Epilepsia

25.02.2023

Ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi. Pojem epilepsia teda označuje záchvatovú poruchu, pri čom jednotlivé príhody vznikajú aj bez vyprovokovania. Jedná sa o štvrté najčastejšie neurologické ochorenie na svete. Vyskytuje sa v rôznom veku a najčastejšie u mužov. Epilepsia výrazne znižuje kvalitu života človeka a môže viesť až k jeho ohrozeniu.

Príznaky

Najzákladnejším príznakom sú epileptické záchvaty , ktoré sa delia na lokalizované (fokálne) a generalizované.

  • Lokalizované záchvaty: nemusí dôjsť k strate vedomia , porucha pamäti alebo reči, zmeny nálady, úzkosť, záblesky pred očami, vracanie, postavenie chĺpkov, začervenanie kože, pomočenie
  • Tieto záchvaty sú charakteristické aktiváciou určitej oblasti mozgu
  • Generalizované záchvaty: strata vedomia, klonické a tonické kŕče (buď samostatne alebo v kombinácii), náhla strata svalového tonusu
  • Pri generalizovanej forme sú zasiahnuté obe mozgové hemisféry

Príčiny

Genetické faktory a faktory vonkajšieho prostredia vedú k nadmernej stimulácii mozgovej kôry. Z hľadiska genetiky sa na tvorbe záchvatov podieľa hladký alebo naopak príliš gyrifikovaný povrch mozgu, neobvyklý výskyt sivej hmoty. Vonkajšie prostredie sa podieľa prostredníctvom metabolických porúch, užívaním alkoholu, úrazov, tumorov alebo užívaním liekov.

Diagnostika 

Lekár môže stanoviť diagnózu na základe aspoň dvoch nevyprovokovaných záchvatov, alebo jedného s vysokou pravdepodobnosťou, že sa záchvat bude opakovať. Dôležitý je dôkladný odber anamnézy. Z hľadiska zobrazovacieho vyšetrenia sa pristupuje k EKG, EEG, CT mozgu alebo aj MRI. Elektroencefalografia (EEG) stanovuje hodnoty mozgovej aktivity.Na samotnom diagnostikovaní sa podieľa väčšie množstvo odborníkov (napríklad neurológ alebo psychiater). Krvné vyšetrenie sa zameriava na hodnoty glukózy či sodíka v krvi.

Priebeh 

Nástup  je prudký, rýchly a často mu predchádza obdobie s nepríjemnými pocitmi, nazývané ako aura. Samotný záchvat má individuálnu dĺžku v rozmedzí niekoľkých sekúnd či minút. Pod pojmom status epilepticus označujeme stav, pri ktorom záchvat trvá až 30 minút. Pacient je po prekonaní záchvatu zmätený a má výpadok pamäte.

Liečba

Epilepsia v súčasnosti nepatrí medzi úplne vyliečiteľné ochorenia. Príznaky sa môžu umierniť až vymiznúť ale stále hrozí ich návrat. Nevyhnutné je prispôsobiť životný štýl tomuto ochorenie. Kvalitný spánok a vyhýbanie sa spúšťajúcim faktorom sa považuje za kľúč k úspechu. Lekár predpisuje pacientom antiepileptiká samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.