Ochorenia semenníkov a nadsemenníkov

31.01.2023

Ide o širokú a rôznorodú skupinu ochorení, ktoré sa môžu vyskytovať v každom veku a majú rôznu príčinu vzniku. Stretávame sa vrodenými anomáliami, zápalmi alebo nádormi semeníkov. V článku budú spomenuté tie najčastejšie ochorenia a ich základná charakteristika. 

Kryptorchizmus 

Nezostúpený semenník, je to vrodená anomália, ktorá sa v 80% prípadov vyskytuje unilaterálne. Na vzniku sa podieľajú mechanické, genetické a hormonálne faktory. Lokalitu môžeme rozdeliť do 3 oblastí:

  • 70 % - v inguinálnom kanáli
  • 25 % - v brušnej dutine
  • 5 % - na inom mieste pozdĺž trasy zostupu semeníka

Semenník je navonok malý, tuhý a väzivový. Je prítomný úbytok zárodočných buniek a u pacientov je 4-10x vyššie riziko malígneho zvratu. Diagnostiku vykonáva najčastejšie neonatológ alebo pediater. Nutné je vykonanie genetického a hormonálneho vyšetrenia, ktorého súčasťou je aj HCG vyšetrenie. Ďalej sa využíva magnetická rezonancia.

Terapia je chirurgická alebo hormonálna a mala by byť ukončena do 18 mesiaca života. Chirurgická liečba (orchiopexia) je indikovaná v tom prípade, ak je semenník hmatný, pri nehmatnom je indikovaná diagnostická laparoskopia. Hormonálna terapia sa využíva ako adjuvantná terapia a zvyšuje fertilitu. 

Zápaly semenníka a nadsemenníka

Orchitída a epididymitída môže prebiehať ako akútny alebo chronický stav, väčšinou ako následok zápalu močových ciest alebo prostaty alebo pri sexuálne prenosnom ochorení. Najčastejšími vyvoľávajúcimi činitelmi sú baktérie - E. coli, Staphylococcus sp. alebo Streptococcus sp. Z vírusom sa najviac uplatňujú Paramyxovírus, vírus kiahní alebo chrípky. Zápal môžu vyvolávať aj huby alebo parazity. 

Zápaly sa najčastejšie prejavujú bolesťou, semenník býva zväčšený, opuchnutý a začervenalý. Prítomná môže byť zvýšená telesná teplota alebo krv v moči alebo v ejakuláte. Ak je prítomný chronický priebeh, ten sa môže prejaviť poruchou fertility. 

V diagnostike je dôležité sa pýtať na možnosť sexuálne prenosného ochorenia, prebieha vyšetrenie semenníka, kedy sa vyhodnocuje jeho veľkosť, farba a bolestivosť. Vyšetrenie krvi je dôležité pre vyšetrenie zápalových parametrov, ďalej sa využíva USG a prípadne aj ster z močovej trubice na bakteriologické vyšetrenie.

Liečba závisí od príčiny, využívajú sa analgetiká a kortikoidy, ktoré zmierňujú prejavy zápalu. Ak je príčina bakteriálna, využívajú sa antibiotiká, ktoré je nutné užívať aspoň 10 dní. Vhodné je vyhnúť sa fyzickej aktivite a znižovanie telesnej teploty.

Torzia semenníka

Stočenie semeníka môže nastať v zostúpenom alebo nezostúpenom semenníku. Najčastejšie sa diagnostikuje v detskom veku alebo u mladých dospelých. Za príčinu vzniku sa považuje hlavne nadmerná fyzická aktivita, trauma, rýchly rast semenníku počas puberty ale prítomná môže byť aj genetická predispozícia. Častejší výskyt môže byť v zimných mesiacoch. 

Klinicky je prítomná náhla, silná bolesť, opuch, bolesť brucha, nevoľnosť a vracanie. Prítomné môže byť aj bolestivé močenie alebo horúčka. Pacient môže mať niekedy problém s chôdzou. 

V diagnostike má mimoriadne postavenie anamnéza. Príznaky sú pre tento stav veľmi špecifické.  Vyšetruje sa semenník a jeho postavenie. Zo zobrazovacích metód sa využíva USG vyšetrenie. 

V liečbe je nevyhnutné včasné vyhľadanie lekára. Hlavnou terapiou je chirurgický zákrok (orchiopexia), ktorého cieľom je odstránenie stočenia. Ak je poškodenie výraznejšie, v niektorých prípadoch je nutné indikovať odstránenie semenníka. 

Varikokéla

Je to rozšírenie žíl žilového pletenca, častejšie sa vyskytuje na ľavej strane a v niektorých prípadoch môže byť aj bilaterálne. Diagnostika je najčastejšie v 10. až 15. Roku života. Presná príčina vzniku nie je známa. Ak je diagnostikovaná v staršom veku, treba uvažovať aj nad útlakom okolitým orgánom. 

Klinicky je prítomná bolesť, opuch a celkový diskomfort, najčastejšie počas dňa a v noci dochádza k úľave. V niektorých prípadoch môže dochádzať aj k poruche tvorby spermií.

V diagnostike sa využíva klické vyšetrenie semenníka, niekedy je nutné vyšetrenie v stoji alebo pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku. Používa sa USG vyšetrenie alebo Doppler, ktoré stanovujú presnú diagnózu. 

Liečba je hlavne operačná, lekár podľa prítomných príznakov zhodnotí stav a operáciu indikuje. V niektorých prípadoch zákrok nie je potrebný. 

Hydrokéla

Ide o nahromadenie tekutiny v obaloch semenníka. Najčastejšie sa vyskytuje u chlapcov do jedného roka, u ktorých je podmienená normálnym zostupom semenníka, ktorá sa do roka väčšinou vstrebe. V staršm veku hydrokélu spôsobuje úraz alebo infekcia. 

Hydrokéla väčšinou nie je bolestivá, prejavuje sa zväčšením semenníka a prítomným diskomfortom. Počas dňa veľkosť varíruje, ráno býva menšia ako večer. 

Klinické vyšetrenie semenníkov je ako vždy na prvom mieste, zhodnocuje sa hlavne to, či je semeník bolestivý. Nutné je vylúčenie nádorového ochorenia a zápalu, ktoré sa vykonáva odberom moču a krvi pacienta. Zo zobrazovacích metód sa využíva USG vyšetrenie.

Liečba je chirurgická, kedy sa nahromadená tekutina odstraňuje. Môže sa vykonávať v lokálnej alebo celkovej anamnéze. Nutné sú aj pravidelné kontrolné vyšetrenia, pretože hydrokéla môže recidivovať. 

Nádory semenníka

Sú to najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenia u mužov vo veku 18. až 35. Rokov. Napriek tomu sa ale vyskytujú zriedkavo. Prvým znakom ochorenia býva najčastejšie prítomná bolestivá hrčka v semenníkoch. Nádor môže vznikať ako primárny, kedy vzniká priamo v semenníku a ako sekundárny, kedy do semenníka metastazuje. 

K príznakom patria:

  • Bolestivá hrčka
  • Zväčšenie jedného semenníka
  • Gynekomatia (zväčšenie prsníkov u muža)
  • Bolesti chrbtice, kašeľ a opuchnuté dolné končatiny

Príčina vzniku nie je známa ale sú prítomné určité rizikové faktory, ktoré zvyšujú výskyt a vývoj nádorov semenníkov. U chlapcov, u ktorých je prítomný kryptochizmus je až 4 – 10x vyšsie riziko vzniku nádoru. Ďalej je vyšší výskyt u chlapcov, ktorí sa narodili matkám, ktoré počas tehotenstva užívali estrogény alebo u tých, čo sú častejšie vystavovaní RTG žiareniu. 

Hlavné typy nádorov semenníkov:

  • Non – seminoma - embryonálne bunkové karcinómy, teratómy, choriokarcinómy
  • Seminoma - seminómy sú hlavnou skupinou nádorov semenníkov
  • Non - germinálne nádory - nádory z mezodermu gonád (Sertoliho bunky a Leydigove bunky - zabezpečuju tvorbu spermií)

Pri diagnostike sa využíva vyšetrenie krvi, nutné je bioptické vyšetrenia tkaniva. USG vyšetrenie, CT panvy a brucha je rovnako pri diagnostike potrebné a zároveň tým sledujeme prípadné metastazovanie.       

Liečba a doba prežívania závisí od typu a štádia nádoru. Terapia začína chirurgickým odstránením semenníka, využíva sa aj radioterapia a chemoterapia. Liečba je šitá na mieru konkrétnemu pacientovi. 

Samovyšetrenie pohmatom sa doporučuje pri kúpaní, prípadne pred zrkadlom a je vhodné ho vykonávať pravidelne. Vykonávať ho treba kvôli včasnému zachytenie potencionalneho nádorového procesu. Ochorenie je dnes vyliečiteľné, ak je zachytené v skorom štádiu.