Herpes zoster

17.05.2023

Herpes zoster, alebo pásový opar, je bolestivé, vírusové ochorenie kože a vonkajších slizníc s typickým obrazom jednostranného postihnutia kože v oblasti jedného alebo viacerých susediacich dermatómov. Ide o sekundárnu infekciu, ktorá je vyvolaná vírusom Varicella zoster (spôsobuje ovčie kiahne), ktorý po primárnej infekcii ma schopnosť pretrvávať v organizme v latentnom stave v nervových gangliách. Rovnakú schopnosť majú ešte vírusy Herpes zoster. 

Spomenuté vírusy v našom tele prežívajú počas celého života a po primárnom nakazení nie je možné, aby sme sa vírusu zbavili. Prežívajú, dalo by sa povedať, prísne strážené našim imunitným systémom, ktorý kontroluje ich aktivitu, aby nedošlo k ich vzplanutiu. Avšak to si vyžaduje aj značnú dávku energie, preto ak dôjde k určitému podnetu, ktorý náš imunitný systém rozptýli, dôkladné stráženie herpetických vírusov nie je dostatočné a vírus  sa na novo prejaví vo forme sekundárnych ochorení. Pre vírus Varicella zoster je sekundárna forma infekcie práve Herpes zoster infekcia. 

Provokačné faktory 

Ako provokačné faktory pre reaktiváciu vírusu sa uplatňujú hlavne imunosupresívne stavy, ako je nádorové ochorenia, radioterapia, chemoterapia, nadmerná expozícia slnečnému žiareniu, iné infekčné ochorenie alebo rôzny typ traumatického stavu. Často však provokačný faktor zostane nezistený. 

Klinický obraz 

Ochorenie sa prejavuje hlavne vo vyššom veku, nad 50 rokov, bez rozdielu medzi pohlaviami. Po inkubačnej dobe 7 dní sa prejavia prvé príznaky ochorenia, ako bolesť v oblasti postihnutého dermatómu, ktorá môže v závislosti od lokality imitovať aj iné ochorenie. Typicky sa herpes zoster manifestuje na úrovni trojklanného nervu v oblasti tváre a v oblasti interkostálneho nervu. Bolesť môže byť veľmi výrazná a niekedy zo začiatku môže pripomínať aj infarkt myokardu, pleuritídu alebo vred dvanástnika. 24 - 48 hodín po vzniku bolesti sa objavujú prvé kožné prejavy - na zapálenej spodine sa tvoria početné drobné, napäté pľuzgieriky s čírym obsahom. Bývajú zoskupené do viacerých herpetiformných ložísk pozdĺž priebehu nervu. 

Celkové príznaky sa prejavujú ako zvýšená telesná teplota, malátnosť, bolesti hlavy ale vyskytujú sa skôr zriedkavo. Vyvíja sa regionálna lymfadenopatia - zväčšenie lymfatických uzlín. Postupne sa objavujú nové vezikuly, niektoré môžu byť lokalizované aj v oblasti susediacich dermatómov, ale prejavy neprekračujú stredovú čiaru tela a vždy sú jednostranné. Len výnimočne môžu byť solitárne ložiská na úrovni stredovej línie. 

Obsah vezikúl sa postupne zakaľuje a môžu splývať. Po ich popraskaní sa vzniknuté erózie pokrývajú adherujúcimi seróznymi chrastami žltohnedej, pri porušení ciev môže byť obsah obsah hemoragický. 

Nekomplikovaný pásový opar sa hojí bez jaziev, v priebehu 14 - 21 dní. Pri hlbšom poškodení tkaniva, spojenom s krvácaním do pľuzgierov alebo pri nekrotickom rozpade tkaniva spodiny pľuzgierov ochorenie zanecháva jazvy, často hypopigmentované. U starých ľudí často aj niekoľko mesiacov po ústupe kožných prejavov pretrváva postherpetická neuralgia. Herpes zoster recidivuje len výnimočne a to len u imunodeficientných pacientov.  

Diagnostika a liečba

Diagnóza sa opiera o klinický obraz, cytodiagnostické vyšetrenie (nález obrovských mnohojadrových buniek), prípadne imunofluorescenčné alebo PCR vyšetrenie. Niekedy môže byť nápomocná aj informácia o prekonaných ovčích kiahnach, avšak nie každý pacient vie, či ich prekonal. Niektorí pacienti sú aj po očkovaní. 

V rámci liečby sa aplikujú antiseptické roztoky, celkovo sa podáva podporná terapia, ktorá obsahuje vysoké dávky vitamínov B1 a C, analgetiká a nesteroidné antiflogistiká. V prípade, ak je postihnutá oblasť tváre alebo ide o imunokompromitovaných pacientov, do úvahy pripadajú aj celkovo podávané antivirotiká, ako je acyklovir. Pri baktériovej superinfekcii sa ordinuje podanie systémových antibiotík.