M32 Systémový lupus

Sezóna 1 - Epizóda 42

31.10.2023

Nasledujúca epizóda »

Systémový lupus je autoimunitné ochorenie, pre ktoré je charakteristická tvorba orgánovo nešpecifických autoprotilátok. Častejšie postihuje mladé ženy, veľakrát začína choroba v tehotenstve alebo po pôrode. Spektrum príznakov je pomerne široké a vyplýva z účinku autoprotilátok, ktorý je cielený proti vlastným orgánom a tkanivám. Okrem celkových prejavov ako je únava a teploty, pozorujeme kožné zmeny, bolesti kĺbov a svalov, ale aj rôzne iné prejavy v závislosti od postihnutia jednotlivých orgánov. Systémový lupus je ochorenie, pri ktorom je v prípade veľkej aktivity choroby riziko trvalého poškodenia, ale v ťažkom priebehu aj zlyhania životne dôležitých orgánov. Liečba je dlhodobá imunosupresívna. Viac povedala MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Ide o relatívne vzácne ochorenie s prevalenciou 20-30 prípadov na 100 000 obyvateľov. Častejšie sa vyskytuje u žien vo fertilnom veku. Pomer výskytu oproti mužom je  5-10:1. 

Príčiny

Ide o multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že na jeho vzniku sa podieľa viac faktorov. Zistená je aj genetická predispozícia a účasť vonkajšieho prostredia, ako sú napríklad niektoré druhy vírusov - EBV, CMV, retrovírusy alebo fajčenie a UV žiarenie. Vzhľadom na častejší výskyt ochorenia v reprodukčnom veku ženy sa predpokladá, že na vzniku sa zúčastňujú aj hormonálne vplyvy. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".