Nádory pankreasu

10.10.2023

Nádory pankreasu patria medzi najnebezpečnejšie formy onkologických ochorení. Sú charakteristické vysokou mortalitou (úmrtnosťou), rýchlym rastom a asymptomatickým priebehom v skorých štádiách ochorenia. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom nádorov pankreasu na svete.

Nádory pankreasu môžeme rozdeliť na dva hlavné typy: 

 1. Exokrinné nádory pankreasu: 
 • tvoria asi 95 % všetkých prípadov
 • najčastejší je adenokarcinóm, ktorý vzniká zo žľazových buniek pankreasu
 • je agresívny a rýchlo progredujúci

      2.  Endokrinné nádory pankreasu:

 • tvoria menej ako 5% prípadov
 • vznikajú z endokrinných buniek, ktoré produkujú hormóny
 • patria sem napríklad inzulinóm, glukagonóm, somatostatinóm, VIPóm 
 • príznaky a liečba závisia od typu produkovaného hormónu a jeho účinku na organizmus

Medzi rizikové faktory patria:

 • fajčenie
 • nadváha a obezita
 • diabetes (cukrovka)
 • genetická predispozícia
 • vyšší vek: väčšina prípadov sa vyskytuje u osôb starších ako 45 rokov
 • nadmerná konzumácia alkoholu
 • dlhotrvajúca expozícia toxickým látkam
 • zápalové ochorenia tráviaceho traktu: napríklad Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, chronická pankreatitída
 • nesprávna životospráva

Typické príznaky nádorov pankreasu zahŕňajú:

 • bolesti v hornej časti brucha, ktoré môžu vystreľovať do chrbtice
 • neúmyselná strata hmotnosti
 • strata chuti do jedla
 • žltačka (ikterus)
 • tráviace problémy: nevoľnosť, vracanie, hnačky a nechutenstvo
 • diabetes (cukrovka): v niektorých prípadoch nádory pankreasu ovplyvňujú produkciu inzulínu, čo vedie k rozvoju diabetu

Štádiá priebehu:

 • Štádium I - nádor je obmedzený len na pankreas 
 • Štádium II - nádor sa rozšíril mimo pankreasu na okolité tkanivá 
 • Štádium III - nádor sa rozšíril na veľké cievy alebo iné blízke štruktúry, lymfatické uzly môžu byť postihnuté
 • Štádium IV - nádor sa rozšíril na vzdialené orgány, napríklad pečeň, pľúca alebo kosti

Diagnostika rakoviny pankreasu je komplexný proces, ktorý využíva viaceré diagnostické postupy. Rýchla diagnostika a stanovenie štádia ochorenia sú dôležité pre určenie vhodnej liečby a zlepšenie prognózy pacienta.

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
 • Krvné testy: vyšetrujú sa hladiny enzýmov pankreasu (amyláza a lipáza), hladiny bilirubínu a ďalšie laboratórne parametre
 • USG (ultrasonografia): môže byť použitá na identifikáciu nádoru pankreasu a jeho umiestnenie
 • CT (počítačová tomografia): poskytuje detailné obrazy pankreasu a okolitých štruktúr
 • Endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP): je invazívna procedúra, pri ktorej sa vstrekuje kontrastná látka do pankreasu a žlčových ciest pomocou endoskopu
 • Endoskopická ultrasonografia (EUS): táto metóda kombinuje endoskop a ultrazvuk na presnú vizualizáciu pankreasu a okolitých štruktúr
 • Biopsia: odber vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie

Liečba:

Štádium ochorenia má veľký vplyv na rozhodnutie o liečbe a prognóze pacienta. V štádiu I a II  je preferovanéchirurgické odstránenie nádoru. V štádiách III a IV je často potrebná kombinovaná liečba, ktorá zahŕňa rádioterapiu, chemoterapiu a chirurgické odstránenie.

Nádory pankreasu sa často diagnostikujú až v pokročilých štádiách, preto je ich prognóza nepriaznivá. Včasná detekcia a diagnostika ochorenia je kľúčová pre úspešnú liečbu. Osoby so zvýšeným rizikom by mali pravidelne navštevovať lekára a dodržiavať odporúčania pre skríningové testy a vyšetrenia.