Šedý zákal (katarakta)

23.02.2023

Ide o ochorenie postihujúce očnú šošovku, tá je zakalená, pri čom za normálneho stavu je číra. Typická je pre starých ľudí ale vyskytuje sa aj u mladých či vo vrodenej forme. Toto ochorenie komplikuje bežný život, pri čom pacienti vidia ako cez zahmlené okno.

Príznaky

 • Nejasné , zahmlené videnie
 • Sťažené videnie v noci
 • Zvýšená citlivosť na svetlo
 • Potreba väčšieho osvetlenia pri čítaní
 • Zdvojené videnie
 • Zmenšenie zrakového poľa
 • Zakalenie šošovky je viditeľné aj navonok 

Príčiny

Degenerácia je pripisovaná najmä pribúdajúcim vekom, kedy sa v priebehu rokov hromadia v šošovke rôzne metabolity. Pri rozvoji ochorenia zohrávajú úlohu aj iné rizikové faktory ako napríklad:

 • pohlavie
 • dedičnosť
 • nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu
 • fajčenie
 • úrazy oka
 • zelený zákal
 • komplikácie po operácii oka
 • hypertenzia
 • dlhodobé užívanie liekov

Diagnostika

Vyšetrujúci lekár dokáže určiť kataraktu už pri prvom pohľade na pacienta. Veľmi dôležité je, ale vyšetrenie ostrosti zraku. Lekár oko skúma oči po použití očných kvapiek a pomáha si lampou alebo takzvaným oftalmoskopom.

Priebeh 

Spočiatku, pri pomalom a postupnom rozvoji, sú prejavy nebadateľné. Nie je typická bolesť ale hromadiace sa problémy so zrakom v bežnom živote. Stráca sa sýtosť farieb, zraková ostrosť a pribúda dvojité videnie. Samotný priebeh je individuálny od človeka k človeku, niekedy progreduje akútne rýchlo. Výskyt nemusí byť prítomný na oboch šošovkách, bežný je výskyt aj na jednom oku.

Liečba

Primárny spôsobom korekcie zraku pri katarakte je operácia. Zákrok prebieha pri vedomí a zaraďuje sa medzi jednoduchšie výkony. Pri tomto ochorení je významná aj prevencia, ktorá pozostáva z pravidelných návštev lekára, vhodnej životosprávy, obmedzenia alkoholu a fajčenia či napríklad používania slnečných okuliarov, ako prevencia pred poškodením slnečným žiarením.