Spoluzávislosť

Sezóna 1 - Epizóda 6

21.06.2023

Ďalšia epizóda »

Spoluzávislosť je stav, kedy človek vykazuje nezdravú závislosť od iného človeka. Tento vzťah je často nevyvážený, a postihuje nielen osobu, ktorá je spoluzávislá, ale aj osobu, od ktorej je závislá.

Spoluzávislosť sa prejavuje rôznymi spôsobmi a môže mať viacero prejavov. Niektoré z najčastejších znakov spoluzávislosti sú:

  1. Obetavosť: Spoluzávislá osoba sa venuje druhému človeku sústredene a obetavo. Môže ignorovať vlastné potreby a túžby, aby uspokojila potreby a želania inej osoby.

  2. Nedostatok hraníc: Spoluzávislá osoba má tendenciu prekračovať svoje vlastné hranice, nevedieť povedať "nie" a ustupovať pred požiadavkami iných ľudí.

  3. Potlačovanie vlastných pocitov: Spoluzávislá osoba potláča svoje vlastné pocity, emócie a potreby a sústreďuje sa na uspokojenie potrieb a očakávaní druhej osoby.

  4. Kontrola: Spoluzávislá osoba môže mať tendenciu kontrolovať a riadiť životy iných ľudí, aby sa cítila v bezpečí a udržala pocit kontroly.

  5. Strach z odmietnutia a opustenia: Spoluzávislá osoba má často intenzívny strach z odmietnutia, opustenia a strach zo straty vzťahu.

Spoluzávislosť môže vznikať z rôznych dôvodov, vrátane:

  • Rodinné dynamiky: Rodinné prostredie s nezdravými vzormi správania, nedostatkom emocionálnej podpory a nevyváženými vzťahmi môže prispieť k vzniku spoluzávislosti.

  • Trauma alebo zneužívanie: Skúsenosti s traumou alebo zneužívaním v minulosti môžu vytvoriť základ pre spoluzávislý vzťah, kde jedna osoba sa snaží napraviť alebo zachrániť druhú osobu.

  • Nízka sebaúcta: Nedostatok sebaúcty a sebadôvery môže viesť k spoluzávislému správaniu, kde sa osoba upína na druhých, aby sa cítila cennejšia a milovanejšia.

Spoluzávislosť môže postihnúť ľudí v rôznych vzťahoch, vrátane partnerských vzťahov, rodinných vzťahov a vzťahov s priateľmi. Často sa vyskytuje v rodinách s alkoholizmom alebo drogovou závislosťou, ale nie je to obmedzené len na tieto situácie. Spoluzávislosť je závažný problém, ktorý môže ovplyvniť fyzické a emocionálne zdravie osôb zapojených do tohto vzťahu.