Smútok a smútková terapia

Sezóna 1 - Epizóda 2

08.05.2023

Smútok je emočný stav, ktorý človek zažíva v dôsledku straty niečoho, čo bolo pre neho dôležité. Môže ísť o straty rôzneho charakteru - stratu blízkej osoby, zvieratka, vzťahu, práce, domova, zdravia alebo snov a očakávaní.

Smútok sa prejavuje rozličnými spôsobmi. Ľudia môžu byť smutní, plačú, cítia prázdnotu a stratili záujem o veci, ktoré kedysi milovali. Môžu mať ťažkosti so spaním a stravou, môžu byť podráždení a ľahko sa rozčuľovať. Niektorí ľudia sa snažia svoj smútok utajiť a pokúsiť sa ho potlačiť, zatiaľ čo iní sa ho snažia prekonať tým, že sa zamestnajú a snažia sa byť produktívni.

Smútok je prirodzenou reakciou na straty v živote a prechádzať ním je dôležitou súčasťou procesu zotavovania sa. Je dôležité nezamieňať smútok s depresiou, ktorá je oveľa závažnejším stavom a vyžaduje si odbornú pomoc.

5 fáz smútku, ktoré popísal psychológ a terapeut Elisabeth Kubler-Ross v roku 1969:

  1. Popieranie: V tejto fáze človek odmieta skutočnosť a nechce uveriť, že sa niečo zlé stalo. Môže sa snažiť nájsť vysvetlenia a vyhýbať sa konfrontácii s realitou.
  2. Hnev: Keď popieraním neuspel, človek sa dostane do fázy hnevu. Cíti sa frustrovaný a môže sa snažiť hľadať niekoho alebo niečo, na koho by mohol svoj hnev smerovať.
  3. Vyjednávanie: V tejto fáze sa človek snaží nájsť riešenie alebo vyjednávať s realitou, ktorú nechce akceptovať. Môže sa snažiť uzavrieť dohodu s Bohom, osudom alebo sám so sebou, ako by sa dalo všetko zmeniť.
  4. Depresia: Depresia nastáva, keď sa človek začne pomaly zmieriť s realitou straty. Cíti sa zúfalý, môže mať ťažkosti so spánkom a stravou, stráca záujem o veci, ktoré kedysi miloval, a možno si bude pripadať, že nikdy nevyjde z tejto temnej fázy.
  5. Akceptácia: V poslednej fáze človek začína akceptovať realitu straty. Začína sa snažiť zvyknúť si na novú situáciu a hľadať nové spôsoby, ako sa vysporiadať so stratou. Môže sa cítiť pokojne a v pohode.

Je však dôležité si uvedomiť, že každý človek smúti iným spôsobom a niektorí môžu preskakovať niektoré fázy alebo sa v nich zdržiavať dlhšie ako iní. Smútok je osobný proces a každý človek by mal mať dostatok času a priestoru, aby sa s ním vysporiadal tak, ako sa mu najviac hodí.

Relácia vznikla v spolupráci s Psychológia Nitra - ambulancia klinickej psychológie.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".