Alkohol za volantom

Sezóna 1 - Epizóda 12

31.10.2023

Ďalšia epizóda »

Alkohol za volantom môže mať vážne následky pre vás, pre ostatných účastníkov cestnej premávky a pre vašu právnu situáciu. Prečo by sme za volant nemali sadať pod jeho vplyvom? Vysvetlil nám klinický psychológ venujúci sa najmä dopravnej psychológii Mgr. Karol Kleinmann.

Čo môže alkohol za volantom spôsobiť?

  1. Znížená reakčná schopnosť: Alkohol ovplyvňuje váš nervový systém a spôsobuje spomalenie reakcií. To znamená, že nebudete schopní rýchlo reagovať na nebezpečné situácie na ceste, čo môže viesť k nehodám.

  2. Zhoršené sústredenie: Alkohol môže spôsobiť rozptyľovanie pozornosti a zníženú schopnosť sústrediť sa na riadenie vozidla. To môže viesť k chybám pri riadení vozidla.

  3. Narušená koordinácia: Alkohol ovplyvňuje vašu motorickú koordináciu, čo môže spôsobiť problémy pri ovládaní vozidla, ako napríklad neočakávané manévre alebo nesprávne brzdenie.

  4. Zvýšené riziko nehody: Šoférovanie pod vplyvom alkoholu zvyšuje riziko dopravných nehôd. Alkohol je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k vážnym a smrteľným nehodám na cestách.

  5. Právne následky: Šoférovanie pod vplyvom alkoholu môže mať vážne právne následky, ako sú pokuty, strata vodičského oprávnenia, trestné obvinenie a väzenie.

  6. Riziko zranení a smrti: Alkohol môže spôsobiť zvýšené riziko vážnych zranení alebo smrti pre vás a pre iných účastníkov cestnej premávky.

  7. Sociálne a ekonomické následky: Dôsledky alkoholu za volantom môžu mať aj sociálne a ekonomické dôsledky, vrátane strát rodiny a práce, psychických problémov a iných ťažkostí.

Preto je veľmi dôležité, aby ste sa úplne vyhýbali alkoholu, ak plánujete šoférovať. Ak chcete piť alkohol, mali by ste zvážiť alternatívy, ako je použitie verejnej dopravy, taxi alebo služby odvozu. Zodpovedné šoférovanie je kľúčom k bezpečnosti na cestách a k ochrane vášho vlastného života a životov iných ľudí.