MEDI Noviny 10. 02. 2024

Sezóna 2 - Epizóda 6

10.02.2024

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • počet pacientov s poruchami psychiky a správania kvôli alkoholizmu je vysoký,

  • do rezortu zdravotníctva poputuje takmer 8 miliárd eur, 

  • Slovenská lekárnická komora potvrdila kontinuálny výpadok viacerých liekov.

Počet pacientov s poruchami psychiky a správania zapríčinenými požívaním alkoholu je stále vysoký. Ako uviedla hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Kristína Baluchová, najviac liečených poistencov eviduje v Košickom kraji a sú vo veku 36 až 45 rokov. V štatistikách vidno, že nákladovosť na liečbu každý rok narastá. V minulom roku dosiahli náklady takmer 5 miliónov eur. Vyčíslenie nákladnosti liečby je však náročné. Títo poistenci sa často musia liečiť aj na iné ochorenia, ktoré vznikajú na podklade nadmerného užívania alkoholu, ako sú poruchy tráviaceho systému či krvného tlaku. Záťaž na systém verejného zdravotného poistenia je teda veľká. Z celkového počtu poistencov Unionu liečených v minulom roku je až 74 % mužov. 

Do rezortu zdravotníctva poputuje takmer 8 miliárd eur. Napriek nepriaznivému stavu verejných financií sa v zdravotníctve na rok 2024 podarilo zabezpečiť o 955 miliónov eur viac oproti rozpočtu v minulom roku. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pri bilancii prvých sto dní informovala, že za to vďačia navýšeniu zdrojov z ministerstva financií a konsolidačným opatreniam. Zaviazala sa spolu so svojím tímom čoskoro prijať rozhodnutie o výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Dolinková uviedla, že v rámci optimalizácie siete nemocníc zaradili do nej všetky nemocnice v zmysle zákona a pre nečinnosť predchádzajúcej vlády museli odsunúť platnosť čakacích lehôt na výkony. Zároveň naštartovali procesy v súvislosti s implementáciou čakacích lehôt a ich nárokovateľnosťou zo strany pacienta od 1. januára 2025. Ako ďalej dodala, zastavili rušenie pôrodníc, kým nebude dobudovaná minimálna sieť záchrannej zdravotnej služby a vyriešené prevozy pacientov. 

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do skráteného pripomienkového konania návrh dôležitej vyhlášky, ktorá určuje plán prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. Vykonávací predpis k zákonu o zdravotných poisťovniach stanovuje minimálnu sumu výdavkov určenú na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Rezort zdravotníctva vo vyhláške stanovuje percento pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne a minimálnu sumu pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Zavedením minimálnej sumy sa podľa rezortu zlepší možnosť smerovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu. 

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová k 6. februáru tohto roka skončila vo svojej funkcii. Na návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej o tom rozhodla vláda. Novým šéfom sa od 7. februára stal bývalý minister zdravotníctva v úradníckej vláde Michal Palkovič. Odvolanie Renáty Bláhovej zdôvodňuje ministerka Dolinková tým, že Bláhová nespĺňa zákonom požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie predsedu, je politickým nominantom a do funkcie predsedníčky Úradu pre Dohľad nad Zdravotnou Starostlivosťou bola vymenovaná bez výberového procesu.  

Žaloba poisťovne Dôvera na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zapadá do stratégie finančnej skupiny Penta. Uviedla to hovorkyňa úradu Monika Hudecová. Poisťovňa Dôvera, ktorú zastupuje priamo jeden z jej konečných akcionárov Ľudmila Haščáková, zažalovala 13 výrokov uvedených v Správe o činnosti úradu za rok 2021. Tie sa týkajú najmä účelového nadhodnotenia nehmotného majetku, neštandardného vyplatenia ziskov vo výške 550 mil. eur za roky 2010 až 2020, ale aj opakovaného konania, ktoré každý rok vrátane roka 2023 ukracuje systém verejného zdravotného poistenia o milióny eur.  Úrad zdôrazňuje, že Dôvera nepreukázala vznik nemajetkovej ujmy, takže neexistujú dôvody, aby jej bolo súdom priznané odškodnenie. Úrad preto minulý rok v decembri vo svojom vyjadrení požiadal súd, aby žalobu, ako zjavne nedôvodnú, v celom rozsahu zamietol. Poisťovňa podľa úradu nebola tak poškodená, ako tvrdí, pretože minulý rok mala rekordný nárast počtu poistencov. Úrad v tejto súvislosti pripomína, že Dôvera k 31. decembru 2022 namiesto úradom požadovaného zníženia hodnoty nehmotného majetku zvýšila nerozdelený zisk na 176 miliónov eur.  To je základný predpoklad k tomu, aby sa aj tieto zdroje vyplatili formou dividend jej konečným užívateľom výhod vrátane Haščákovej.

V roku 2023 prešlo bránami najvyššieho špecializovaného onkologického pracoviska na Slovensku vyše 42 000 pacientov. Stúpajúcu tendenciu zaznamenal Národný onkologický ústav tiež v počte 9 515 hospitalizovaných pacientov, čo bolo o 6 % viac ako v roku 2022. Informovala o tom hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová. Ako zdôraznil riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher, v roku 2023  ústav dosiahol v mnohých medicínskych výkonoch vyššie údaje ako pred pandémiou v roku 2019. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie v roku 2023 podal 28 014 chemoterapií, čo je o 3 075 viac ako v roku 2022. Každý rok pribudne približne 40 000 Slovákov chorých na rakovinu. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov patrí karcinóm prostaty, karcinóm hrubého čreva a konečníka a karcinóm pľúc. U žien dominuje karcinóm prsníka, na druhom mieste je karcinóm hrubého čreva a konečníka a na treťom karcinóm tela maternice. 

Cieľom Svetového boja proti rakovine je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení a zároveň vyzývať vlády a jednotlivcov na celom svete na konanie. Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny odporúča zvýšenie financovania výskumu rakoviny a reguláciu výroby, predaja a marketingu karcinogénnych produktov prostredníctvom zvýšených daní. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. Tohtoročná kampaň nesie názov Close the Care Gap (Odstráňme rozdiely v starostlivosti) a poukazuje na výrazné nerovnosti, ktoré pretrvávajú na celom svete v dostupnosti a v prístupe k základným onkologickým zdravotníckym službám. Výzva na ich odstránenie sa nachádza v Správe o rovnosti.

Slovenská lekárnická komora po komunikácii s farmaceutmi verejných lekární potvrdila kontinuálny výpadok viacerých hromadne vyrábaných liekov. Výpadky však nie sú také masívne a rozsiahle ako napríklad vlaňajšie výpadky konkrétnych skupín antibiotík, či výpadky detských liekových foriem analgetík. Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka úradu Slovenskej Lekárnickej Komory Lenka Vasiľová. Podľa komory mnohé z výpadkov je možné riešiť substitúciou za liek rovnakého zloženia od iného výrobcu. Keďže však stúpa chorobnosť na respiračné ochorenia, ťažko povedať, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej. Komora momentálne eviduje výpadok lieku betahistín u všetkých výrobcov. Ten sa používa pri ochoreniach nervovej sústavy spojených so závratmi a s poruchami koordinácie pohybov. Antibiotiká s obsahom doxycyklínu chýbajú všetky. Komora eviduje tiež výpadky u antibiotík, ktoré sa používajú u detí pri sínusitídach, bronchitídach, zápaloch stredného ucha a iných infekciách mäkkých tkanív.

Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, v ktorých ženy nemajú prístup k interrupčným tabletkám. Odborníci sa pritom zhodujú, že využite takejto formy prerušenia tehotenstva pod lekárskou kontrolou a v súlade so všetkými odbornými usmerneniami je omnoho bezpečnejšie a menej rizikové ako chirurgický zákrok. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa vyjadrila, že nevidí dôvod, prečo by sa takejto forme prerušenia tehotenstva malo brániť. Na Slovensku sa interrupcie môžu vykonávať len chirurgickým zákrokom, ktorý sa robí v anestézii. Takýto zákrok je však omnoho rizikovejší. Podľa ministerky je užitie interrupčnej tabletky nielen bezpečnejšie, ale aj nákladovo efektívnejšie pre celý zdravotný systém.

Dopady covidovej pandémie sú predmetom ďalších auditov Najvyššieho kontrolného úradu SR.Národná autorita pre externú kontrolu v týchto dňoch otvorila novú kontrolu, v ktorej preverí nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti ochoreniu COVID-19. Kontrolóri zároveň ukončili akciu zameranú na čerpanie verejných zdrojov na podporu vedecko-výskumných aktivít, ktoré môžu pomôcť pri boji s následkami pandémie. Téma spoločného nákupu vakcín Európskou komisiou stále vyvoláva otázky, keďže komisia uzavrela so spoločnosťou Pfizer neverejnú zmluvu bez možnosti vypovedania, k čomu sú nepriamo zaviazané aj členské štáty. Uviedla to hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Už z predbežných informácií ku kontrole vyplýva nevýhodnosť zmlúv pre Slovensko.