Spondylodiscitída (zápal stavcov)

06.11.2023

Spondylodiscitída je infekčné zápalové ochorenie stavcov a medzistavcových platničiek. Tento zápal je spôsobený infekciu, ktorá sa z miesta vzniku najčastejšie šíri hematogénne (krvou) a vedie k bolesti, zníženej pohyblivosti, slabosti a závažným komplikáciám.

Lokalizácia:

 • Lumbálna (drieková) chrbtica - tvorí 45 % prípadov spondylodiscitídy, je najčastejšia postihnutá
 • Thorakálna (hrudná) chrbtica - tvorí 35 %
 • Cervikálna (krčná) chrbtica - tvorí 5-20 %
 • Sakrálna (krížová) chrbtica – je najzriedkavejšie postihnutá

Príčina:

Príčinou spondylodiscitídy je bakteriálna infekcia, ktorá sa najčastejšie šíri hematogénne (krvným obehom) do chrbtice. Infekcia môže pochádzať z iných častí tela alebo byť výsledkom chirurgického zákrok, či traumy v oblasti chrbtice. Ďalšou možnosťou je priame šírenie z infekcie mäkkých tkanív z okolia chrbtice.

Rizikové faktory:

 • trauma (zranenie v oblasti chrbtice)
 • autoimunitné ochorenia
 • vyšší vek
 • diabetes (cukrovka)
 • oslabený imunitný systém 
 • chirurgické zákroky v oblasti chrbtice
 • chronické zápaly
 • renálna insuficiencia (obličková nedostatočnosť)
 • intravenózne (vnútrožilové) užívanie drog
 • terapia kortikosteroidmi a cytostatikami (tieto lieky pôsobia imunosupresívne)

Príznaky:

 • bolesť v chrbtici: Ostrá náhla alebo dlhodobá bolesť v oblasti postihnutej chrbtice.
 • znížená pohyblivosť: Obmedzenie schopnosti pohybovať sa v oblasti postihnutej chrbtice.
 • horúčka a zimnica
 • celková schvátenosť
 • neurologické príznaky: V závažných prípadoch môže dôjsť k neurologickým komplikáciám, ako je slabosť, znížená citlivosť a problémy s kontrolou močenia a stolice.

Diagnostika:

Diagnóza spondylodiscitídy zahŕňa odber anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy a zobrazovacie metódy. Spondylodiscitída sa často diagnostikuje oneskorene, pretože sa mnohokrát vyskytne u pacientov, ktorí trpia chronickými bolesťami chrbtice.

 • Laboratórne testy: Prítomné je zvýšenie zápalových ukazovateľov, ako sú CRP (C-reaktívny proteín), FW (sedimentácia erytrocytov), prokalcitonín a leukocytóza.
 • Vyšetrenie hemokultúry: Toto vyšetrenie môže dokázať prítomnosť patogénu v krvi. Najčastejšou príčinou spondylodyscitídy je baktéria Staphylococus aureus.
 • MRI (magnetická rezonancia): Je najlepšia zobrazovacia metóda na diagnostiku spondylodiscitídy.
 • CT (počítačová tomografia): Má nižšiu zobrazovaciu kvalitu ako MRI.

Terapia:

Liečba spondylodiscitídy závisí od vyvolávajúcej príčiny ochorenia. Medzi metódy liečby patria:

 • Antibiotiká: Konzervatívna liečba antibiotikami je najčastejšou liečebnou metódou. V prípade pozitivity hemokultúry, nasadíme také antibiotiká, na ktoré je patogén citlivý. Ak sú hemokultúry negatívne, zvyčajne sa nasadí kombinácia vankomycínu a cefalosporínov tretej generácie.
 • Lieky proti bolesti a zápalu: Lieky, ako sú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a analgetiká, pomáhajú zmierniť bolesť a zápal.
 • Korzet: Poskytuje externú oporu chrbtici.
 • Chirurgický zákrok: V závažných prípadoch, keď iná liečba nie je účinná, môže byť potrebný chirurgický zákrok na odstránenie postihnutého tkaniva a obnovenie stability chrbtice.

Prevencia:

 • starostlivé dodržiavanie infekčných protokolov po chirurgických zákrokoch
 • správna kompenzácia diabetu (cukrovky)  
 • posilňovanie imunitného systému
 • dodržiavanie zdravého životného štýlu 
 • vyhýbanie sa rizikovému správaniu, ktoré by mohlo viesť k zraneniam chrbtice

Spondylodiscitída je závažným ochorením, ktoré má významný vplyv na kvalitu života a môže viesť k vážnym komplikáciám. V prípade, že sa u vás objavia príznaky spondylodiscitídy, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc a riadiť sa odporúčaniami lekára. Správna liečba a rehabilitácia môže viesť k úspešnému  uzdraveniu pacienta.