Nádorové ochorenia hlavy a krku

16.08.2023

Ide o skupinu nádorových ochorení, ktoré vznikajú v tkanivách horného tráviaceho a respiračného aparátu - pery, jazyk, dutina ústna, hltan, hrtan, hlasivky alebo v nose a prínosových dutinách. Najčastejšie ide o skvamocelulárny karcinóm, ktorý vystupuje z buniek dlaždicového epitelu. Zriedkavejšie ide o nádory slinných žliaz, nosohltana, ktorých histológia je odlišná ako skvamocelulárny karcinóm. Tieto nádory tvoria približne 4 % zo všetkých nádorových ochorení na celom svete. Častejšie postihujú mužov ako ženy a všeobecne vyššie riziko pozorujeme v krajinách ako je Francúzsko alebo Švajčiarsko. 

Príčiny

Približne 70 % prípadov nádorových ochorení hlavy a krku vznikne na podklade užívania tabakových výrobkov a pitia alkoholových nápojov. Napriek tomu odlišujeme aj ďalšie rizikové faktory, ktoré sa môžu spolupodieľať na ich vzniku. Medzi hlavné rizikové faktory zaraďujeme:

 • fajčenie - riziko je priamo úmerné dĺžke fajčenia (v rokoch) a množstvu. Po skončení fajčenia riziko klesá. Rovnako nebezpečné je aj pasívne fajčenie. Pri užívaní žuvacích tabakových výrobkov alebo pri fajčení vodnej fajky sa zvyšuje riziko nádorových ochorení dutiny ústnej. V juhovýchodnej Ázii obyvatelia fajčia betelové listy zmiešané s tabakom, čo rovnako pôsobí ako rizikový faktor. 
 • alkohol - najväčšie riziko pre nádorové ochorenia hlavy a krku predstavuje kombinácia užívania alkoholu spolu s fajčením. Najvyššie riziko je u ťažkých alkoholikov, u ktorých pozorujeme 5 krát vyššie riziko vzniku nádorov dutiny ústnej a až 7 krát vyššie riziko nádorov v oblasti hltana. 
 • HPV infekcia - HPV je ľudský papiloma vírus, ktorý sa často skloňuje v súvislosti s karcinómom krčka maternice. Avšak podtyp HPV 16 bol zistený u nádorových ochorení orofaryngu, v menšej miere v oblasti hrtana a dutiny ústnej. 

Ďalšie rizikové faktory

Rovnako medzi rizikové faktory zaraďujeme pozitívnu rodinnú anamnézu, znížený socio - ekonomický status, diétne chyby, zvýšený príjem živočíšnych bielkovín, znížený príjem ovocia a zeleniny, dlhodobé vystavovanie sa UV žiareniu (nádory pery), gastroezofageálny reflux.  

Prejavy

V prvotných štádiách ochorenia môžu byť prejavy ochorení veľmi nešpecifické, niekedy sú  dokonca asymptomatické. Symptómy závisia od lokality ochorenia:

 • dutina ústna - bolestivý jazyk, nehojace sa vredy, červené alebo biele povlaky na sliznici, krvácanie, bolesť.
 • hltan - pálenie a škriabanie hrdla, pocit cudzieho telesa, bolestivé prehĺtanie, bolesti vyžarujúce do ucha, zápach z úst (foetor ex ore), prímes krvi v slinách.
 • koreň jazyka - obmedzená pohyblivosť jazyka, zhoršená výslovnosť, huhňavá reč.
 • nosohltan - môžu sa prejaviť vo forme ušných problémov, ako sú bolesti uší, opakované zápaly stredného ucha, zhoršený sluch, pocit zaľahnutia, zväčšené krčné uzliny. 
 • nosová dutina - zhoršená priechodnosť alebo nepriechodnosť jednej strany nosovej dutiny, chronický výtok z nosa, hlieny s prímesou krvi, krvácanie z nosa, bolesti hlavy, očné problémy, zle sediaca zubná protéza. 
 • slinné žľazy - nebolestivé zväčšené slinné žľazy, porucha tvárového nervu, bolesti ucha.

Medzi všeobecné prejavy nádorových ochorení zaraďujeme nočné potenie, malígne chudnutie (strata viac ako 10 % pôvodnej hmotnosti v priebehu 6 mesiacov bez cielenej snahy), horúčky.   

Diagnostika

Podozrenie vzniká pri prítomných príznakoch, ktoré sú spomenuté vyššie v článku a v ich kombinácii. Pri trvaní ťažkostí viac ako 3 týždne bez ústupu po podanej terapie je nutné došetriť pacientov stav. Základom je fyzikálne vyšetrenie, ktoré pozostáva z dôkladného vyšetrenia dutiny ústnej, nosa a krku, lymfatických uzlín. Ideálne je, ak vyšetrenie prebieha v ambulancii ORL lekára, ktorý disponuje aj potrebnými vyšetrovacími zariadeniami. Podľa výsledku lekár indikuje ďalší postup. 

Endoskopické vyšetrenie slúži na vyšetrenie vnútorných oblastí pacienta s použitím flexibilnej hadičky so svetlom na konci, je krátke a nevyžaduje podanie anestetika. Výhodou vyšetrenia je aj možnosť priamo odobrať vzorku na histologické vyšetrenie. 

Rádiodiagnostické vyšetrenie spočíva z CT a MRI vyšetrenia. Ide o zobrazovacie metódy, pomocou ktorých dokážeme vyšetriť rozsah a šírenie primárneho nádoru. Pri CT sa zobrazia mäkké tkanivá ako sú lymfatické uzliny, kostné štruktúry a cievy. MRI je lepšie pre rozlíšenie detailov mäkkých tkanív a zároveň je lepšie pre určovanie stavu a rozsahu ochorenia. Klasické natívne snímkovanie (RTG) je indikované na zistenie vzdialených metastáz alebo určenie primárneho nádoru v pľúcach. 

Histopatologické vyšetrenie je laboratórne vyšetrenie vykonávané patológom pomocou mikroskopu a vyšetruje sa vzorka odobratého tkanica, Histopatológia je jediná diagnostická metóda, ktorá môže stanoviť diagnózu nádorového ochorenia. Bez takéhoto vyšetrenie nie je možné diagnózu nádoru uzavrieť. Vyšetruje sa typ nádoru ale zároveň aj jeho znaky, ktoré je následne možné využiť v rámci terapie.  

Optimalizácia terapie 

Na to, aby bola terapia pre pacienta čo najideálnejšia je nutné o pacientovi vedieť:

osobná a rodinná anamnéza - ochorenia v rodine, predchádzajúce malignity, liečba, rodinný výskyt nádorov

 • životný štýl - užívanie alkoholu, drog, fajčenie (aj žuvací tabak a vodná fajka), pestrosť stravy
 • celkový zdravotný stav 
 • výsledky z vyšetrení - histopatológia, zobrazovacie metódy 
 • vyšetrenie funkcie obličiek - je to nutné pre zhodnotenie rizík liečby
 • stav chrupu
 • lokalita nádoru, prerastanie a štádium ochorenia 

Liečba

Do plánovania liečby je zapojený multidisciplinárny tím odborníkov rôznych medicínskych špecializácií. Pacientovi sa v prvom rade odporúča zanechať fajčenie a pitie alkoholu, rovnako sa odporúča zlepšiť životný štýl a starostlivosť o chrup. Liečbu zvyčajne tvorí kombinácia viacerých liečebných metód:

 • lokálna liečba nádorového ochorenia, chirurgicky alebo pomocou rádioterapie
 • liečba nádorových buniek celkovou terapiou vo forme chemoterapie - cisplatina, karboplatina, 5-fluorouracil, docetaxel - alebo cielená biologická liečba - cetuximab. 

Biologická liečba patrí medzi najmodernejšie liečebné metódy, spolu s imunoterapiou. Ide o monoklonálne protilátky, ktoré sú konkrétne namierené proti špecifickým znakom nádorových buniek a ich výhoda je, že nenapádajú všetky deliace sa bunky, ako je to u chemoterapie. Chemoterapia sa niekedy môže podávať aj spolu s rádioterapiou. V rámci rádioterapie sa využíva vysoko energetické žiarenie, ktoré vychádza z rádioterapeutického zariadenia. Počas liečby má pacient masku položenú na hlavu, ktorá je uchytená k lôžku, na ktorom leží. Dýchanie pod maskou je voľné, no môže to byť nepohodlné. Nutná je komunikácia so zdravotníckym personálom. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".