Mezotelióm

Je najčastejším primárnym nádorom pleury (pohrudnica), čo je tenká blana, ktorá vystiela hrudnú dutinu. Patrí medzi najmalígnejšie a najhoršie ovládané nádory v humánnej medicíne. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí pracujúcich s modrým azbestom (baníci, zamestnanci lodeníc) a ich rodinných príslušníkov alebo u obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti azbestových baní alebo tovární, ktoré azbest spracovávajú.

Príznaky

Medzi hlavné príznaky zaraďujeme:

  • dušnosť 
  • lokalizovaná bolesť na hrudníku  
  • dráždivý kašel 

Súčasťou sú aj typické príznaky, ktoré sprevádzajú nádorové ochorenia (B - symptómy), ktoré sú:

  • únava
  • strata na hmotnosti
  • nočné potenie.

Postupne sa príznaky stupňujú, zhoršuje sa hlavne bolesť, ktorá sa stáva neznesiteľná. 

Diagnostika

Základom každého vyšetrenia je anamnéza, najdôležitejšia je informácia o kontakte s azbestom. Pri vyšetrení sa zisťuje prítomnosť pleurálneho výpotku, z ktorého sa následne vykonáva odber (punkcia) a nutné je aj bioptické vyšetrenie pohrudnice. Zo zobrazovacích metód má veľkú výpovednú hodnotu RTG a CT alebo HRCT vyšetrenie. 

Liečba 

Základom terapie je chemoterapia, len výnimočne sa v niektorých centrách vykonáva chirurgické odstránenie časti pľúc a iných častí, ktoré sú nádorom postihnuté. Radioterapia má v tmto prípade len paliatívny a analgetický efekt. Využívajú sa lieky na zmiernenie prudružených ťažkostí.