Nádory srdca

25.07.2023

Nádory srdca sú pomerne zriedkavo vyskytujúce sa nádorové ochorenia, ktoré môžu mať benígny alebo malígny charakter. Primárne nádory sa vyskytujú najmenej často, častejšie sú sekundárne nádory. Rozdiel spočíva v prvotnej štruktúre, z ktorej vyrastajú. Primárnymi nádormi určitého tkaniva/orgánu označujeme tie, ktoré sa v daných štruktúrach nachádzajú od začiatku ich vzniku. Sekundárne sú naopak tie, ktorých primárny nádor má inú lokalizáciu a sekundárne metastázovali do iných štruktúr. Sekundárne sú oveľa častejšie nádory, vyskytujú sa až u 20% pacientov s generalizovaným nádorovým ochorením. 

Rozdelenie

  1. Primárne:

- a. benígne - myxóm, fibróm, neurofibróm, lipóm, hemangióm,    lymfangióm, rhabdomyóm, teratóm. 

- b. malígne - angiosarkóm, fibrosarkóm, rhabdomyosarkóm, malígny mezotelióm. 

  1. Sekundárne - najčastejšie do srdca metastazuje - malígny melanóm, bronchogénny karcinóm pľúc, karcinóm prsníka. 

Klinický obraz 

Prejavy nádorov sú dané kombináciou srdcového zlyhania a embolizácie - ak nádor rastie vo vnútorných štruktúrach srdca, arytmií - rast v stredných vrstvách srdca, prípadne prítomnom výpotku v osrdcovníku. Zároveň symptómy závisia od anatomickej lokalizácie nádoru, veľkosti a histologického typu. Metastatické nádory sú veľakrát asymptomatické. 

Srdcové zlyhávanie je dané prítomnou obštrukciou, ak nádor rastie vo vnútri srdcových dutín a vytvára prekážku správnemu toku krvi. Ak je prítomná prekážka, srdce musí vynaložiť viac energie na to, aby prietok krvi zabezpečilo a po určitom čase dochádza k vyčerpaniu.

Poruchy srdcového rytmu - arytmie - môžu mať rôzny charakter, od supraventrikulárnych arytmií až po blokády, až náhlu srdcovú smrť. Nádory, ktoré rastú v ľavostranných štruktúrach srdca môžu často embolizovať  do mozgu, očných artérií alebo ciev v končatinách a dutinách. Nádory pravostranné na druhej strane môžu embolizovať do pľúc, kde môžu spôsobiť závažnú pľúcnu hypertenziu alebo cor pulmonale chronicum. 

Ak je postihnutý perikard, typicky sa objavuje bolesť na hrudníku, hlavne počas nádychu. Vytvára sa nadmerné množstvo tekutiny, čo môže viesť k utláčaniu srdca, až k tamponáde. Difúzne rozšírenie výpotku môže spôsobiť konstriktívnu perikarditídu. 

Rôznym mechanizmom môže dôjsť aj k akútnemu infarktu myokardu a k nešpecifickým prejavom nádorového ochorenia zaraďujeme ešte chudnutie, horúčku, nočné potenie, únavu, anémiu, nechutenstvo. 

Malígne chudnutie znamená, ak došlo v priebehu pol roka k strate viac ako 10% hmotnosti bez cielenej snahy schudnúť.  

Diagnostika

Anamnéza býva nešpecifická a symptómy sú dané charakterom nádoru, fyzikálnym vyšetrením sú nádory nediagnostikovateľné. EKG vyšetrenie je v tomto prípade nešpecifické, rovnako aj RTG vyšetrenie. Základnou metódou voľby je ECHO kardiografia. Využíva sa takzvaná transtorakálna echokardiografia, ktorá je senzitívnejšia hlavne pre nádory lokalizované v ľavej časti srdca, zároveň pomocou nej dokážeme odobrať aj vzorku na histologické vyšetrenie. V špecifických prípadoch sa môže využívať aj kontrastná látka. 

Zo zobrazovacích metód sa využíva CT vyšetrenie a magnetická rezonancia. MR má oproti CT väčší potenciál v diferenciácii tkanív a pre lepšie odlíšenie nádoru od trombu. Zároveň je významné pre odlišovanie nádorov tukového tkaniva (lipóm). Sporadicky sa využíva PET snímkovanie. Rovnako zriedkavo je indikované katetrizačné vyšetrenie, hlavne ak zobrazovacie vyšetrenia nie sú dostatočné. Biopsia je zriedkavá z toho dôvodu, že bezohľadu na histologický obraz je chirurgická excízia nutné a tým pádom sa tkanivo odoberie častejšie až po operácii. 

Prognóza a liečba 

Prognóza malígnych nádorov srdca nie je veľmi pozitívna. Základom liečby je chirurgické odstránenie, kompletná resekcia je ale možná len u niektorých pacientov. U niektorých pacientov sa používa aj chemoterpia, radioterapia a v niektorých prípadoch aj transplantácia srdca. V ojedinelých prípadoch sa vykoná takzvaná autotransplantácia srdca, ktorá spočíva v tom, že sa vyberie srdce pacienta, dôjde k resekcii nádoru a následne sa srdce vloží späť. 

V prípade prítomnosti perikardiálneho výpotku je nutná paliatívna starostlivosť, ktorá spočíva vo fenestrácii, teda k vytvoreniu dočasného otvoru na odstraňovanie výpotku. Podľa cytológie a radiosenzitivity sa aplikuje radioterapia v kombinácii s chemoterapiou.