraction profile?" (Counterstrike túdia, práca v laboratóriu a tatistická analza vysledkov)

MASARYKOVA UNIVERZITA, LEKÁRSKA FAKULTA 2012-2015 (Brno, Česká republika) - Bakalár z odboru Nutričný terapeut

Téma bakalárskej práce: "Nutriné pecifiká onkologickch pacientov" (Masarykov onkologický ústav, nutriná intervencia u onkologickch pacientov)

Súvisiace videá

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".