Pestúnska starostlivosť a osvojenie

Sezóna 1 - Epizóda 10

17.10.2023

Ďalšia epizóda »

Túžba po rodine môže byť pre niekoho veľmi veľká. Potreba naplnenia, starostlivosti a dávania lásky. Na druhej strane je tu možno ešte väčšia túžba na strane detí po rodine. V dnešnej relácii sa budeme venovať náhradnej starostlivosti a pestúnstvu. Čo to znamená a ako to môžeme chápať nám prišla priblížiť Daniela Horínková.

"Pestúnska starostlivosť" a "osvojenie" sú dva rôzne pojmy, ktoré sa týkajú starostlivosti a výchovy detí, ale majú odlišné významy a procesy.

  1. Pestúnska starostlivosť:

    Týka sa starostlivosti o deti, ktoré nie sú biologickými deťmi pestúnskej rodiny. Táto starostlivosť je poskytovaná inou osobou alebo rodinou, ktorá nie je biologickou rodinou dieťaťa. Pestún je osoba, ktorá prevzala zodpovednosť za starostlivosť o dieťa, ktoré nie je jej biologickým potomkom. Pestúnska starostlivosť sa často využíva v prípadoch, keď biologickí rodičia nie sú schopní alebo ochotní starostlivo zabezpečovať potreby svojho dieťaťa. Pestúnska rodina môže byť schopná poskytnúť bezpečné a láskyplné prostredie pre dieťa, ktorému to chýba v jeho biologickej rodine.

  2. Osvojenie:

    Je právny a sociálny proces, ktorý umožňuje osvojiteľom (nie biologickým rodičom) legálne a trvalo prijať dieťa za svoje vlastné. Osvojenie je záväzným procesom, ktorý znamená, že osvojiteľská rodina prevzala všetky práva a povinnosti, ktoré by inak mali biologickí rodičia. Osvojenie sa uskutočňuje prostredníctvom súdneho rozhodnutia a v prípade maloletých detí vyžaduje súhlas biologických rodičov alebo súdne rozhodnutie, ktoré odníma práva rodičov a udeľuje ich osvojiteľom.

Významným rozdielom medzi pestúnskou starostlivosťou a osvojením je teda právny štatút dieťaťa a vzťahy medzi deťmi a starostlivosťou rodiny. V prípade osvojenia sa dieťa stáva právne a zákonne dieťaťom osvojiteľskej rodiny, zatiaľ čo v prípade pestúnskej starostlivosti dieťa zostáva v právnom zmysle súčasťou svojej biologickej rodiny, aj keď je starostlivosťou inej rodiny.

Oba tieto koncepty majú za cieľ poskytnúť bezpečné a podporujúce prostredie pre deti, ktoré nemajú možnosť žiť so svojimi biologickými rodičmi. Rozdiel spočíva v tom, ako sa toto prostredie vytvára a aký je právny štatút dieťaťa v danej rodine.