Nádorové ochorenie žalúdka

10.08.2023

Nádorové ochorenie žalúdka vzniká v tkanivách, ktoré tvoria stenu žalúdka. Najčastejším typom bunike, z ktorých nádor vzniká sú bunky, ktoré sú zodpovedné za tvorbu mucínu, teda hlienu. Keďže ide o bunky, ktoré majú za úlohu niečo produkovať, nádorové ochorenie tým pádom označujeme ako adenokarcinóm. Tento typ nádorové ochorenia tvorí až 90% prípadov zo všetkých nádorových ochorení žalúdka. Ďalšími typmi nádoroých ochorení žalúdka sú lymfómy, gastrointestinálne stromálne tumory (GIST) a neuroendokrinné nádory. 

Najčastejší výskyt ochorenia je zaznamenaný vo východnej Ázií, južnej Amerike a východnej Európe. Vyskytuje sa dva krát častejšie u mužov ako u žien a najčastejšie je diagnostikovaná v rozmedzí 60-80 rokov.

Príčiny 

Presná príčina vzniku nie je známa ale poznáme niektoré rizikové faktory, ktoré spôsobujú zvýšené riziko vzniku nádorových ochorení žalúdka. Na vznik nádorového ochorenia ale rizikový faktor nemusí byť prítomný. Medzi najhlavnejšie rizikové faktory nádorov žalúdka zaraďujeme:

infekcia Helicobacter pylori - ide o bakteriálne infekčné ochorenie, ktoré môže mať chronický priebeh a často krát sa spolupodieľa na tvorbe žalúdočných vredov. V teréne žalúdočného vredu dochádza k narušeniu sliznice, ktoré môže viesť aj k prechodu k nádorovému bujneniu. 

 • prekancerózne štádiá - ide o zmeny na sliznici žalúdka, ktoré sa môžu časom zmeniť na nádorový proces. Príčinu prechodu nepoznáme. Medzi takéto prekancerózy zaraďujeme atrofickú gastritídu, metapláziu a dyspláziu. 
 • gastroezofageálny reflux - nadmerné dráždenie kyselinou chlorovodíkovou môže byť rizikovým faktorom. 
 • perniciózna anémia - dochádza k nedostatočnému vstrebávaniu B12 vitamínu, čo vedie ku vzniku anémie, rovnako zvyšuje riziko rakoviny žalúdka. 
 • výživa - rizikovým faktorom je aj nesprávna výživa, ktorá pozostáva z vysokého obsahu solí, konzervačných látok, údených a spracovaných jedál. Samotná soľ pôsobi na sliznicu žalúdka poškodzujúco. 
 • fajčenie - u fajčiarov sme zaznamenali dvojnásobne vyšší výskyt nádorov žalúdka ako u nefajčiarov. 
 • vírusové ochorenia - EBV - príčina infekčnej mononukleózy
 • práca v továrenskom priemysle - továrne s uhlím, oceliarne alebo gumárenský priemysel patria medzi rizikové pracovné miesta.  
 • mutácia génu pre E - cadherín - ide o vrodenú vzácnu mutáciu, ktorá vo vysokej miere zvyšuje riziko nádorových ochorení žalúdka. 
 • pozitívna rodinná anamnéza 
 • vek a pohlavie 
 • obezita  

Prejavy 

V skorých štádiách môže byť symptomatológia veľmi nešpecifická, prejavujúca sa ako tlak a bolesť v hornej časti brucha, nechutenstvo, nausea - pocit na vracanie, strata hmotnosti, slabosť, únava, nadmerné grganie alebo zápas z úst (foetor ex ore). Môžu sa vyskytovať aj poruchy pasáže, teda pohybu potravy, najčastejšie sa to prejavuje častým vracaním. Významným príznakom šírenia karcinómu žalúdka je zväčšená lymfatická uzlina nad ľavou kľúčnou kosťou - označujeme ju ako Virchowova lymfatická uzlina. 

V pokročilých štádiách sú potom dominantné prejavy komplikácií:

 • krvácanie do gastrointestinálneho traktu - typicky sa prejaví krvavými stolicami alebo vracaním krvi
 • pylorostenóza - zúženie lumenu žalúdka 
 • perforácia - môže dôjsť k pretrhnutiu sliznice žalúdka
 • vytvorenie prepojenia medzi žalúdkom a časťou hrubého čreva 

Diagnostika 

Podozrenie na rakovinu žalúdka môže vzniknúť v prípade prítomných viacerých prejavov, ktoré sú potencované aj zo strany pozitívnych rizikových faktorov. Základom diagnostiky je určite skoré zachytenie stavu, kedy pacient s ťažkosťami prichádza k obvodnému lekárovi a úplne ideálne je ak pravidelne navštevuje preventívne prehliadky. 

Z laboratórnych vyšetrení sledujeme krvný obraz, kde nás zaujímajú hlavne známky prítomného krvácania, teda sledujeme hodnoty hemoglobínu, trombocytov. V prípade, že sú hodnoty nižšie, nutné je vyšetriť krv na okultné krvácanie. Okultné znamená skryté. V prípade pozitívneho výsledku odosielame pacienta na gastrofibroskopické a kolonoskopické vyšetrenie. Výhody vyšetrenia je aj to, že je zároveň možné aj rovno odobrať bioptickú vzorku, ktorú následne odosielame na histologické vyšetrenie na patológiu. 

Zo zobrazovacích metód využívame natívne snímkovanie, USG vyšetrenie, magnetická rezonancia alebo CT. Na stanovenie rozsahu vyšetrenia sa využíva PET/CT pomocou kontrastnej látky.

Za dôležité považujeme spomenúť, že onkologická diagnóza môže byť potvrdená len patológom cez histologické vyšetrenie. Žiadne iné vyšetrenie neslúži na verifikáciu ochorenia. Rovnako ani onkomarkery nepatria medzi vyšetrenia voľby pre diagnostiku nádorového ochorenia, slúžia na monitorovanie progresie stavu a zhodnotenie podávanej terapie. 

Liečba 

Pre správnu terapiu je nutné zhodnotiť celkový stav pacienta a informácie o nádorovom ochorení. Medzi relevantné informácie o pacientovi zaraďujeme:

 • predchádzajúce nádorové ochorenia 
 • výsledky vyšetrení, vrátane laboratórnych a zobrazovacích metód
 • celkový stav pacienta

Rozsah ochorenia stanovujeme pomocou TNM klasifikácie, kde T je označenie pre tumor, N ako noduly, čiže postihnutie lymfatických uzlín a M ako metastázy. Ide. najčastejšie využívanú klasifikáciu. Zároveň je vďaka nej možné vykonať aj prognostický odhad. 

Na plánovanie liečby je vhodné využívať multidisciplinárny tím, ktorý pozostáva z lekárov z viacerých špecializácií. Ide o onkológa, chirurga, gastroenterológa, prípadne iného lekára. 

Základným liečebným postupom je, ak je to možné, chirurgická resekcia nádoru. Nádor nie je možné operovať v takom prípade, ak prerástol do vzdialených častí tela. Operácia je jediná metóda, ktorá sa vykonáva s cieľom vyliečenia. V prípade pozitívnych lymfatických uzlín sa vykonáva aj ich odstránenie. 

Endoskopická liečba je založená na resekcii pomocou endoskopu, možné je ju vykonať vtedy, ak je nádor lokalizovaný na vnútornej strane sliznice. Väčšinou ide o malé nádory, veľkosti do 2 centimetrov. 

Následne si vysvetlíme dôležité pojmy, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s liečbou nádorových ochorení:

ADJUVANTNÁ TERAPIA - terapia, či už systémová (chemoterapia) alebo rádioterapia, ktorá sa podáva ako doplnok po absolvovaní chirurgickej resekcie. 

NEOADJUVANTNÁ TERAPIA - podáva sa pred chirurgickým zákrokom aby sa dosiahla určitá regresia ochorenia pred operačným zákrokom. Takýmto spôsobom vieme zredukovať určité množstvo nádorového tkaniva, následne je chirurgický zákrok menej zaťažujúci. 

CHEMORADIOTERAPIA - ide o kombináciu chemoterapie a radiačnej liečby. 

U pacientov s pokročilým neoperovateľným ochorením je odporúčaná terapia na zmiernenie symptómov, nazývaná ako chemoterapia. Je to systémová liečba, ktorá je namierená proti aktívne a rýchlo deliacim sa bunkám. Avšak je nutné si uvedomiť, že chemoterapia nie je selektívna a poškodzuje všetky bunky s takouto charakteristikou. Preto pacientom vypadávajú vlasy, pretože vlasové folikuly patria medzi rýchlo deliace sa bunky. Rovnako aj sliznica žalúdka alebo čreva sa rýchlo obnovuje a preto môžu byť prítomné negatívne príznaky po gastrointestinálnej stránke. Takýto stav je ale zvratný a po liečbe dochádza k ich obnoveniu. 

Chemoterapia je mnohokrát podávaná pomocou venóznych vstupov alebo niektoré liečivá je možné užívať aj vo forme tabliet. Pre liečbu nádorov žalúdka sú využívané cytostatiká zo skupín derivátov platiny, antracyklíny, pyrimidíny a taxány. Často sa podávajú ich kombinácie.