Srdcové zlyhávanie (srdcová nedostatočnosť)

13.11.2023

Srdcové zlyhávanie je stav, pri ktorom srdce nedokáže pumpovať krv v dostatočnom množstve a potrebnou silou na to, aby uspokojilo potreby tela. Pri srdcovej nedostatočnosti srdce oveľa ťažšie dodáva krv pre dôležité orgány. Menej krvi vo svaloch zapríčiňuje slabosť a vyčerpanie. Menej krvi pretekajúcej obličkami znižuje vylučovanie škodlivých látok z tela. Okrem toho sa v tele hromadí tekutina, čo vedie k tvorbe opuchov. Srdcové zlyhávanie postihuje približne 100 000 ľudí na Slovensku. Typickými prejavmi sú únava, sťažené dýchanie, kašeľ a opuchy nôh. Srdcové zlyhávanie môže byť chronické alebo akútne, v každom prípade však vyžaduje pravidelné lekárske kontroly a vhodnú terapiu.

Rizikové faktory:

 • srdcový infarkt 
 •  vysoký krvný tlak (hypertenzia)
 •  ochorenie srdcových chlopní 
 •  cukrovka (diabetes)
 •  obezita a nadváha
 •  zväčšenie srdca 
 •  pozitívna rodinná anamnéza

Príznaky:

 • sťažené dýchanie (dýchavica) najskôr pri námahe, neskôr aj v kľude 
 • zhoršenie dýchavice v ľahu či v predklone 
 • kašeľ, ktorý sa zhoršuje v ľahu 
 • opuchy nôh (postupujú od členkov nahor) 
 • celková únava a slabosť

Prevencia:

 • Obmedzenie solenia: Soľ v tele zapríčiňuje hromadenie vody, preto nadmerný príjem soli spôsobuje vznik opuchov a preťažovanie srdca
 • Kontrola hmotnosti: Pri nadváhe a obezite musí srdce pumpovať väčšie množstvo krvi. 
 • Kontrola príjmu tekutín: Voda a iné tekutiny sa môžu hromadiť v tele, miesto toho, aby sa vylúčili močom. V prípade, že sa vaša choroba prejavuje výrazným opúchaním, znamená to, že by ste nemali vypiť viac ako 1,5 litra tekutín denne.
 • Obmedzenie príjmu alkoholu: Pri príjme alkoholu dochádza u niektorých pacientov k zhoršeniu srdcovej nedostatočnosti. 
 • Vyhýbanie sa fajčeniu: Fajčenie zvyšuje riziko náhlej smrti, srdcového infarktu, pľúcnej infekcie a  iných vážnych zdravotných problémov. 
 • Dostatočná pohybová aktivita: Ideálna je mierna fyzická aktivita, ako napríklad vykonávanie každodenných činností (osobná hygiena, ľahké domáce práce). Na udržanie kondície sú vhodné prechádzky. V zásade sú však prijateľné všetky ľahké pohybové činnosti vykonávané tak, aby neviedli k výraznému zadýchaniu sa až vyčerpaniu. 
 • Očkovanie: Ľudia so srdcovým zlyhávaním by sa mali byť očkovaní proti chrípke. 
 • Sledovanie príznakov a pravidelné lekárske kontroly: Informujte lekára o prípadnom zvýšení hmotnosti, o opuchnutí členkov alebo zhoršení dýchavice. Nočné lapanie po dychu, či nepoľavujúci kašeľ sú dôležitými znakmi srdcového zlyhávania. 

Typy srdcového zlyhávania:

Srdcové zlyhávanie rozdeľujeme podľa trvania a priebehu ochorenia na dva hlavné typy: akútne a chronické.

Akútne srdcové zlyhávanie:

 • Definícia: Akútne srdcové zlyhávanie sa rozvinie náhle a je často sprevádzané vážnymi symptómami, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku pozornosť.
 • Príčiny: Môže byť spôsobené infarktom myokardu (srdcovým infarktom), prudkým zhoršením funkcie srdcových chlopní, nekontrolovaným vysokým krvným tlakom alebo inými náhlymi udalosťami, ktoré ovplyvňujú schopnosť srdca pumpovať krv.
 • Symptómy: U pacientov sa náhle prejavia príznaky, ako výrazná dýchavičnosť, bolesť na hrudi, únava, potenie a iné.

Chronické srdcové zlyhávanie:

 • Definícia: Chronické srdcové zlyhávanie sa vyvíja postupne. Je dlhodobým stavom, ktorý môže trvať roky.
 • Príčiny: Vzniká dlhodobým vplyvom faktorov, medzi ktoré patria vysoký krvný tlak, choroby koronárnych artérií, dlhodobá arytmia, chronické zápaly srdcového svalu a iné.
 • Symptómy: Príznaky chronického srdcového zlyhávania zahŕňajú postupné zhoršovanie dýchavičnosti, únavy, opuchov končatín a zvýšenú náchylnosť k zápalom pľúc.

Je dôležité si uvedomiť, že akútne a chronické srdcové zlyhávanie nie sú striktne oddelené. Niektorí pacienti môžu prejsť z akútnej fázy do chronického štádia. 

Diagnostika:

 • Odber anamnézy: Lekár sa pýta na prejavy choroby, rizikové faktory, výskyt srdcového zlyhávania u blízkych príbuzných atď.
 • Fyzikálne (klinické) vyšetrenie
 • Elektrokardiogram (EKG): Je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie. EKG sníma elektrické potenciály z oblastí srdca. Umožňuje zistiť poruchy srdcového rytmu, srdcový infarkt a iné. Pri srdcovej nedostatočnosti bývajú na EKG typické patologické zmeny. 
 • Echokardiografické vyšetrenie: ECHO je najdôležitejšie vyšetrenie pre určenie diagnózy srdcového zlyhávania. Dáva nám informáciu o celkovej funkcii srdca, o poruchách pohybu jednotlivých jeho častí, o funkčnosti chlopní, o veľkosti jednotlivých srdcových dutín a o hrúbke srdcovej steny. 
 • Vyšetrenie krvi: Poskytuje informácie o stave srdca a ostatných orgánov, ktoré môžu byť pri srdcovom zlyhávaní poškodené, napríklad obličky, pečeň.

Terapia:

Liečba srdcového zlyhávania závisí od typu srdcového zlyhávania, závažnosti príznakov a individuálnych potrieb pacienta. Celkový prístup k liečbe zahŕňa niekoľko postupov:

 • Medikamentózna liečba: Inhibítory ACE (angiotenzín-konvertujúceho enzýmu) a ARB (blokátory angiotenzínových receptorov) sa používajú sa na rozšírenie krvných ciev a zníženie záťaže srdca. Betablokátory pomáhajú kontrolovať srdcový rytmus a znižujú krvný tlak. Diuretiká podporujú odstraňovanie nadbytočnej tekutiny z tela. Digoxín môže byť predpísaný na zlepšenie kontrakcie srdcových svalov.
 • Zmeny životného štýlu: Pacienti by mali dodržiavať odporúčania týkajúce sa úrovne fyzickej aktivity prispôsobenej ich zdravotnému stavu. Ďalej by mali obmedziť príjem soli v strave. Prijímanie vyváženej stravy s nízkym obsahom tuku a nízkym obsahom cholesterolu tiež pôsobí prospešne.
 • Chirurgické zákroky: V niektorých prípadoch môže byť potrebný chirurgický zákrok, ako napríklad oprava chlopní srdca, implantácia kardiostimulátora alebo transplantácia srdca.
 • Pravidelné lekárske kontroly: Pacienti so srdcovým zlyhávaním by mali absolvovať pravidelné lekárske kontroly na monitorovanie ich stavu a prispôsobenie liečby podľa aktuálnych potrieb a výsledkov vyšetrení.
 • Edukácia a psychologická podpora: Edukácie o svojom ochorení a podpora zo strany psychológov alebo poradcov na zvládanie stresu a psychických aspektov srdcového zlyhávania pôsobí prospešne.

Srdcové zlyhávanie je vážne a často sa vyskytujúce ochorenie, ale správna diagnostika a vhodná liečba môžu zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť jeho život. Ak sa u vás objavia príznaky srdcového zlyhávania, je nevyhnutné, aby ste čo najskôr vyhľadali lekársku pomoc za účelom zahájenia diagnostiky a vhodnej terapie.