Sarkoidóza

Sarkoidóza je ochorenie, ktoré je charakteristické rastom kolekcií zápalových buniek, nazývaných ako granulómy, v akejkoľvek časti tela. Najčastejšie sa sarkoidóza nachádza v pľúcach a v lymfatických uzlinách. Príčina vzniku je neznáma, avšak predpokladá sa, že ide o abnormálnu reakciu imunitného systému na predchádzajúci impulz vo forme infekcie, chemikálie, prípadne môže ísť aj o autoimunitnú reakciu, kedy imunitný systém útočí na vlastné bunky. 

Symptómy

Príznaky sarkoidózy sa významne odlišujú podľa toho, ktorý orgán je postihnutý. Sarkoidóza sa často vyvíja pozvoľne, kedy nešpecifické prejavy môžu trvať aj roky. Avšak stretávame sa aj s prípadmi, kedy sa sarkoidóza prejaví akútne a rovnako rýchlo prejavy aj ustúpia. Niektorí pacienti môžu byť aj úplne asymptomatickí a ochorenie sa prejaví náhodne na natívnych snímkach (RTG). 

Všeobecné prejavy:

 • strata hmotnosti
 • bolesť a zápal kĺbov, typicky členkov
 • zväčšené lymfatické uzliny
 • únava 

Pľúcne prejavy:

 • pretrvávajúci suchý kašeľ
 • dýchavičnosť
 • chrapot počuteľný pri dýchaní
 • bolesť na hrudníku 

Kožné prejavy:

 • výsev červených až fialových hrboľatých eflorescencií, typicky lokalizovaných v oblasti členkov a lýtok, ktoré môžu byť teplé a citlivé na dotyk
 • znetvorujúce rany na nose, lícach alebo ušiach
 • hypo/hyperpigmentujúce ložiská
 • podkožné noduly, často rastúce okolo jaziev alebo tetovaní 

Očné prejavy:

 • rozmazané videnie
 • bolesť a pálenie očí
 • suché oči
 • začervenanie
 • svetloplachosť

Srdcové prejavy:

 • bolesť na hrudníku
 • dýchavičnosť
 • únava
 • porucha srdcového rytmu
 • nadmerné búšenie srdca
 • nadmerné potenie

Príčiny

Presná príčina vzniku nie je známa. U niektorých pacientov je prítomná genetická predispozícia, ktorá môže byť stimulovaná infekčným ochorením, chemikáliami alebo dymom (aktívne alebo pasívne fajčenie, smog). Existujú určité rizikové faktory, ktoré môžu podporiť vznik sarkoidózy:

 • vek - najrizikovejšie je obdobie medzi 20 - 60 rokom života
 • pohlavie - ženské pohlavie je rizikovejšie 
 • pozitívna rodinná anamnéza 

Komplikácie

 • pľúcne komplikácie - neliečená forma môže viesť ku vzniku pľúcnej fibrózy alebo až k pľúcnej hypertenzii.
 • očné komplikácie - môže dôjsť k poškodeniu sietnice, ktoré môžu vyústiť až k slepote. Zriedkavejšie môže vzniknúť šedý zákal alebo glaukóm (zelený zákal).
 • obličkové komplikácie - obličky sú významným orgánom v metabolizme vápnika, preto komplikácie môžu vyústiť do osteoporózy. Ďalej môže ísť o tvorbu obličkových kameňov, zriedkavo zlyhanie obličiek. 
 • srdcové komplikácie - porucha srdcového rytmu, porucha toku krvi prípadne až zlyhanie srdca.
 • komplikácie nervového systému - v závislosti od lokality môže dôjsť k vzniku parézy, teda obrny svalstva. 

Diagnóza

Na začiatku každej diagnostiky stojí podrobne odobratá anamnéza od pacienta. Nastupuje klinické vyšetrenie, ktoré je zamerané na posluch srdca a pľúc, vyšetrenie lymfatických uzlín a kožných lézií. Využíva sa vyšetrenie krvi, zo zobrazovacích metód je významné RTG vyšetrenie, CT scan. Funkčné vyšetrenie pľúc zabezpečuje vyšetrenie pľúcnych objemov, vyšetrenie sa nazýva spirometria. Rovnako sa využíva aj EKG vyšetrenie pre zachytenie abnormalít rytmu. Rovnako dôležité je aj vyšetrenie u očného lekára. V krajných prípadoch sa využíva PET snímkovanie alebo magnetická rezonancia. 

V niektorých prípadoch môže lekár indikovať aj bioptické vyšetrenie, kedy dôjde k odobratiu malého množstva tkaniva na histologické vyšetrenie. Dokáže nám pomôcť pri diferenciálnej diagnostike prítomných granulómov. 

Liečba

Liečba sarkoidózy doposiaľ nie je známa, avšak niekedy prejavy ochorenia ustúpia aj bez terapie. Typicky sa v terapii využíva liečba symptomatická, kedy sa zameriavame na prejavy ochorenia. Najčastejšie sa využíva liečba, ktorá ovplyvňuje imunitný systém, teda ide o kortikosteroidy, imunosupresíva, hydroxychlorochinón, prípadne inhibítory TNF alfa. 

Využíva sa aj rehabilitačná liečba, napríklad pľúcna rehabilitácia na zlepšenie funkčnosti pľúc, alebo sa zavádza aj srdcový pacemaker, v prípade prítomných porúch srdcového rytmu. V krajných prípadoch môže byť indikovaná aj transplantačná terapia.  

Rady pre životný štýl so sarkoidózou

 • užívajte lieky tak, ako vám ich predpísal váš ošetrujúci lekár - aj keď za váš zdravotný stav zlepší, dôležité je, aby ste v terapii pokračovali podľa odporúčaní. Významné je aj dôkladné navštevovanie lekára pre pravidelné monitorovanie ochorenia. Ak sa objavia nežiadúce účinky, prípadne ak dôjde k zmene zdravotného stavu, informujte o tom svojho lekára. 

 • pozitívna zmena životného štýlu - to obnáša zmenu v stravovaní, udržiavanie optimálnej váhy, lepšie zvládanie stresových situácií a dostatok spánku.

 • zvýšenie fyzickej aktivity - pravidelná športová aktivita môže zlepšovať náladu, posilňuje pohybový aparát a redukuje únavu na každodenné aktivity.