Peptický vred žalúdka a duodena

26.06.2023

Anatomicky delíme žalúdok na 4 oblasti:

 • Ezofago-kardiálna oblasť
 • Fundus
 • Telo
 • Antrum
 • Pylorus

Proximálna časť žalúdka funguje ako rezervoár potravy. Vo výtokovej časti sú intenzívne kontrakcie, ktoré slúžia k premiešavaniu natráveniny. V duedene sa nachádza vývod pre pankreatické šťavy a žlčovod dochádza tu k intenzívnemu tráveniu. 

V posledných rokoch sa dramaticky znížil výskyt vredov. Predpokladá sa, že je to kvôli účinnej terapii a eradikácii infekcie Helicobacterom pylori. 

Vred je defekt sliznice, ktorý preniká stenou tráviacej trubice. Ak sa jedná len o povrchový defekt sliznice, nazýva sa erózia. Peptický vred vzniká na miestach tráviaceho traktu, kde sa sliznica dostáva do kontaktu s voľnou kyselinou chlorovodíkovou - pažerák (pri refluxe), žalúdok, duodenum. 

Delenie vredov podľa vyvolávajúcej príčiny:

 1. Vredová choroba

Vyvolávateľom vredovej choroby je zápal spôsobený baktériami.

 1. Sekundárne peptické vredy
 • Poliekové vredy - sú najčastejšie, najmä po nesteroidných antiflogistikách 
 • Stresové vredy - pri polytraumách, popáleninách, po náročných operáciách
 • Endokrinné vredy - pri niektorých ochoreniach endokrinného sytému
 • Hepatogénne vredy - pri ťažkých ochoreniach pečene
 • Starecké vredy - poruchy cirkulácie, zlá výživa

Vznik vredu je podmienený nerovnováhou medzi agresívnymi a protektívnymi faktormi sliznice. Medzi agresívne faktory patrí:

 • Aktivita pepsínu
 • HCl
 • Infekcia Helicobacterom pylori

Helicobacter pylori poškodzuje sliznicu žalúdka pôsobením toxínov a metabolizmom amoniaku. Vyvoláva gastritídu, ktorá často prechádza do chronického ochorenia. Helicobacter sa prenáša fekálne-orálnou cestou - cez špinavé ruky. V rozvojových krajinách infekcia dosahuje až 90 %, v rozvinutých krajinách sa incidencia pohybuje okolo 20-30%. Značný rozdiel vo výskyte infekcie môže poukazovať na hygienické štandardy. 

Medzi ďalšie agresívne faktory môžeme zaradiť aj:

 • Pôsobenie liekov- kyselina acetylsalicylová, nesteroidné antiflogistiká- lieky od bolesti 
 • Reflux z tenkého čreva do žalúdka
 • FAJČENIE
 • Poruchy mikrocirkulácie- najmä pri strese

Protektívne faktory:

 • Hlien
 • Sekrécia hydrogénouhličitanu
 • Regeneračná schopnosť epitelu
 • Sekrécia prostacyklínu, prostagladínu E
 • Nepoškodená mikrocirkulácia

Príznaky

Vredové ochorenie sa vyskytuje skôr u starších ľudí. Najčastejšie býva po dlhodobom užívaní liekov. Títo pacienti nemusia mať dlho žiadne príznaky a objavujú sa až komplikácie. Najčastejšou komplikáciou je krvácanie. Krvácanie pacient môže spozorovať prítomnosťou melény (natrávená čierna krv v stolici) alebo môže byť pacient anemický, vtedy sa podrobne pátra po príčine anémie. Medzi najbežnejšie klinické prejavy anémie patrí:

 • Bledosť
 • Únava
 • Bolesti hlavy
 • Búšenie srdca

Typickým klinickým príznakom peptického vredu žalúdka je bolesť brucha, ktorá je tlaková, tupá, lokalizovaná v oblasti žalúdka a objavuje sa spravidla po jedle cca do 1 hodiny. Bolesť sa môže premietať najčastejšie pod ľavý rebrový oblúk, ale aj medzi lopatky, do ramena. Pacienti bývajú chudí najmä kvôli tomu, že sa kvôli bolesti začnú vyhýbať jedlu. 

Klinický obraz u pacienta s vredom dvanástnika sa líši. Postihuje skôr mladších ľudí vo veku 20 až 40 rokov. Charakteristická je bolesť na lačno. Často sa pacient zobudí na bolesť práve v noci. Bolesť ustupuje po konzumácii jedla. Pacienti s vredom dvanástnika mávajú vyššiu telesnú hmotnosť. Bolesť sa môže propagovať pod pravý rebrový oblúk a tým napodobňuje ochorenie žlčníka. 

Diagnostika 

Diagnostika sa opiera o klinický obraz pacienta a potvrdenie diagnózy pomocou zobrazovacieho endoskopického vyšetrenia. Na zobrazenie vredov sa podstupuje vyšetrenie nazývané gastroduodenoskopia. Je to neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie. Vyšetrenie sa robí ambulantne bez hospitalizácie pacienta. Pacient je pred vyšetrením poučený. Vykonáva sa pri plnom vedomí pacienta a pomocou endoskopu sa zobrazí sliznica žalúdka aj dvanástnika. Ak sa nájdu zmeny sliznice, odoberie sa vzorka na ďalšiu diagnostiku. Celé vyšetrenie trvá pár minút.

Súčasťou diagnostiky je aj neinvazívny dychový test na dôkaz Helicobactera alebo sa vyšetruje prítomnosť antigénu v stolici. 

Prognóza

Prognóza pacienta je vo väčšine prípadov dobrá. Iba cca 10 % pacientov má vážnejšie bolesti alebo život ohrozujúce komplikácie.