Skolióza

02.01.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Skolióza je bočné zakrivenie chrbtice, čo znamená, že chrbtica sa ohýba do ľavej alebo pravej strany. Toto zakrivenie môže byť viditeľné v tvare písmena "S" alebo "C" pri pohľade zozadu a má rôzne stupne závažnosti. Zakrivenie sa meria v stupňoch podľa Cobbovho uhla. Tento uhol sa určuje na röntgenových snímkach chrbtice a predstavuje uhol medzi dvoma čiarami ťahajúcimi sa z horného a dolného konca stavcov, ktoré sú najviac odchýlené od osi zakrivenia.

Skolióza je bočné zakrivenie chrbtice, čo znamená, že chrbtica sa ohýba do ľavej alebo pravej strany. Toto zakrivenie môže byť viditeľné v tvare písmena "S" alebo "C" pri pohľade zozadu a má rôzne stupne závažnosti. Zakrivenie sa meria v stupňoch podľa Cobbovho uhla. Tento uhol sa určuje na röntgenových snímkach chrbtice a predstavuje uhol medzi dvoma čiarami ťahajúcimi sa z horného a dolného konca stavcov, ktoré sú najviac odchýlené od osi zakrivenia.

Fyziológia chrbtice:

Fyziologické zakrivenie chrbtice je zakrivenie, ktoré umožňuje chrbtici plniť svoje funkcie pri podpore tela, absorbovaní nárazov a poskytovaní flexibility pohybu. Chrbtica človeka je dvakrát esovito zakrivená. Toto zakrivenie je rozdelené do štyroch hlavných oblastí:

 • Krčná lordóza: Je predné zakrivenie v oblasti krku, kde sú stavce smerované dovnútra.
 • Hrudná kyfóza: Je zadné zakrivenie v hrudnej časti chrbtice, kde sú stavce smerované von.
 • Drieková lordóza: Je predné zakrivenie v driekovej oblasti, kde sú stavce smerované dovnútra.
 • Sakrálna kyfóza: Je zadné zakrivenie v oblasti krížovej kosti (sakrum) medzi bedrovou chrbticou a kostrou panvových kostí.

Tieto fyziologické zakrivenia majú niekoľko dôležitých funkcií:

 • absorbujú nárazy: Pomáhajú absorbovať tlak a nárazy, ktorým je chrbtica vystavená pri pohybe a zaťažovaní tela.
 • poskytujú pružnosť: Fyziologické zakrivenia poskytujú chrbtici pružnosť a flexibilitu, čo je dôležité pre pohyb a udržanie rovnováhy.
 • rozdeľujú zaťaženie: Rovnomerne rozdeľujú váhu tela a zaťaženie na jednotlivé stavce a medzistavcové platničky.

Rizikové faktory:

 • vek: Adolescencia je obdobím, kedy sa najčastejšie vyvinie idiopatická skolióza postihujúca mladistvých v období rastu.
 • pohlavie: U dievčat je vyššie riziko vzniku skoliózy v porovnaní s chlapcami. 
 • genetika: Existuje genetická predispozícia pre skoliózu. Ak v rodine existujú prípady skoliózy, zvyšuje to riziko pre ďalších členov rodiny.
 • postoj a držanie tela: Nevhodné držanie tela prispieva k vývoju skoliózy.
 • poruchy centrálneho nervového systému: Osoby s určitými neurologickými poruchami alebo svalovými ochoreniami sú náchylnejšie k rozvoju neuromuskulárnej skoliózy.
 • poranenia alebo infekcie chrbtice: Zranenia chrbtice alebo infekcie, ktoré ovplyvňujú stavce, môžu viesť k získanej skolióze.
 • anomálie stavcov: Vrodené anomálie stavcov alebo medzistavcových platničiek zvyšujú riziko kongenitálnej skoliózy.
 • rýchly rast: Rýchly rast v adolescencii je spojený s vyšším rizikom vývoja idiopatickej skoliózy.

Prítomnosť týchto faktorov neznamená nevyhnutne vznik skoliózy. Mnoho ľudí so zvýšeným rizikom nikdy nevyvinie toto ochorenie, a naopak, môže postihnúť aj jedincov bez zjavných rizikových faktorov.  

Etiológia:

Skolióza môže byť vrodená (kongenitálna) alebo získaná.

 • Vrodená skolióza: Vzniká v dôsledku vrodených deformít stavcov alebo medzistavcových platničiek. Táto forma skoliózy sa vyvíja ešte pred narodením dieťaťa a je spojená s genetickými faktormi alebo s faktormi ovplyvňujúcimi vývoj plodu v maternici.
 • Získaná skolióza: Vzniká neskôr v živote jedinca. Jej príčiny zahŕňajú rôzne faktory, ako sú poranenia, neurologické poruchy, svalová nerovnováha, infekcie alebo iné zdravotné problémy. Najčastejšou formou získanej skoliózy je idiopatická skolióza, kde príčina nie je jasne identifikovaná. 

Klinický obraz:

Príznaky skoliózy sa líšia v závislosti od typu a závažnosti ochorenia. Bežné príznaky skoliózy zahŕňajú:

 • naklonený postoj: Jedna strana chrbtice môže byť vyššia ako druhá, čo vedie k nakloneniu tela na jednu stranu.
 • asymetria ramien: Jedno rameno je vyššie alebo viac vystrčené ako druhé.
 • asymetria panvy
 • asymetrická poloha lopatiek
 • ohyb chrbtice: Viditeľné zakrivenie chrbtice v tvare písmena "S" alebo "C" pri pohľade zozadu.
 • bolesť v chrbtici

Komplikácie:

Skolióza môže spôsobiť rôzne komplikácie, ktoré sa líšia v závislosti od závažnosti ochorenia. Medzi najčastejšie komplikácie patria:

 • zhoršená pohyblivosť: Skolióza obmedzuje pohyblivosť chrbtice a ďalších častí tela.
 • ochabnutie svalov: Nerovnomerná záťaž na svaly vedie k oslabeniu niektorých svalových skupín a ich ochabnutiu.
 • bolesť a nepríjemné pocity: Osoby s výraznou skoliózou môžu pociťovať bolesť v chrbtici, najmä ak je sprevádzaná nesprávnym postojom a nadmerným zaťažením svalov.
 • deformácia orgánov: V prípade veľmi výraznej skoliózy môže dôjsť k stlačeniu brušných alebo hrudných orgánov, čo má vplyv na ich funkciu.
 • psychosociálne aspekty: Zjavné deformity a viditeľné rozdiely v postoji negatívne vplývajú na psychický stav pacienta a jeho sebavedomie.

Diagnostika:

Diagnostika skoliózy obvykle zahŕňa kombináciu klinického vyšetrenia, vizuálnej kontroly postavy, röntgenových snímok a prípadne ďalších diagnostických testov. 

 • Klinické vyšetrenie: Lekár vykonáva dôkladné fyzikálne vyšetrenie vrátane skúmania postavy pacienta, rovnosti ramien, lopatiek a panvy.
 • Vizuálne hodnotenie: Realizuje sa vizuálne hodnotenie postavy pacienta pri státí a sedení za účelom zistenia prítomnosti naklonenia alebo zakrivenia chrbtice.
 • Röntgenové snímky: RTG snímky chrbtice sú často kľúčovým nástrojom na diagnostiku skoliózy. Tieto snímky poskytujú presný pohľad na zakrivenie chrbtice a umožňujú lekárovi posúdiť závažnosť ochorenia.
 • Ďalšie diagnostické testy: V niektorých prípadoch môžu byť odporučené ďalšie testy, ako sú magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT) na podrobnejšie hodnotenie stavu chrbtice a jej okolitých štruktúr.
 • Meranie uhla zakrivenia: Lekár hodnotí Cobbov uhol, ktorý je meraný z röntgenových snímok, na kvantifikáciu závažnosti skoliózy.

Terapia:

Liečba skoliózy závisí od rôznych faktorov, ako je závažnosť zakrivenia chrbtice, vek pacienta, príčiny skoliózy a ďalšie individuálne faktory. 

 • Sledovanie a konzervatívna liečba: V niektorých prípadoch môže lekár odporučiť sledovanie vývoja skoliózy, ak je zakrivenie mierne a nezvyšuje sa rýchlo. Terapeutické cvičenia posilňujú svaly chrbta a udržujú správnu postavu.
 • Ortopedické pomôcky: Pre niektorých pacientov môže byť indikovaný ortopedický korzet, najmä ak je skolióza ešte v rastovom období a zakrivenie je stredne závažné.
 • Chirurgická liečba: Je odporúčaná v prípade výraznej skoliózy, ktorá postihuje kvalitu života pacienta alebo sa zvyšuje napriek konzervatívnym opatreniam. Operácia zahŕňa fixáciu stavcov a ich zlúčenie s cieľom stabilizovať chrbticu a zmierniť zakrivenie. 

Prognóza:

Mierne a stredne závažné formy skoliózy sú často dobre ovládateľné konzervatívnymi metódami. U niektorých pacientov skolióza pokračuje počas rastu, ale stabilizuje sa po dosiahnutí skeletálnej dospelosti. Chirurgická liečba môže byť účinná pri zmiernení symptómov a zlepšení postoja, ale je spojená s chirurgickými rizikami. Pravidelné konzultácie s lekárom, sledovanie vývoja ochorenia a včasná intervencia sú kľúčové pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".