Demencia

23.03.2023

Je termín popisujúci skupinu príznakov, ktorými sú strata pamäti, problémy pri rozprávaní a ďalšie narušenia schopností človeka. Nejde o konkrétne ochorenie, avšak viaceré ochorenia môžu viesť k demencii. Najčastejším ochorením, ktoré spôsobuje demenciu, je Alzheimerova choroba. V závislosti od príčiny vzniku, môžu byť niektoré symptómy demencie aj zvratné. V spoločnosti existuje mylné presvedčenie, že demencia je prirodzeným procesom starnutia.

Príznaky 

 • Strata pamäti alebo krátkodobá pamäť
 • Narušená schopnosť komunikácie
 • Problémy s priestorovou orientáciou
 • Problémy s motorikou
 • Neschopnosť vykonávať náročné úlohy
 • Zmätenosť
 • Depresia
 • Apatia
 • Halucinácie
 • Inkontinencia
 • Tras
 • Chudnutie

Príčiny

Demencia vzniká pri nadmernom poškodení či úbytku nervových buniek, alebo ich prepojení v mozgu. Prejavy demencie sa líšia podľa toho, v ktorej časti mozgu nastalo poškodenie nervových buniek. Rozlišujeme viaceré príčiny vzniku, ale Alzheimerova chorobaje najčastejším činiteľom. Vaskulárna demencia vzniká pri poškodení cievy, ktorá zásobuje mozog krvou. Demencia s Lewyho telieskami je typom, pri ktorom sa v mozgu vyskytujú typické bielkoviny balónového vzhľadu. Medzi ochorenia, ktoré sú v spojení s demenciou patrí Huntingtonova choroba, Parkinson alebo úraz vedúci k poškodeniu mozgu. Rizikovými faktormi sú vek, genetika , alkohol, fajčenie alebo kardiovaskulárne ochorenia.

Priebeh

Počiatok môže byť pomerne nenápadný a celková progresia závisí od časti mozgu, ktorá je poškodená. Medzi nešpecifické prejavypatrí bolesť hlavy, problémy s čítaním a počítaním alebo mierna strata pamäti. Pri rozvoji demencie je prítomná postupná strata kognitívnych funkcií, dezorientácia a výraznejšia strata pamäti. S postupným nárastom komplikácií sa zvyšuje frustrácia pacienta, ktorá môže viesť až k depresii. Pri úplnej progresii sa stráca schopnosť komunikácie, samostatnosť , motorické funkcie a objavuje sa inkontinencia. Stavy podobné demencii, ktoré sa dajú zvrátiť sú infekčné stavy, endokrinné abnormality, metabolické problémy, nedostatok vitamínov B6 a B12, vedľajší účinok liekov alebo nádory na mozgu. Komplikáciami sú zápal pľúc, zabezpečenie osobnej bezpečnosti ale aj znížená výživy.

Diagnostika

Lekár vykonáva fyzikálne vyšetrenie, zisťuje symptómy a odoberá anamnézu. Posúdenie demencie môže byť náročné, avšak najodhaliteľnejšia je vo fáze, kedy dochádza k väčšej strate pamäti a kognitívnych funkcií. Vyšetrujúci lekár dokáže zhodnotiť kvalitu myslenia pomocou série rôznych testov. Zobrazovacie metódy pomáhajú stanoviť prípadný výskyt krvácania alebo nádoru v mozgu. Pri posúdení depresie či úzkosti vykonáva svoju prácu psychiater.

Liečba

Väčšina typov demencie je neliečiteľná ale pomocou liečiv dokážeme brzdiť určité symptómy. Medzi tieto liečivá patria inhibítory cholínesterázy alebo memantín. Pri pacientoch, u ktorých sa demencia prejavuje naplno môžeme povedať, že sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Ideálne je vytvorenie prostredia, ktoré je pre pacienta bezpečné, je plné pochopenia a snahy napredovať. Užitočná je telesná aktivita na udržiavania kardiovaskulárneho zdravia, ale aj z dôvodu nadobudnutia istej formy radosti zo života.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".