Pruh (hernia, prietrž)

25.01.2023

Hernia, prietrž či pruh pomenúvajú stav, kedy sa vnútorný orgán pretláča cez sval či spojivové tkanivo. Jedná sa o črevá, ktoré prenikajú cez brušnú stenu, slabiny alebo vrchnú časť stehna. Percentuálne najčastejším typom hernie býva slabinová. Pruh sa vyskytuje u novorodencov, mužov i žien. 

Príznaky

  • Bolesť v závislosti od miesta výskytu
  • Opuch, začervenanie v mieste hernie
  • Výstupok v mieste defektu, vyklenutý pupok
  • Nevoľnosť
  • Bledosť
  • Problémy s trávením
  • Zvýšená telesná teplota
  • Slabosť a únava 

Príčiny 

Podstatou vzniku hernie je oslabené svalstvo v oblasti brucha a slabín. Cez toto oslabené miesto prenikajú časti čreva v dôsledku zvýšenej fyzickej námahy, zvýšeným tlakom brušnej dutiny, chronického kašľu, úrazu či pooperačnej rany. U žien býva typickým rizikovým faktorom tehotenstvo. 

Diagnostika  

Lekár určuje výskyt pruhu už na základe prvotného pohľadu a pohmatu. Obvyklá je technika, kedy pacient na požiadanie lekárom zakašle a ten následne sleduje, či sa vyklenutie zväčšuje. Následne sa pruh potvrdzuje vyšetrením pomocou ultrazvuku. Alternatívami sú MRI, CT či RTG. 

Priebeh

V mieste oslabenej svaloviny dôjde k vzniku hernie v dôsledku pôsobiacich  rizikových faktorov (vid. vyššie). Hernia sa spočiatku prejaví výstupkom v mieste defektu a môže byť bezbolestná. Pruh sa už ďalej nemusí vyvíjať a môže zostať v danej forme, alebo môže zväčšovať svoj objem. Jeho rast býva spájaný s bolesťou, nevoľnosťou, vracaním alebo horúčkou.  

Liečba  

V počiatočnej fáze je možné pruh zatlačiť, no väčšinou sa obsah opäť vráti do pruhu. Vo väčšine prípadov je nevyhnutný chirurgický zásah. Ten môže byť klasický, v podobe otvorenej operácie alebo miniinvazívnym spôsobom  (laparoskopicky). Pri laparoskopii je zvýšená pravdepodobnosť opätovného výskytu pruhu. Ideálna je prevencia, ktorá zahŕňa zdravý životný štýl (dostatok pohybu, požívanie vlákniny ale aj rozumné narábanie s ťažkými predmetmi).