Cholesterol

Sezóna 1 - Epizóda 3

03.05.2023

Cholesterol predstavuje životne dôležitý stavebný materiál v bunkovom obale v každej bunke v našom tele. Je to predchodca niektorých hormónov (steroidných) a žlčových kyselín. Tvorí sa prevažne v pečeni a v črevnej stene a táto tvorba predstavuje viac ako 50 % celkového množstva cholesterolu v tele. Denne sa ho vytvorí približne 700mg – 1g. Potravou získavame približne 300mg.  

Hodnotu cholesterolu najčastejšie vyšetrujeme počas preventívnej prehliadky z odberu krvi a hodnota celkového cholesterolu by nemala presiahnuť 5,0 mmol/l. Pred vyšetrením je nutné byť nalačno, inak budú výsledky skreslené. Avšak treba podotknúť, že referenčné hodnoty sa odlišujú podľa veku a pohlavia a zároveň aj medzi laboratóriami. Zvýšená hladina celkového cholesterolu patrí medzi rizikové faktory, ktoré zvyšujú výskyt kardiovaskulárnych ochorení. 

Prejavy sú v úvode nemé, preto často progredujú bez toho, aby si to pacient uvedomoval. Môžu sa objaviť tzv. xantelazmy, čo sú žlté kožné útvary najčastejšie sa vyskytujúce pri vnútornom očnom kútiku. Dlhodobo neliečený stav prechádza do aterosklerózy a s ňou spojenými komplikáciami, medzi ktoré patrí ischemická choroba srdca, angina pectoris, ischemická choroba dolných končatín. Pri náhlom uzavretí tepny aterosklerotickým plátom dochádza k ischemickým príhodám, ako je akútny infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda. 

Príčiny

Príčiny zvýšenej koncentrácie cholesterolu sú u väčšiny ľudí podmienené zvýšeným príjmom tukov a cholesterolu v strave ale aj genetickou predispozíciou. So zvýšenými hodnotami sa stretávame aj u fajčiarov a alkoholikov. Existujú aj vzácnejšie geneticky dané ochorenia s rodinným výskytom, ktoré priamo spôsobujú vysokú hladinu cholesterolu. Najčastejšie ide o familiárnu hypercholesterolémiu. 

Liečba 

Sa začína nefarmakologickými postupmi, to znamená, že lieky nie sú hneď indikované. Mimoriadne dôležité je zmeniť životný štýl, čo zahŕňa:

  • Zvýšiť pohybovú aktivitu
  • Zvýšiť príjem vlákniny (ovocie, zelenina, celozrnné vyrobky)
  • Zaradiť do jedálnička ryby
  • Znížiť príjem živočíšnych tukov 
  • Nefajčiť
  • Nepiť alkohol