M32 Systémový lupus

Sezóna 1 - Epizóda 42

Ďalšia epizóda »

Systémový lupus je autoimunitné ochorenie, pre ktoré je charakteristická tvorba orgánovo nešpecifických autoprotilátok. Častejšie postihuje mladé ženy, veľakrát začína choroba v tehotenstve alebo po pôrode. Spektrum príznakov je pomerne široké a vyplýva z účinku autoprotilátok, ktorý je cielený proti vlastným orgánom a tkanivám. Okrem celkových prejavov ako je únava a teploty, pozorujeme kožné zmeny, bolesti kĺbov a svalov, ale aj rôzne iné prejavy v závislosti od postihnutia jednotlivých orgánov. Systémový lupus je ochorenie, pri ktorom je v prípade veľkej aktivity choroby riziko trvalého poškodenia, ale v ťažkom priebehu aj zlyhania životne dôležitých orgánov. Liečba je dlhodobá imunosupresívna. Viac povedala MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Ide o relatívne vzácne ochorenie s prevalenciou 20-30 prípadov na 100 000 obyvateľov. Častejšie sa vyskytuje u žien vo fertilnom veku. Pomer výskytu oproti mužom je  5-10:1. 

Príčiny

Ide o multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že na jeho vzniku sa podieľa viac faktorov. Zistená je aj genetická predispozícia a účasť vonkajšieho prostredia, ako sú napríklad niektoré druhy vírusov - EBV, CMV, retrovírusy alebo fajčenie a UV žiarenie. Vzhľadom na častejší výskyt ochorenia v reprodukčnom veku ženy sa predpokladá, že na vzniku sa zúčastňujú aj hormonálne vplyvy.