Dýchavičnosť (Dyspnoe)

28.02.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Dýchavičnosť alebo odborne nazývané dyspnoe je príznak, ktorý môže sprevádzať množstvo závažných ochorení. Je to termín, ktorý sa používa na opis subjektívnych ťažkostí v zmysle sťaženého dýchania alebo pocitom nedostatku vzduchu. Môže vzniknúť akútne z hodiny na hodinu alebo chronicky počas týždňov. Nemusí ísť vždy o organické ochorenie ale môže sa jednať o psychicky navodené dyspnoe. Pri nezlepšujúcom sa stave je vždy nutné navštíviť lekára za účelom diagnostiky a liečby.

Príčiny

Pôvod dýchavičnosti môžeme rozdeliť na dve hlavné kategórie a to respiračné a kardiovaskulárne. Respiračný systém pozostáva z dychového centra, z dýchacej sústavy, alveolov a kapilár cez ktoré prebieha výmena plynov z kyslíka na oxid uhličitý. Porucha dýchania môže nastať na ktorejkoľvek úrovni dýchacej sústavy. Pod kardiovaskulárnymi príčinami rozumieme zlyhanie na úrovni srdca ako pumpy, ale aj na úrovni červených krviniek v prípade anémie alebo chudokrvnosti. Mechanizmus vzniku dýchavičnosti je odpoveď organizmu na neokysličenie tkanív a orgánov a následná stimulácia dychového centra. 

Najčastejšie príčiny akútnej dýchavičnosti sú:

 • Akútny infarkt myokardu
 • Akútne zlyhanie srdca
 • Srdcová tamponáda
 • Bronchospazmus alebo zúženie priedušiek napr. pri astme alebo alergickej reakcii
 • Pľúcna embólia 
 • Pneumotorax
 • Pľúcne infekcie ako bronchitída alebo zápal pľúc
 • Obštrukcia na úrovni horných dýchacích ciest  v prípade aspirácie, anafylaxie, laryngitídy
 • Akútne zhoršenie chronických pľúcnych ochorení
 • Poruchy centrálnej nervovej sústavy
 • Úzkosť

Najčastejšie príčiny chronickej dýchavičnosti sú:

 • Obštrukcia na úrovni dýchacích ciest – napr. nádory
 • Astma bronchiale
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Intersticiálne pľúcne ochorenie 
 • Kyfoskolióza
 • Tehotenstvo
 • Masívna obezita
 • Brušná hernia
 • Ascites
 • Venózna trombóza
 • Pľúcna hypertenzia
 • Arytmia
 • Srdcové zlyhávanie
 • Kardiomyopatie
 • Dysfunkcia srdcových chlopní
 • Neurologické ochorenia – amyotrofická laterálna skleróza
 • Anémia
 • Metabolické ochorenia
 • Ochorenia obličiek
 • Ochorenia štítnej žľazy 
 • Syndróm spánkového apnoe

Klinický prejav 

Akútne vzniknutá dýchavičnosť môže byť súčasťou život ohrozujúceho stavu a zvyčajne vyžaduje akútnu lekársku starostlivosť. Závažnosť ukazuje pulz nad 120/min, dychová frekvencia nad 30/min, saturácia kyslíkom pod 90%, zapájanie pomocných dychových svalov, ťažkosti s rozprávaním, stridor, pískanie na hrudníku, asymetrické dýchanie, omodrávanie až strata vedomia. 

Diagnostika

Záleží od klinického prejavu a rýchlosti vzniknutých ťažkostí. Pri život ohrozujúcich stavoch sa najprv zaisťujú vitálne funkcie a dostatočné okysličenie organizmu. Správne odobraná anamnéza a klinické vyšetrenie by malo naviesť na rozlíšenie kardiovaskulárnej či respiračnej príčiny ťažkostí. Odlišuje sa či ide o namáhavé alebo pokojové dyspnoe, či sú ťažkosti pri výdychu alebo nádychu. Ak sú ťažkosti v ľahu a pacientovi sa polepší v stoji ide o tzv. ortopnoe a to svedčí pre srdcové zlyhávanie. Podľa predpokladanej príčiny sa realizuje EKG vyšetrenie, RTG alebo CT hrudníka. V laboratórnych parametroch sa sledujú hodnoty krvného obrazu, množstvo červených krviniek, biochemické parametre, hormóny štítnej žľazy, krvné plyny, srdcové markery. V širšej diagnostike pri podozrení na astmu sa pristupuje k spirometrii, pri podozrení na srdcové ochorenia k echokardiografii alebo záťažovým testom.

Liečba

Sa v prvom rade sústreďuje na dostatočné okysličovanie organizmu a lieči sa príčina vzniku dýchavičnosti. V prípade potreby sa uvoľňujú dýchacie cesty či už mechanicky alebo medikamentózne, pri poklese saturácie kyslíkom sa aplikuje oxygenoterapia cez masku, v najťažších prípadoch sa pristupuje k endotracheálnej intubácii. Pri akútnom infarkte myokardu sa pacient nasmeruje na špecifické pracovisko kde sa realizuje akútna koronárna intervencia. Pri chronických ochoreniach a chronicky vzniknutom dyspnoe má pacient naordinovanú chronickú terapiu napr. na srdcové zlyhávanie alebo bronchodilatancia vo forme sprejov pri astme. Dôležité sú aj režimové opatrenia ako zdravá životospráva, veku a diagnóze primeraný pohyb, nefajčiť a pravidelne navštevovať preventívne prehliadky. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".