Akútna pankreatitída (zápal pankreasu)

26.06.2023

Pankreas sa nachádza pod žalúdkom na ľavej strane. Je krytý puzdrom. Pankreas je žľaza s endokrinným aj exokrinným vylučovaním. V pankrease sa tvorí pankreatické šťavy (exokrinná sekrécia), ktoré pomáhajú s trávením v tenkom čreve a taktiež inzulín a glukagón (endokrinná sekrécia), ktorý regulujú hladinu glukózy v krvi.  Denne sa tvorí cca 1500 ml pankreatickej šťavy. Je to bezfarebná tekutina, ktorá má zásaditý charakter. 

Akútna pankreatitída je závažné, život ohrozujúce ochorenie. Postihuje vyskytuje sa 5-20 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. 

Príčiny vzniku 

Medzi najčastejšiu príčinu vzniku akútnej pankreatitídy patrí ochorenie žlčových ciest. Žlčové cesty prechádzajú pankreasom a vyúsťujú v dvanástniku. Predpokladanou príčinou vzniku zápalu je prienik žlče do pankreatického vývodu, čo spôsobí edém až nekrózu. V takomto prípade hovoríme o biliárnej pankreatitíde

20-40% všetkých prípadov je spôsobených toxickými vplyvmi a nadužívaním alkoholu. Etanol priamo ovplyvňuje metabolické procesy v pankrease tým, že dochádza predčasnej aktivácii pankreatických enzýmov a k samo natráveniu pankreasu. 

Medzi ďalšie vyvolávatele patrí:

 • Lieky- cytostatiká, diuretiká, antivirotiká, niektoré antibiotiká...
 • Metabolické príčiny- zvýšená hladina triacylglycerolov (TAG), hladina nad 11mmol/l je riziková 
 • Infekcie- parotitída, vírusová hepatitída, Coxsackie vírus
 • Tupé poranenie brucha
 • Iatrogénne- pri vyšetrení žlčových ciest- ERCP
 • Vrodené poruchy pankreasu

V 10 % príčina nie je známa. 

Pankreatitída je klasifikovaná podľa závažnosti priebehu. Nedochádza k časovému vývoju ochorenia. To znamená, že ak začína ako ľahká pankreatitída neprejde do ťažkej formy. Podľa formy sa určuje aj prognóza pacienta. Ťažká forma sa vyskytuje u 15 až 20 % pacientov a končí smrťou. Pri tejto forme dochádza k tvorbe nekróz a pacienti zomierajú na septické komplikácie. Ťažká forma je charakterizovaná multiorgánovým zlyhaním.

Pri ľahkej forme nedochádza k zlyhaniu orgánov a vo väčšine prípadov sa pankreas plne funkčne aj morfologicky zregeneruje.

Príznaky

Charakteristickým príznakom je bolesť v oblasti epigastria, ktorá vyžaruje do chrbta. Intenzita bolesti je veľmi veľká, zhoršuje sa v ľahu. Pacient často vracia, pričom nedochádza k úľave. Pri ťažkej forme sú prítomné známky šoku- tachykardia, tachypnoe, hypotenzia, oligúria. 

V okolí pupku sa môže nachádzať mramorové, fialové sfarbenie kože. Nazýva sa Cullenov príznak. Grey- Turnerov príznak je rovnaké sfarbenie kože ale na ľavej strane trupu. Toto zafarbenie kože vzniká zakrvácaním do podkožia. 

Medzi ďalšie menej špecifické príznaky patrí:

 • Nevoľnosť
 • Nechutenstvo
 • Hnačka
 • Horúčka
 • Zvýšené napätie brušných svalov
 • Žltačka

Diagnostika 

Na akútnu pankreatitídu treba vždy myslieť pri pacientoch s bolesťami v oblasti epigastria, ktoré vyžarujú do chrbta. Významná je anamnéza so závislosťou na alkohole a ochorením žlčníka. Typickým laboratórnym nálezom sú zvýšené hodnoty pankreatických enzýmov v krvi a v moči. Významná je amyláza a lipáza. Ultrasonografické vyšetrenie je potrebné na vylúčenie biliárnej príčiny. Zásadným vyšetrením je CT, ktoré nám odlíši ľahkú formu od ťažkej. Dôležité je si ale uvedomiť, že prítomnosť nekrózy je viditeľná po 72 až 96 hodinách od vzniku ochorenia.  

Liečba

Dôležitá je komplexná liečba. Pacient s akútnou pankreatitídou nesmie prijímať potravu per os! Pacientovi sa podáva výživa priamo do tenkého čreva. U veľmi ťažkých stavov sa vyžaduje infúzna výživa. Tlmí sa žalúdočná sekrécia, odsáva sa žalúdočný obsah. Reguluje sa hladina minerálov, zabezpečuje sa dostatočná hydratácia pacienta. U silných bolestí sa podávajú infúzne opioidy. Antibiotiká sa podávajú v prípade infekcie nekrózy. 

Chirurgická terapia býva často nutná pri rozvoji komplikácií, rozsiahlych nekróz a abscesu. 

Prognóza

Prognóza pacienta sa odvíja od celkového stavu, od pridružených ochorení a od formy pankreatitídy.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".