Syfilis (lues)

07.07.2023

Syfilis je spôsobený spirochétou Treponema pallidum. Treponema je vysoko pohyblivá, na jej konci je šesť až štrnásť špirál. Jediným hostiteľom spirochéty je človek. Najčastejšou formou prenosu je sexuálny prenos ale môže sa šíriť aj vertikálne (in utero alebo pri prechode pôrodnými cestami). Pri kontakte kože infikovanej osoby s kožou inej osoby, vstupujú spirochéty cez mikrotrhlinky a poranenia do nového hostiteľa. Dochádza k lokálnemu množeniu a systémovému šíreniu.

Syfilis je komplexné systémové ochorenie. Klinická progresia je charakterizovaná viacerými štádiami. Inkubačná doba trvá jeden týždeň až tri mesiacePrimárne štádium je charakterizované tvrdým nebolestivým vredom v mieste expozície. Sekundárne štádium nastupuje niekoľko týždňov po vymiznutí tvrdého vredu a je spojené s difúznou vyrážkoumukokutánnymi léziami a lymfadenopatiouTerciárne štádium je charakteristické ako neurologický alebo kardiovaskulárny syfilis.  

Značná chorobnosť sa vyskytuje v rozvojových a chudobnejších krajinách. Syfilis počas tehotenstvaspôsobuje  ochorenie plodu. Vrodená infekcia je spôsobená transplacentárnym prenosom alebo menej často kontaktom s kožnými léziami počas pôrodu. Prenos z matky na dieťa sa môže vyskytnúť v akomkoľvek gestačnom veku. Najvyššia miera prenosu je počas primárneho a sekundárneho štádia materskej infekcie. Všetky pozitívne testované tehotné ženy by mali dostať penicilín ako prevencia prenosu. 

V roku 2019 bolo na Slovensku evidovaných 274 prípadov syfilisu (195 mužov a 79 žien). Ide o najnižší počet prípadov od roku 2013. Oproti roku 2018 počet prípadov klesol o 38%. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom a Košickom kraji. Najmenší počet prípadov bol v Prešovskom a Žilinskom kraji. Najviac evidovaných prípadov bolo vo vekových skupinách 25 až 34 rokov a 15 až 24 rokov. 

Príznaky 

PRIMÁRNY SYFILIS

Primárny syfilis sa prejavuje jeden týždeň až tri mesiace po expozícii. Lézia začína ako papula (malý, tuhý hrbolček) a rýchlo tvoriaci sa vred. Primárne lézie sa najčastejšie nachádzajú na vonkajších genitáliách. Môžu sa vyskytnúť na akomkoľvek mieste expozície vrátane perinea, krčka maternice, konečníka, pier alebo na orofaryngu. Vred sa bez liečby zhojí sám väčšinou do troch týždňov. 

SEKUNDÁRNY SYFILIS

Nástup sekundárneho štádia je veľmi variabilný. Typicky sa vyskytuje druhý až ôsmi týždeň po vymiznutí vredu. Sekundárny syfilis sa prejavuje vyrážkou, horúčkou, bolesťou hlavy, faryngitídou a fymfadenopatiou. Boli pozorované aj rôzne systémové prejavy ako hepatitída, uveitída, meningitída, glomerulonefritída a cerebrovaskulárne príhody. Kožné prejavy sú veľmi rôznorodé. Klasický exantém je difúzna makulopapulózna vyrážka, ktorá sa často nachádza na dlaniach a chodidlách. Medzi ďalšie kožné prejavy patrí condylomata lata. Sú to vlhké nahromadené široké plaky, ktoré sa nachádzajú perianálne, na vulve, vnútorných stehnách. Môžeme pozorovať sivé slizničné škvrnypovrchové erózie alebo plaky na bukálnej sliznici a jazyku. Ďalším príznakom je aj alopécia (plešatenie), rednutie vlasov a obočiav dôsledku postihnutia vlasového folikulu. Častou komplikáciou je invázia do CNS, ktorá sa prejaví ako aseptická meningitída. 

TERCIÁRNY SYFILIS

Terciárny syfilis sa vyskytuje až u jednej tretiny pacientov, ktorí sú neliečení. Je charakteristický poškodením rôznych orgánových systémov.

Neurosyfilis

Neurosyfilis sa môže vyskytnúť aj v štádiu sekundárneho syfilisu. Neskoré neurologické komplikácie sú spôsobené poškodením mozgových obalov a ciev. Cievne postihnutie môže spôsobiť neurologické deficityvrátane hemiparézy (ochrnutie polovice tela), fokálnych alebo až generalizovaných záchvatov. Široká škála prejavov zahŕňa aj demenciu, zmeny osobnosti, afektu, intelektu a reči. Boli opísané aj zmeny úsudku, emočná labilita, bludy, depresia, katatónia a amnézia.

Kardiovaskulárny syfilis

Zvyčajne dochádza k poškodeniu vzostupnej časti aorty, pričom môže dôjsť k dilatácii prstenca aorty a aortálnej regurgitácii. Chronický zápal koronárnych artérií môže viesť k zúženiu a stenóze, čo môže viesť k ischémii, infarktu a kongestívnemu srdcovému zlyhaniu

Vrodená infekcia

Vrodený syfilis je predovšetkým odrazom nedostatočnej prenatálnej diagnostiky. Placenta sa podieľa na chorobnom procese. Výsledkom placentárnych zmien je zmena funkcie placenty, ktorá má za následok nízku pôrodnú hmotnosť u detí alebo mŕtvo narodené deti. Vrodený syfilis vedie k postihnutiu viacerých orgánov s charakteristickými léziami na pľúcach, kostnej dreni, pečeni a slezine. 

Viac ako polovica živonarodených detí s kongenitálnym syfilisom je pri narodení asymptomatická. V prípade neskorého kongenitálneho syfilisu sú príznaky jemnejšie s neskorším nástupom prejavov. Symptomatológia zahŕňa intersticiálnu keratitídu, hluchotu a zubné abnormality (známe ako Hutchinsonova triáda) a neurologické alebo muskuloskeletálne problémy. Včasný začiatok terapie môže zabrániť rozvoju neskorých prejavov. 

Diagnostika

V súčasnosti sa využíva na diagnostiku kombinácia sérologických treponémových a netreponémových laboratórnych testov.

Liečba

Na liečbu syfilisu sa používa penicilín. V prípade alergie na penicilín sa podáva tetracyklín. Dĺžka liečby závisí od štádia ochorenia. Včasná diagnostika je dôležitá pre úspešnú liečbu.

Prevencia

  • Chránený pohlavný styk

  • Pohlavný styk s ľuďmi, ktorých zdravotný stav poznáme

  • Hygiena

  • Testovanie pred otehotnením na zabránenie vrodeného syfilisu

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".