Počúvam vás, alebo prečo je rozhovor so psychológom iný

Sezóna 1 - Epizóda 1

01.05.2023

Nasledujúca epizóda »

Psychológia je považovaná za vedu, ktorá sa zaoberá myslením a správaním ľudí a zameriava sa na to, ako tieto faktory ovplyvňujú naše každodenné rozhodnutia. Prečo je návšteva tohto odborníka v spoločnosti stále tabu? A poznáte rozdiel medzi psychológom, psychiatrom, terapeutom a koučom?

Hoci sa tieto zamestnania zdajú byť veľmi podobné, existujú medzi nimi významné rozdiely.

Psychológ

Odborník na ľudské správanie, myslenie a emócie. Má bakalárske, magisterské alebo doktorandské vzdelanie v psychológii a môže byť licencovaný, čo znamená, že má oprávnenie poskytovať psychologickú terapiu a diagnostikovať psychologické poruchy. Psychológ sa zameriava na skúmanie myšlienok, emócií a správania a poskytuje pacientom techniky na zlepšenie ich života. Psychológovia môžu pracovať v mnohých oblastiach, vrátane klinickej psychológie, školskej psychológie, kognitívnej psychológie, sociálnej psychológie a mnohých ďalších. Ich práca sa zameriava na pochopenie a vysvetlenie psychologických procesov, ktoré ovplyvňujú naše správanie, myšlienky a emócie.

Môžu pomôcť klientom pri riešení rôznych problémov, vrátane depresie, úzkosti, porúch spánku, porúch stravovania a mnohých ďalších. V niektorých prípadoch môžu pracovať s klientmi, ktorí majú zložitejšie problémy, ako sú schizofrénia alebo bipolárna porucha.

Psychiater 

Lekár, ktorý sa zaoberá duševnými poruchami a liečbou chorôb, ktoré ovplyvňujú duševné zdravie. Špecializuje sa na diagnózu, liečbu a prevenciu psychických chorôb. Oproti psychológovi, ktorý sa zameriava na nelekárske riešenie problémov, psychiater môže predpisovať lieky a vykonávať fyzické vyšetrenia. Ich práca sa zameriava na zlepšenie duševného zdravia klientov a zmiernenie príznakov psychických chorôb. 

Terapeut 

Môže byť psychológ, psychiater alebo iný odborník, ktorý poskytuje psychologickú terapiu na zlepšenie duševného zdravia pacienta. Terapeut môže pracovať s pacientom individuálne alebo v skupine a pomáha im riešiť emocionálne problémy, zlepšovať vzťahy a zvládať stresové situácie. Ich práca sa zameriava na pomáhanie klientom zlepšiť svoje duševné zdravie a kvalitu života. Terapeuti používajú rôzne metódy, ako sú rozhovory, terapia umením, rodinná terapia a kognitívna terapia.

Kouč

Kouč sa zameriava na pomáhanie klientom dosiahnuť určené ciele v živote. Ich práca sa zameriava na posilňovanie schopností klientov, aby boli úspešní v práci, vzťahoch a osobnom živote. Koučovanie môže byť prospešné pre ľudí, ktorí sa snažia zlepšiť svoje zručnosti a sebavedomie. Kouč môže byť zameraný na rôzne oblasti, ako sú kariéra, vzťahy, osobný rast alebo šport. Kouč pomáha klientom identifikovať ich ciele a vyvinúť plán krokov na dosiahnutie týchto cieľov. Klienti môžu získať nové nástroje a perspektívu, ktoré im pomôžu prekonať prekážky a dosiahnuť svoj potenciál.

Relácia vznikla v spolupráci s Psychológia Nitra - ambulancia klinickej psychológie.