PhDr. MUDr. Bobocká Mina MBA, MPH

V roku 1997 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo a ešte v rovnakom roku nastúpila na pozíciu sekundárneho lekára do bánovskej nemocnice.

PhDr. MUDr. Bobocká Mina MBA, MPH

V Nemocnici AGEL Bánovce pôsobí dodnes, v súčasnosti je už 12 rokov jeho riaditeľkou a zároveň 17 rokov primárkou oddelenia dlhodobo chorých. Svoje znalosti neustále rozširuje, okrem atestácie v odbore vnútorné lekárstvo a euroatestácie absolvovala rozširujúce špecializačné vzdelávacie programy ukončené titulmi MBA a MPH. 

V minulosti zastávala pozíciu okresného štátneho lekára a je poverená tiež funkciou hlavného lekára v odbore geriatria spoločnosti AGEL SK. V pozícii riaditeľa nemocnice pod jej vedením pracuje 200 členný tím zdravotníckeho a prevádzkového personálu, zdravotnícke zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 11 špecializovaných ambulancií.

V roku 2012 získala Mina Bobocká ocenenie Najlepší manažér Unipharmy a o rok neskôr bola nominovaná na prestížne ocenenie Slovenska roka v kategórii zdravotníctvo. 

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, všeobecné lekárstvo - 1997
 • kvalifikačná atestácia v odbore vnútorné lekárstvo – 2001
 • euroatestácia – 2005
 • Master of Business Administration, MBA - 2019
 • Master of Public Health, MPH – 2021
 • PhDr. - 2022

Odborná prax

 • Nemocnica Bánovce, interné oddelenie – sekundárny lekár – 1997 – 1998

 • Nemocnica Bánovce, ODCH, doliečovacie oddelenie – sekundárny lekár – 1998 – 2005

 • Okresný štátny lekár – 2003 – 2005

 • Nemocnica Bánovce – primár ODCH, námestník riaditeľa pre LPS – 2006

 • Nemocnica Bánovce – riaditeľ nemocnice, súbežne primár ODCH – od 2011