Ateroskleróza

10.07.2023

Často sa môžeme stretnúť aj s názvom arterioskleróza, ktoré zvyknú označovať rovnaký stav, avšak medzi týmito dvoma pojmami sú určité rozdiely: 

ARTERIOSKLERÓZA - je stav, ktorý sa vyskytuje na tepnách, teda sú to cievy, ktoré privádzajú okysličenú krv do srdca. Tepny sa stávajú hrubé a tuhé, postupne sa zužuje ich lúmen, čo vedie k zníženému toku krvi v tepnách. Zdravé tepny sú flexibilné a elastické, avšak v priebehu času sa ich stena stáva menej elastická. hrubne a tuhne, označujeme to aj ako kôrnatenie tepien.

ATEROSKLERÓZA - je to špecifický typ arteriosklerózy. Typicky dochádza k nahromadeniu tukových látok, cholesterolu a iných substancií do steny tepien. Takýto „nános“ sa nazýva ako plak. Plak môže vytvárať prekážku, ktorá bráni toku krvi a zároveň sa z neho môže časť odlúčiť a zaseknúť sa v inej časti riečiska, čo predstavuje vysoké riziko. Ateroskleróza sa často považuje za srdcový problém, avšak môže postihnúť tepnu kdekoľvek v tele.

Prejavy ochorenia 

Mierne závažná ateroskleróza sa väčšinou neprejavuje žiadnymi príznakmi. Práve to je mnohokrát na nej také nebezpečné. Prejavy sa často objavia až v takom prípade, že dôjde k úplnému upchatiu lumenu cievy, prípadne ak dôjde k odlúčeniu plaku. Takéto vycestovanie časti plaku do riečiska môže viesť k akútnemu infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode. Prejavy ochorenia závisia od závažnosti stavu a od jeho lokalizácie. 

 • ak sú postihnuté koronárne artérie, teda cievy, ktoré zásobujú srdce krvou - prejavy ochorenia môže byť bolesť na hrudníku (stenokardia) alebo angina pectoris (tlaková náhle vzniknutá bolesť na hruníku).
 • ak sú postihnuté cievy vedúce do mozgu - objaviť sa môžu prejavy ako je náhle mravčenie končatín, slabosť, dočasná porucha reči, strata zraku alebo pokles svalov tváre. Takéto prejavy, ktoré sú dočasné, označujeme ako TIA - tranzitórny ischemický atak. Treba zdôrazniť, že napriek tomu, že je stav dočasný, je nutné vyhľadať lekára, pretože TIA je častokrát predzvesť náhlej cievnej mozgovej príhody
 • ak sú postihnuté cievy končatín - objaviť sa môžu periférne bolesti končatín, bolesť po krátkej chôdzi, nazývaná ako klaudikácia alebo na postihnutej končatine môžeme namerať nižší krvný tlak. 
 • ak sú postihnuté cievy vedúce do obličiek - ako najčastejší príznak je vzostup krvného tlaku. Ak ide o hypertenziu známej etiológie, označujeme to ako sekundárna hypertenzia. Ak príčinu hypertenzie nepoznáme, ide o esenciálnu hypertenziu. 

Príčiny

Ateroskleróza je postupne zhoršujúce sa ochorenie, ktoré začína už v skorom veku. Niektoré štúdie sa zhodujú na tom, že sa ateroskleróza nachádza u niektorých ľudí už v prenatálnom období (pred pôrodom) a u novorodencov. Presná príčina takéhoto skorého vzniku je neznáma. Predpokladá sa súvis so stravovaním matky. 

Ku vzniku aterosklerózy vedie: 

Akonáhle dôjde k poškodeniu vnútornej steny cievy, dochádza v mieste poškodenia k nahromadeniu krvných elementov, ktoré sa snažia „zastaviť krvácanie“. Dochádza k tvorbe krvnej zrazeniny. 

Rizikové faktory 

 • pozitívna rodinná anamnéza
 • nezdravý životný štýl
 • diabetes mellitus
 • vysoký krvný tlak
 • vysoký cholesterol
 • vysoké hladiny CRP (zápalový parameter)
 • nedostatočná alebo žiadna fyzická aktivita
 • obezita
 • spánkové apnoe
 • fajčenie a žuvanie tabaku 

Komplikácie 

Komplikácie aterosklerózy závisia od postihnutej lokality:

 • ochorenie koronárnych artérii - môže sa rozvinúť angina pectoris alebo akútny infarkt myokardu až zlyhanie srdca.
 • cievne artérie - TIA alebo NCMP (náhla cievna mozgová príhoda).
 • periférne artérie - ochorenie tepien na končatinách, gangrény.
 • aneuryzmy - ateroskleróza môže viesť ku vzniku aneuryziem, väčšina pacientov nepociťuje žiadne príznaky. Ak dôjde k ruptúre (prasknutiu) aneuryzmy, ide o život ohrozujúci stav. 
 • chronické ochorenie obličiek - keďže ateroskleróza vedie k zníženému prívodu krvi do orgánov (perfúzia), orgány sú následne poškodené, pretože nedostávajú dostatočné živiny a kyslík na fungovanie. V prípade obličiek môže dôjsť až k renálnemu zlyhaniu. 

Prevencia

Hlavnou prevenciou vzniku aterosklerózy je zmena životného štýlu, ktorá zahŕňa:

 • zvýšiť príjem ovocia a zeleniny
 • prestať fajčiť
 • udržiavať si optimálnu váhu
 • udržiavať si optimálne hladiny krvného tlaku
 • udržiavať si optimálne hladiny cholesterolu a iných lipidov
 • absolvovanie preventívnych prehliadok
 • dodržiavať liečebný režim, ktorý lekár ordinuje

Diagnostika

Lekár v prvom rade odoberie podrobnú anamnézu, kde sú veľmi dôležité informácie o ochoreniach, ktoré sa vyskytujú v rodine, o životnom štýle, o práci, ktorú pacient vykonáva. Následne je vykonávané klinické a fyzikálne vyšetrenie, kde sa hodnotia základné parametre, ako je krvný tlak, hmatajú sa pulzácie na končatinách, vyšetruje sa aj pomocou fonendoskopu, kde lekár počúva dýchanie a srdcovú činnosť.

Z laboratórnych metód sa odoberajú štandardné parametre, vyšetruje sa krvný obraz, hladiny lipidov v krvi, cholesterol, cukru v krvi (glykémia), zápalové parametre (CRP, sedimentácia FW). V niektorých prípadoch môže byť indikované aj vyšetrenie štítnej žľazy. 

Dôležité je vykonať aj EKG vyšetrenie, ktoré sa môže urobiť v rámci vyšetrenia u všeobecného lekára, alebo vás lekár odošle do špecializovaného pracoviska. Niekedy je indikovaná aj ergometria, teda záťažové EKG. Echo vyšetrenie srdca nám slúži na dôkladné sledovanie toku krvi v srdci, Doppler vyšetrenie nám zase dokáže zobraziť prúdenie krvi v cievach. Všetko sú to ultrasonografické vyšetrenia, ktoré sú úplne bezpečné. 

ABI vyšetrenie - ankle - brachial index - členkovo ramenný index - je to vyšetrenie, pri ktorom sa porovnáva tlak v oblasti členku a ramena. Rozdiel medzi hodnotami môže byť z dôvodu periférneho ochorenia tepien, ktoré je často na podklade aterosklerózy. Momentálne na Slovensku je vyšetrenie vykonávané u niektorých všeobecných lekárov, indikované je hlavne u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký krvný tlak. 

Zo zobrazovacích metód sa môže v rámci diagnostiky využiť USG, magnetická rezonancia alebo PET scan. Koronarografia a arteriografia nám umožňujú zobrazenie ciev. 

Liečba

Hlavnou terapiou je určite zmena životného štýlu, avšak nie vždy to stačí a musia sa použiť aj lieky. V dnešnej dobe existuje mnoho liekov, ktoré nám pomáhajú zlepšiť samotnú aterosklerózu ale aj jej prejavy. Medzi lieky, ktoré v liečbe využívame, zaraďujeme:

 • Statíny a fibráty - vďaka nim dokážeme znižovať  krvné hladiny cholesterolu a TAG v krvi, aby nedošlo k tvorbe depozitov. Dôležité je upozorniť, že statíny sú prísne kontraindikované v gravidite, pretože sú teratogénne!
 • Aspirín - využívame ho v rámci prevencie tvorby krvných zrazenín. Vďaka tomu dokážeme predchádzať vzniku NCMP alebo akútneho infarktu myokardu. 
 • Lieky proti hypertenzii - aktívne znižovanie krvného tlaku nám veľmi pomáha zlepšovať prejavy aterosklerózy. 
 • Iné lieky - ide napríklad o lieky užívané v rámci terapie diabetu alebo proti bolesti v končatinách. 

V niektorých prípadoch je nutné pristúpiť aj k radikálnejším liečebným metódam, teda k chirurgickému riešeniu. Môže sa použiť angioplastika alebo vloženie stentu. Takáto procedúra sa nazýva ako perkutánna koronárna intervencia (PCI), ktorá pomáha spriechodniť uzavretú tepnu. Endarterektómia je procedúra, počas ktorej dochádza k chirurgickému odstráneniu vytvoreného plaku v tepne. 

Koronárny bypass - využíva sa zdravá tepna, ktorá nahradí poškodený úsek cievy. Vytvorí sa nové premostenie, aby došlo ku kontinuálnemu toku krvi k srdcu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".