Detská onkológia na Slovensku

Sezóna 1 - Epizóda 5

Ďalšia epizóda »

Detské onkologické ochorenia, alebo rakovina u detí sú veľmi zriedkavé ochorenia. Tvoria len 0,5 % dospelých onkologických diagnóz. Ročne na Slovensku je ich asi dvesto. Prednostkou Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH je prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.. Aké sú najčastejšie onkologické ochorenia u detí? 

"Onkologické ochorenia u detí sú iné, ako v dospelosti. Najčastejšie sú leukémie, tých asi štvrtina. Za nimi nasledujú nádory mozgu a potom hovoríme taká skupina, my to voláme, že solídne nádory, to znamená, že nejakom orgáne vznikne nejaký nádor. Napríklad v pečeni, v obličke  alebo v oku. To sú také 3 hlavné skupiny, ktoré my na oddelení máme a liečime."uviedla prof. Kolenová. Počuť z úst lekára diagnózu rakovina je náročné, o to viac, ak sa jedná o vaše dieťa. Ako ďalej doplnila, pri vysvetľovaní diagnóz používa aj prirovnania z rozprávok.

Ako rodičia spoznajú, že s ich dieťaťom sa niečo deje? Ako prebieha liečba?