Školský psychológ

Sezóna 1 - Epizóda 7

27.06.2023

Úloha školského psychológa je zabezpečiť psychologickú podporu a služby študentom, pedagogickým pracovníkom a rodinám v rámci školského prostredia. Školský psychológ je odborník so špecializáciou v oblasti psychológie detí a mládeže, ktorý pracuje priamo v školskom prostredí.

Hlavné úlohy školského psychológa zahŕňajú:

  1. Hodnotenie a diagnostika: Školský psychológ vykonáva hodnotenia a diagnostiku psychologických a vývojových problémov študentov. Pomáha identifikovať špecifické vzdelávacie potreby, poruchy učenia, emočné problémy, správanie a sociálne interakcie.

  2. Poradenstvo a podpora: Školský psychológ poskytuje individuálne poradenstvo a podporu študentom v riešení osobných, emocionálnych a sociálnych problémov. Môže pracovať s jednotlivými študentmi alebo s malými skupinami, aby pomohol rozvíjať zručnosti na riešenie konfliktov, zlepšenie sebavedomia a zvládanie stresu.

  3. Spolupráca s pedagógmi a rodičmi: Školský psychológ spolupracuje s pedagógmi a rodičmi na zlepšení vzdelávacieho prostredia pre študentov. Poskytuje poradenstvo pedagógom v otázkach týkajúcich sa správania, vzdelávania a inklúzie študentov s rôznymi potrebami. Spolupracuje aj s rodičmi, poskytuje im informácie a odporúčania ohľadom vývoja a prospechu ich detí.

  4. Prevencia a výchova: Školský psychológ sa zaoberá prevenciou a výchovou v oblasti duševného zdravia, sociálnych zručností a rizikového správania. Organizuje programy a aktivity, ktoré podporujú pozitívne vzťahy, zvládanie stresu a rozvoj prospešných návykov u študentov.

  5. Zásah v krízových situáciách: Školský psychológ je kľúčovou osobou pri zvládaní krízových situácií v škole, ako sú napríklad tragédie, násilie alebo samovražedné sklony. Poskytuje emocionálnu podporu postihnutým študentom a personálu, koordinuje krízové tímy a pomáha s obnovou školského prostredia po kríze.

Cieľom práce školského psychológa je zabezpečiť duševné zdravie a celkový rozvoj študentov, podporovať inkluzívne vzdelávanie a vytvárať prostredie, kde sa študenti môžu cítiť bezpečne, podporovaní a pripravení na úspech vo svojom vzdelávaní.

Hosťom relácie bola Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., vysokoškolská pedagogička a školská psychologička.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".