Mgr. et Mgr. et Mgr. et Bc. Bezáková Zuzana

Vzdelanie

 • 2000–2005 Filmové a televízne umenie a veda v zameraní produkcia a management (VŠMU, Bratislava) - Mgr. 

 • 2009–2014 sociálna práca (Univerzita Komenského, Bratislava) - Mgr.

 • 2009–2014 sociálna pedagogika (Trnavská univerzita, Trnava) - Mgr.

 • 2013–2016 Právo (Univerzita Komenského, Bratislava) - Bc.

 • 2020 – súčasnosť Psychológia (Paneurópska vysoká škola Bratislava) 

Mgr. et Mgr. et Mgr. et Bc. Bezáková Zuzana

 Ďalšie vzdelávanie 

 • 2005 Kurz manipulácie s novorodencom a malým dieťaťom
  E. Kiedroňová, Praha (Česká republika) Starostlivosť, manipulácia, prístup, komunikácia, prejavy, potreby novorodenca a malého dieťaťa, prístup k dieťaťu, porozumenie potrebám a ich uspokojovanie

 • 2008 Kurz laktačného poradenstva
  OZ Mamila Bratislava (Slovensko) Dojčenie, adoptívne dojčenie, lector Dr. Jack Newman 

 • 2011 Sociálno - psychologický výcvik
  Univerzita Komenského

 • 2012 INPP Školský program
  Avare, lector Sally Goddarg Blythe, MSc. Katarína Sipos,Mgr

 • 2012 Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndrome a ich neuro-fyziologické príčiny z pohľadu INPP metódy
  Avare, lector Katarína Sipos, Mgr. 

 • 2012 Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderný spôsoby ich odstraňovania
  Inštitút pre verejnú správu , podľa zákona č.568/2009 Z.z. o Celoživotnom vzdelávaní 

 • 2011 Mediátor ev. č. 652 
  Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava (Slovensko), Lector: Mgr. Andrej Bábsky - mimosúdne urovnanie sporu 

 • 2013 Komunikačné a psycho-socálne zručnosti Náročné situácie a nároční klienti v mediačnom procese
  Gavalieri s.r.o. lector Mgr. Andrej Bábsky

 • 2015 Diagnostik FAS/FASD
  Nadácia Petra Dvorského, lector dr.n.med.Malgorzata Klecka (Slovensko,Poľsko)

 • 2017 PRIDE – lector, SPDDD Úsmev ako dar 
  Príprava žiadateľov na prijatie dieťaťa – osvojenie, pestúnska starostlivosť  

 • 2018 Terénna sociálna práca 
  výcvik na prácu v teréne  

 • 2019 Práca s emóciami v poradenskom procese 
  metódy, postupy práce s emóciami v poradenskom procese  

 • 2019 Supervízor v pomáhajúcich profesiách
  Inštitút vzdelávania a osobného rozvoja, Bratislava 

 • 2019 Therapeut DDP therapie
  Pod vedením autora Dyadickej vývinovej psychoterapie Danielom Hughesom a Janou Kovaříkovou, certifikovaná lektorka pre ČR  

 • 2022  Opatrovateľský kurz
  AGV agentúra, opatrovanie, starostlivosť o zomierajúcich

 • 2022 Inštruktor sociálnej rehabilitácie 
  AGV agentúra, sociálna rehabilitácia  

Pracovné skúsenosti:

2020 - súčasnosť: Asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
príprava a organizovanie pracovného programu poslanca vrátane jeho vecného zabezpečenia, príprava podkladov a vyhľadávanie odborných a ďalších podkladov k prerokúvaným materiálom zaradeným na rokovanie NR SR a príslušného výboru NR SR, príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk poslanca, plnenie ďalších úloh podľa pokynov poslanca súvisiacich s prevádzkou poslaneckej kancelárie, vedenie dokumentácie súvisiacej s prevádzkou poslaneckej kancelárie

2019 – súčasnosť: Fyzioklinik
osobný rozvoj, pomoc pri riešení problémov, rozvoj osobnosti, hľadanie vlastného potenciálu – poradenstvo, konzultácie jednotlivcom, rodinám a deťom 

2017 - 2022: Terénny sociálny pracovník - SPDDD Úsmev ako dar, Bratislava 
Práca s rodinami v kríze a ohrození, rodičovské konflikty, výchovné opatrenia a asistované styky, denné tábora pre deti, vzdelávacie aktivity a víkendové pobyty pre rodiny

2015 – súčasnosť: sociálny pedagóg
výkon činnosti pre súkromné materské školy, jasle

2013 – 2020: Mediátor
Ministerstvo spravodlivosti, Bratislava (Slovensko) mimosúdne urovnanie sporov 

2009 – 2017: Profesionálny rodič - Detský domov Harmónia, Bratislava (Slovensko)                                                                                          
socializácia, integrácia sociálne a emocionálne narušených detí do spoločnosti, starostlivosť o potreby detí, poskytnutie lásky a pocitu domova 

2002 – 2012: SZČO
organizačná a produkčná činnosť, organizovanie podujatí, akcií 

1996 – 2009: vedúca oddelenia - výrobný manager - vedúci produkcie - Slovenská televízia, Bratislava (Slovensko) 
riadenie, kontrola, plánovanie, prijímanie nepopulárnych opatrení vedenie porád, tvorba, pracovného systému, organizačná činnosť, vedenie väčšej skupiny - Oddelenie prezentácie programu, Redakcia: pre deti a mládež, Duchovného života, Zábavy, živé vysielania, cyklické relácie 

1993 – 1996: administratívny pracovník - Riaditeľstvo poštovej prepravy, Bratislava (Slovensko) 
administratívna pracovná náplň spojená s riadením skupiny 

Súvisiace videá