Arteriálna hypertenzia

Sezóna 1 - Epizóda 1

04.05.2023

Nasledujúca epizóda »

Alebo inak povedané vysoký krvný tlak, patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, vrátane mozgovej cirkulácie. Je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg a je to zároveň hranica, kedy prevyšuje benefit liečby nad jej rizikami. V Európskej dospelej populácii je prevalencia AH 30-45 %. Muži sú postihnutí 1,2 x častejšie ako ženy. Výskyt sa s s vekom zvyšuje, nad 60 rokov je prevalencia nad 60 %.

Základom diagnostiky je meranie krvného tlaku v ordinácii všeobecného lekára, vhodné je aj domáce meranie. V prípade nutnosti je možné využiť aj 24 hodinové meranie, ide o tzv. Holter monitoring. Meranie krvného tlaku má určité zásady, aby nedošlo k nad diagnostikovaniu AH. 

Ako arteriálna hypertenzia vzniká, jej príčiny, prejavy a ako sa lieči? Aj na tieto otázky odpovedal v relácii Ordinácia s MUDR. Minou internista MUDr. Mário Drozdík.