Alkoholové poškodenie pečene

19.11.2023

Alkoholizmu je celosvetový problém. Alkohol je najčastejšou príčinou ochorenia pečene. Dôsledky nadužívania alkoholu patria medzi top 3 najčastejšie úmrtia vo svete. Na Slovensku zomierajú častejšie muži ako ženy na nadmerné užívanie alkoholu. Jesenné a zimné mesiace sú najfrekventovanejším obdobím úmrtí. Priemerná ročná spotreba alkoholu na Slovensku je 11,1 litra u ľudí nad 14 rokov. Medzi vysokoškolákmi sa závislosť na alkohole pohybuje okolo 20 %. So závislosťou na alkohole je spojených aj viac ako 50 % násilných úmrtí, 30-50 % úmrtí pri dopravných nehodách.

Chronická konzumácia alkoholu vedie k poškodeniu viacerých orgánových sústav. Najčastejšie a najzávažnejšie býva poškodená pečeň. Za nebezpečné užívanie alkoholu sa považuje viac ako 30g/l čistého alkoholu denne. Prejavy alkoholového poškodenia môžeme rozdeliť na chronické a akútne (menej časté) - alkoholová hepatitída.

Medzi chronické poškodenie pečene vplyvom alkoholu patrí:

  • Steatóza - ľudovo nazývané aj ako stukovatenie pečene
  • Steatohepatotída- prítomnosť už aj zápalu
  • Fibróza - zvyšuje sa podiel väziva na úkor funkčného tkaniva
  • Cirhóza - konečné štádium chronického ochorenia, môže sa rozvinúť až do hepatocelulárneho karcinómu

Príčina vzniku ochorenia

Poškodenie pečene vzniká následkom biochemických, genetických, bunkových, imunologických porúch. Preto u dvoch rozdielnych ľudí pri konzumácii toho istého množstva alkoholu môže dôjsť k odlišnému rozsahu poškodenia pečene v inom časovom horizonte. Alkohol je v pečeni metabolizovaný enzýmom alkoholdehydrogenáza a mikrozomálnym oxidačným systémom. Metabolizmom alkoholu na vzniká acetaldehyd, ktorý poškodzuje bunky pečene. 

Príznaky

Začiatočné štádium ochorenia môže byť klinicky nemé alebo sa môže prejavovať nešpecifickými príznakmi ako sú:

  • Nadmerná únava
  • Nevoľnosť
  • Nechutenstvo
  • Chudnutie
  • Žltačka = ikterus - v pokročilejších štádiách ochorenia

Diagnostika

Ochorenie sa zväčša zistí náhodne pri preventívnej prehliadke z laboratórnych testov. Bývajú zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov. Pre nadmernú konzumáciu alkoholu je špecificky zvýšená gama-glutamyl-transferáza = GMT. Pri abúze alkoholu môžeme pozorovať aj väčší priemer červených krviniek a vzniká takzvaná makrocytová anémia. Ďalšou možnosťou diagnostiky je USG zobrazovacie vyšetrenie a na progresiu ochorenia slúži aj stanovenie tuhosti pečene pomocou elastografie

Liečba

Najdôležitejšia je úplná abstinencia alkoholu. Neexistuje žiaden špecifický liek, ktorý by riešil chronické poškodenie pečene. Veľký význam má strava bohatá na bielkoviny, najmä rastlinného pôvodu. Pri pokročilej cirhóze u abstinujúcich pacientov je možnosť transplantácie pečene. Pri zaradení na čakaciu listinu je nevyhnutná pravidelná návšteva psychológa alebo psychiatra na zvládanie abstinencie, ktorá je kľúčová pred transplantáciou aj niekoľko rokov.