doc. PhDr. Pavelová Ľuba PhD.

Je absolventkou Katedry sociálnej práce PF Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala dlhodobý dynamický výcvik orientovaný na prácu v skupine a komunite a ďalšie sebarozvojové tréningy. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala.

doc. PhDr. Pavelová Ľuba PhD.

Následne pracovala ako vysokoškolská učiteľka na KSP UKF v Nitre a UK v Bratislave, tiež ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej práce sa profiluje v otázkach riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti závislostí a resocializácie.

Je zodpovednou riešiteľkou viacerých úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže a násilia v kontexte závislostí (VEGA, APVV). V súčasnej dobe pracuje ako riaditeľka akreditovaného subjektu: neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ v Nitre, garantuje jej činnosť zameranú na poskytovanie sociálneho poradenstva pre dospelé osoby a deti v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí. Rozvíja výskum v týchto oblastiach, je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách a mediátorkou.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".