Čo nás COVID naučil?

Sezóna 1 - Epizóda 4

Ďalšia epizóda »

Hlavnou témou 55. Nitrianskych lekárskych dní bol „Multidisciplinárny prístup v manažmente pacienta v období pandémie Covid 19“ a práve štvrtý blok bol venovaný Anesteziológii a intenzívnej medicíne. S témou Čo nás naučil COVID? vystúpila aj MUDr. Katarína Galková, PhD., prednostka Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra: "Anesteziológovia, tak ako ostatní lekári, majú so sebou ťažké roky. Nie je to sťažovanie sa na to, čo sme prežili počas covidu, ale naozaj sme prežili veľmi intenzívnu prácu. Počas tých dvoch rokov sme naučili naučili ostatných laikov, že ten anesteziológ nie je len lekár, ktorý vám pomôže prežiť operáciu, ale že má na starosti aj kriticky chorého a intenzívnu medicínu. Že k jeho špecializácii patrí aj ovládanie umelej pľúcnej ventilácie, čo bol vlastne dosť kritický bod pri riešení covidovej pandémie u pacientov, ktorým zlyhávali pľúca museli byť napojený na umelú ventiláciu pľúc. Prešli sme naozaj takou exhauciou, vyhoreniami. Odišli mnohí lekári práve kvôli psychickému zo stresu, rozhodli sa, že budú robiť niečo nie tak časovo alebo psychicky náročné. Ten tlak bol samozrejme osobný aj medicínsky."

A čo anesteziológov COVID naučil?