Drogy a iné návykové látky

Sezóna 1 - Epizóda 2

10.05.2023

Existuje mnoho druhov závislostí na drogách, ale niektoré z najčastejších sú:

 1. Závislosť na opioidoch: Opioidy sú lieky na predpis, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti. Niektorí ľudia môžu však rozvinúť závislosť na týchto liekoch a potrebovať ich aj po úľave od bolesti. Niektorí ľudia závislost na opioidoch získajú aj zneužívaním opiatových liekov na predpis alebo používaním ilegálnych drog, ako je heroín.

 2. Závislosť na stimulanciách: Stimulanty sú drogy, ktoré zvyšujú aktivitu mozgu a vyvolávajú pocit eufórie. Niektoré z najčastejších stimulantov zahŕňajú kokaín a metamfetamín.

 3. Závislosť na kanabise: Kanabis je populárna droga v mnohých krajinách. Niektorí ľudia si však môžu vytvoriť závislosť na kanabise a potrebovať ju na funkčné fungovanie.

 4. Závislosť na alkohole: Alkohol je legálna droga, ktorú môže užívať takmer každý dospelý človek. Niektorí ľudia však môžu rozvinúť závislosť na alkohole a potrebovať ho na funkčné fungovanie.

Ako uvádza RÚVZ:

Príznaky užívania drog

 • Náhle zmeny nálady, podráždenosť, negativizmus, agresivita, netypické reakcie na určité situácie.

 • Strata záujmov, izolácia od rodiny, stránenie sa okolia, zmena priateľov a okruhu známych.

 • Zníženie/zvýšenie sebavedomia.

 • Zhoršenie prospechu v škole, strata pozornosti a koncentrácie.

 • Častá vyčerpanosť, únava, ospalosť.

 • Klamstvá a predstieranie.

 • Strácajúce sa veci a peniaze, chýbajúce lieky alebo alkohol v domácnosti.

 • Nález drog, alebo pomôcok k ich užívaniu.

 • Telesné prejavy: častejšia chorobnosť a úrazovosť, strata chuti do jedla, výrazné schudnutie, zvýšená únava, znížená svalová sila, poruchy rovnováhy, stopy po vpichoch a pod.