Prečo ubližujem sám sebe?

Sezóna 1 - Epizóda 3

Ďalšia epizóda »

Sebapoškodzovanie je akýkoľvek zámerný behaviorálny alebo fyzický spôsob sebaubližovania. Môže zahŕňať napríklad úmyselné poškodzovanie vlastného tela, ako napríklad rezanie, pálenie, bijúci seba do hlavy, alebo iné formy sebaubližovania, ako je zneužívanie drog alebo alkoholu. Sebapoškodzovanie môže byť spôsobené rôznymi faktormi, vrátane mentálnych ochorení, emocionálneho utrpenia, sociálneho stresu alebo osobného traumu. Tento behavior môže mať vážne dôsledky na fyzické aj psychické zdravie jednotlivca a je dôležité zabezpečiť mu pomoc, ak sa vyskytuje.

Najčastejšie dôvody sebapoškodzovania sa môžu líšiť medzi jednotlivými ľuďmi, ale niektoré z bežných faktorov zahŕňajú:

  1. Emocionálne utrpenie a neschopnosť vyjadriť svoje emócie - niektorí ľudia používajú sebapoškodzovanie ako spôsob, ako sa vyrovnať s intenzívnymi emocionálnymi bolesťami, ako je napríklad depresia, úzkosť, zúfalstvo alebo hnev.

  2. Samotná škála - niektorí ľudia sebapoškodzujú ako spôsob vyjadrenia svojich pocitov prázdnoty, ako spôsob, ako sa presvedčiť, že sú skutoční a žijú.

  3. Regulácia emocionálneho stavu - niektorí jedinci môžu sebapoškodzovať ako spôsob, ako regulovať svoje emócie. Pre niektorých môže mať bolesť fyzického poškodenia úľavu alebo vytvárať pocit kontroly nad ich vlastnými pocitmi.

Pokiaľ ide o vekové skupiny, sebapoškodzovanie môže postihovať ľudí v rôznych vekových kategóriách. Často sa vyskytuje u adolescentov a mladých dospelých, ale môže sa vyskytnúť aj u detí, dospelých a starších ľudí. Je dôležité si uvedomiť, že sebapoškodzovanie nie je obmedzené na konkrétnu vekovú skupinu a môže ovplyvniť ľudí v rôznych obdobiach života.

Liečba sebapoškodzovania sa zameriava na riešenie základných príčin a poskytnutie potrebnej pomoci. Tu je niekoľko bežných foriem liečby:

  1. Terapia hovorením: Individuálna terapia, skupinová terapia alebo rodinná terapia môžu pomôcť osobám, ktoré sa sebapoškodzujú. Terapeut môže pomôcť identifikovať a riešiť podliehajúce problémy a poskytnúť zručnosti na zvládanie emocionálneho napätia.

  2. Farmakoterapia: V niektorých prípadoch môže byť predpísaná lieková terapia na zmiernenie príznakov spojených s mentálnymi poruchami, ako je depresia, úzkosť alebo impulzívne správanie.

  3. Podpora a prevencia: Poskytnutie podpory zo strany blízkych a dôverníkov je dôležité pri liečbe sebapoškodzovania. Rodina, priatelia a profesionálni terapeuti môžu poskytnúť emocionálnu podporu, porozumenie a pomôcť jednotlivcovi nájsť zdravšie spôsoby zvládania ťažkostí.

Okrem toho je dôležité prevenciu sebapoškodzovania, najmä u mladších ľudí. Tu je niekoľko preventívnych opatrení:

  1. Zlepšenie duševného zdravia: Posilnenie duševného zdravia prostredníctvom sebaúcty, pozitívneho myslenia a zvládania stresu môže pomôcť predchádzať sebapoškodzovaniu.

  2. Podpora komunikácie: Vytvorenie otvoreného a podporujúceho prostredia na hovorenie o emóciách a ťažkostiach môže pomôcť ľuďom vyjadriť svoje pocity namiesto použitia sebapoškodzovania ako spôsobu ventilácie.

  3. Získanie pomoci: Osoby, ktoré majú sklony k sebapoškodzovaniu, by mali byť povzbudzované, aby vyhľadali odbornú pomoc. Profesionáli v oblasti duševného zdravia môžu poskytnúť vhodné liečebné a zvládacie stratégie.

Každá situácia je jedinečná, a preto by individuálny prístup k liečbe a prevencii sebapoškodzovania mal byť vedený odborníkmi v oblasti duševného zdravia. Ak sa ty alebo niekto, koho poznáš, stretáva s touto problematikou, odporúčam vyhľadať odbornú pomoc.

Relácia vznikla v spolupráci s Psychológia Nitra - ambulancia klinickej psychológie.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".