Erektilná dysfunkcia

14.02.2023

Mužská erektilná dysfunkcia sa definuje ako trvalá neschopnosť dosiahnuť a/alebo udržať dostatočnú erekciu pre uspokojivý pohlavný styk. Ide o významný medicínsky problém, ktorý postihuje približne 150 miliónov mužov na celom svete. 

Rizikové faktory:

 • Vek
 • Fajčenie, obezita, nedostatok pohybu
 • Chronické ochorenia (hypertenzia, diabetes, srdcové zlyhávanie)
 • Operácie a úrazy
 • Radiačná terapia

Príčiny

Erektilná dysfunkcia predstavuje multifaktoriálny problém, kde najväčšiu rolu zohráva ochorenie cievneho systému. Práve poruchy erekcie sú častokrát prvým znakom prítomného kardiovaskulárneho ochorenia, diabetu alebo depresie. 

Medzi možné príčiny zaraďujeme:

 • Stres, nižšia fyzická výdrž
 • Srdcové ochorenia (ateroskleróza, hypertenzia)
 • Diabetes mellitus
 • Vysoký cholesterol
 • Abúzy (fajčenie, alkohol)
 • Neurologické ochorenia (Sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, poškodenia miechy)
 • Peyronieho  choroba (bolestivé zápalové opuchnutie penisu pri erekcii)
 • Vrodené anomálie
 • Lieky (antihypertenzíva, antidepresíva)

Príznaky

Ochorenie sa môže prejavovať postupne alebo náhle. Prvotnými príznakmi býva oslabená alebo krátko trvajúca erekcia. Neskôr k nej ani nedochádza. Pridružené príznaky môžu byť spojené so psychickým nepokojom, ako je nervozita, znížené sebavedomie alebo  frustrácia. 

Diagnostika

Manažment diagnostiky zabezpečuje urológ alebo sexuológ. Základom vyšetrenia je anamnéza, ktorá pozostáva z viacerých zložiek. Zameriavame sa hlavne na sexuálnu, osobnú, psychosociálnu a liekovú časť. Následne sa vykonáva fyzikálne vyšetrenie penisu a semenníkov. Ďalej sa odoberá krv a moč na laboratórne vyšetrenia, ktoré nám pomáhajú pri identifikovaní možnej vyvolávajúcej príčiny. Zo zobrazovacích metód sa využíva ultrasonografia, pri ktorom sa vyšetruje krvný prietok penisom. Možné je vykonať aj stimulačné vyšetrenie, pri ktorom lekár aplikuje lieky na stimuláciu erekcie.

Špeciálne diagnostické testy sú indikované v tom prípade, ak nasadená terapia nie je účinná. Ide napríklad o vyšetrenie nočných erekcií, duplexné USG, neurologické alebo endokrinologické vyšetrenia. 

Liečba

Terapia erektilnej dysfunkcie je hlavne medikamentózna a základnými liekmi sú sildenafil, vardenafil a tadalafil. Tieto lieky sa v liečbe osvedčili a sú účinné a dobre tolerované. Ďalším terapeutickým postupom je psychosexuálna terapia. Neskôr, podľa účinnosti a tolerovania terapie sa môžu zvažovať aj iné postupy, ako je napríklad intrauretrová terapia, intrakavernózna injekčná terapia alebo chirurgická liečba cievnych porúch. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".