Najhoršie epidémie v histórii

Sezóna 1 - Epizóda 57

07.12.2023

Ďalšia epizóda »

História je plná rôznych epidémií a pandémií, ktoré mali významný vplyv na ľudstvo. Každá z týchto epidémií mala vplyv na spoločnosť, kultúru a ekonomiku, pričom niektoré z nich zmenili dejiny a spôsobili významné sociálne a hospodárske zmeny vo svete. Každá z nich tiež prispela k rozvoju lekárskej vedy a povedala nám o dôležitosti prevencie a včasnej intervencie pri ochoreniach.

  1. Čierna smrť (1347 - 1351): Táto epidémia pôvodcom bolo baktéria Yersinia pestis, ktorá sa prenášala hlodavcami a blechami. Spôsobila masívne úmrtia v Európe a odhady hovoria, že až tretina populácie Európy zahynula.

  2. Španielska chrípka (1918 - 1919): Toto bola jedna z najsmrteľnejších pandémií chrípky. Spôsobila obrovský počet úmrtí po celom svete, odhaduje sa, že zomrelo 50 až 100 miliónov ľudí.

  3. Morová epidémia v Londýne (1665 - 1666): Mor, spôsobený baktériou Yersinia pestis, opäť zasiahla Európu, najmä Londýn. Priniesla so sebou obrovské množstvo úmrtí a významné sociálne, ekonomické a kultúrne zmeny.

  4. Ebola vo západnej Afrike (2014 - 2016): Epidémia vírusu Ebola v krajine Guinei sa rozšírila do susedných krajín Sierra Leone a Libérie. Spôsobila viac ako 11 000 úmrtí a malo to značný dopad na zdravotný systém a ekonomiku regiónu.

  5. HIV/AIDS: Hoci HIV/AIDS nie je jednou z tradičných epidémií, jeho vplyv je obrovský. Od prvého identifikovania v 80. rokoch minulého storočia tento vírus spôsobil viac ako 36 miliónov úmrtí a je jedným z najvýznamnejších zdravotných problémov na svete.

A poznáte históriu slova karanténa? Slovo "karanténa" pochádza zo starého talianskeho slova "quaranta", čo znamená "štyridsať". Termín sa začal používať v čase morovej epidémie v Benátkach v 14. storočí.

Po príchode lode do prístavu Benátok museli byť všetci cestujúci a posádka lode povinne izolovaní na 40 dní, čo bolo považované za dostatočnú dobu na vykrytie a zistenie príznakov možnej infekcie. Tento prístup pomohol obmedziť šírenie ochorenia medzi obyvateľmi prístavu.

S postupom času sa tento koncept izolácie na určitý čas rozšíril do ďalších krajín a stal sa bežným protiinfekčným opatrením počas rôznych epidémií a pandémií, aby sa zabránilo šíreniu chorôb. Dnes sa slovo "karanténa" používa na označenie izolácie jednotlivca alebo skupiny ľudí, ktorí boli vystavení infekčnej chorobe alebo sa vrátili z oblasti, kde je vyššie riziko nákazy, s cieľom zabrániť potenciálnemu šíreniu choroby.