I10 - I15 Artériová hypertenzia

Sezóna 1 - Epizóda 2

02.05.2023

Alebo inak povedané vysoký krvný tlak, patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, vrátane mozgovej cirkulácie. Je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg a je to zároveň hranica, kedy prevyšuje benefit liečby nad jej rizikami.

V Európskej dospelej populácii je prevalencia, teda výskyt artériovej hypertenzie 30-45 %. Muži sú postihnutí 1,2 x častejšie ako ženy. Výskyt sa s s vekom zvyšuje, nad 60 rokov je prevalencia nad 60 %.

Rozlišujeme AH primárnu (esenciálna), ktorá je dominantnejšia v prevahe výskytu (90 %) a príčinu jej vzniku nepoznáme a sekundárnu, kedy je artériová hypertenzia podmienená iným ochorením.

Klasifikácia

Podľa najnovších odporúčaní (2018) hodnoty krvného tlaku klasifikujeme do štyroch základných kategórií:

 • Optimálny tlak
 • Normálny tlak
 • Vyšší normálny tlak
 • Artériová hypertenzia 1. až 3. stupňa

Existuje ešte tzv. syndróm bieleho plášťa, ide o pomerne častý jav, kedy sa strach a nervozita zo zdravotníckeho prostredia a personálu prejaví práve zvýšením krvného tlaku.

Kategória hypertenzie

Systolický tlak (mmHg)

 

Diastolický tlak (mmHg)

Optimálny tlak

              do 120

      a

                   do 80

Normálny tlak

             120-129

  a/alebo

                   80-84

Vyšší normálny tlak

             130-139

  a/alebo

 

                   85-89

AH 1. stupňa

             140-159

  a/alebo

 

                   90-99

AH 2. stupňa

             160-179

  a/alebo

 

                 100-109

AH 3. stupňa

              nad 80

  a/alebo

 

                 nad 110

Izolovaná systolická hypertenzia

              nad 140

       a

                  nad 90

 Rizikové faktory:

 • Vek

 • Nadváha/obezita

 • Výskyt hypertenzie v rodine

 • Nadmerný príjem soli

 • Nadmerné užívanie alkoholu

 • Stres

 • Fajčenie

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".