Schizofrénia

Sezóna 1 - Epizóda 8

Ďalšia epizóda »

Schizofrénia je závažné psychiatrické ochorenie, ktoré ovplyvňuje myslenie, emócie a správanie postihnutej osoby. Je to chronická porucha, ktorá sa prejavuje rôznymi symptómami a môže mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca.

Hlavné symptómy schizofrénie zahŕňajú:

  1. Pozitívne symptómy: Ide o symptómy, ktoré sú prítomné, ale neexistujú u zdravých jedincov. Patrí sem halucinácie (zmyslové vnemy bez vonkajšieho podnetu, najčastejšie sluchové), bludy (nepravdivé presvedčenia) a dezorganizované myšlienky a správanie.

  2. Negatívne symptómy: Tieto symptómy sú znížením alebo stratou normálnych funkcií. Patrí sem zmenšený prejav emocionality, zmenšená motivácia, obmedzené schopnosti sústrediť sa a osamelosť.

Presná príčina schizofrénie nie je známa, ale predpokladá sa, že kombinácia genetických, neurochemických, psychologických faktorov a prostredie zohrávajú významnú úlohu v jej vzniku. Ľudia s rodinnou anamnézou schizofrénie majú vyššie riziko výskytu tohto ochorenia.

Liečba schizofrénie je multidisciplinárna a zahŕňa kombináciu liekov a psychoterapeutických prístupov. Antipsychotické lieky sa často používajú na zmiernenie pozitívnych symptómov schizofrénie a stabilizáciu myslenia a správania. Psychoterapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, môže pomôcť jednotlivcom zvládať symptómy, rozvíjať zručnosti a zlepšovať funkčnosť.

Schizofréniu lieči tímový prístup, ktorý môže zahŕňať psychiatra, psychológa, sociálneho pracovníka a ďalších zdravotníckych odborníkov. Každý prípad je individuálny, a preto sa liečba prispôsobuje potrebám a symptómom jednotlivca.

Osoba so schizofréniou by mala mať podporu rodiny a blízkych, a tiež aby mala pravidelnú starostlivosť a sledovanie zo strany odborníkov, aby sa minimalizovali symptómy a dosiahla stabilita v živote.

Hosťom relácie Ordinácia s MUDr. Minou bol MUDr. Ivan Karbula, primár psychiatrického oddelenia FN Trnava.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".