Lymfadenopatia

19.02.2024

Lymfadenopatia (LAP) je medicínsky termín označujúci zmenu veľkosti, charakteru alebo počtu lymfatických uzlín (LU). Tento stav je sprievodným javom mnohých ochorení, vrátane infekcií, zápalových, autoimunitných alebo nádorových ochorení, či reakcie imunitného systému na cudzorodé látky. Medzi príznaky lymfadenopatie  patrí napríklad zväčšenie uzliny, citlivosť, bolesť, začervenanie a opuch v oblasti postihnutej uzliny.

Zloženie lymfatickej uzliny:

Lymfatické uzliny sú zložené z rôznych typov tkanív a buniek podieľajúcich sa na imunitnej odpovedi organizmu. Hlavné zložky lymfatických uzlín zahŕňajú:

 • Kôra (kortex): Kôra lymfatickej uzliny obsahuje husté zhluky lymfatických folikulov, ktoré sú miestom tvorby a zrenia B-lymfocytov, typu bielych krviniek zodpovedných za produkciu protilátok.
 • Parakortex: Táto zložka sa nachádza medzi kôrou a drenážnymi cievami lymfatickej uzliny. Parakortex obsahuje T-lymfocyty, biele krvinky dôležité pre bunkovú imunitnú odpoveď.
 • Medulla (dreň): Medulla je vnútorná časť lymfatickej uzliny. Dreň obsahuje sieť medzibunkových priestorov, ktoré sú miestom filtrovania lymfy a obsahujú makrofágy odstraňujúce cudzie látky a mikroorganizmy. 

Lymfatické uzliny sú úzko prepojené s lymfatickými cievami. Tieto cievy privádzajú lymfu do uzlín a odvádzajú ju z nich, čo je dôležité pre ich funkciu pri filtrácii a odpovedi organizmu na infekcie. Okrem spomínaných hlavných zložiek môžu lymfatické uzliny obsahovať aj iné bunky imunitného systému, ako napríklad dendritické bunky, plazmatické bunky a rôzne typy makrofágov úzko spolupracujúcich na ochrane tela pred infekciami a inými patogénmi.

Lokalizácia a veľkosť lymfatických uzlín:

Najväčšie skupiny lymfatických uzlín sa nachádzajú v oblasti krku, podpazušia a slabín. Avšak, lymfatické uzliny sú rozmiestnené po celom tele, v rôznych oblastiach, vrátane hrudníka, brušnej dutiny, panvovej oblasti a končatín. Ich úlohou je filtrácia lymfy, čo zabezpečuje odstraňovanie baktérií, vírusov a ďalších nebezpečných látok z tela a zároveň podporuje imunitnú odpoveď organizmu.  U zdravých ľudí môžu byť hmatné LU v submandibulárnej, axilárnej a inguinálnej oblasti. Veľkosť LU sa líši v závislosti od ich umiestnenia a od individuálnych faktorov. Štandardná veľkosť uzliny je menej ako 1 cm priemeru. 

Klasifikácia lymfadenopatie:

 • Lokalizovaná LAP

- je stav, keď je postihnutá len jedna oblasť lymfatických uzlín

- predstavuje 75 % všetkých pacientov s lymfadenopatiou

 • Generalizovaná LAP

- je definovaná postihnutím LU v dvoch a viacerých nesusediacich lymfatických oblastiach

- vyskytuje sa u 25 % pacientov s lymfadenopatiou

Príčiny lymfadenopatie:

 • Vírusové infekcie: infekčná mononukleóza (EBV), cytomegalovírus, infekčné hepatitídy, herpes simplex, varicella zoster, rubeola, osýpky, adenovirózy, postvakcinačné lymdafenitídy
 • Baktériové infekcie: streptokokové a stafylokokové infekcie, choroba mačacieho škrabnutia, brucelóza, tularémia, tuberkulóza, primárny a sekundárny syfilis, borelióza 
 • Fungálne infekcie: histoplazmóza, kryptokokóza, kokcidiomykóza
 • Protozoálne infekcie: toxoplazmóza
 • Chlamýdiové infekcie: lymfogranuloma venerum
 • Hematologické  malignity: Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinov lymfóm, akútne a chronické leukémie, malígna histiocytóza
 • Metastázy rôznych solídnych tumorov do LU
 • Sérová choroba
 • Lieková hypersenzitivita
 • GvHD
 • Reakcia na silikón
 • Systémový lupus 
 • Reumatoidná artritída 
 • Dermatomyozitída 
 • Sjögrenov syndróm
 • Atypické lymfoproliferácie
 • Sarkoidóza 
 • Wegenerova granulomatóza 
 • Granulomatózna lymfadenopatia 

Príznaky:

Lymfadenopatia sa prejavuje lokálnymi a celkovými príznakmi.

Celkové príznaky:

 • horúčka
 • únava
 • malátnosť 
 • profúzne potenie, najmä v noci
 • úbytok hmotnosti o viac ako 10 % za posledných 6 mesiacov 
 • artralgie (bolesti kĺbov)
 • myalgie (bolesti svalov)
 • svalová slabosť 
 • zmeny na koži 

Lokálne príznaky: 

 • zväčšenie uzlín: Jedná sa o najvýraznejší lokálny príznak lymfadenopatie. Uzliny môžu byť zväčšené až na niekoľkonásobok ich normálnej veľkosti.
 • citlivosť až bolesť: Zväčšené uzliny môžu byť citlivé alebo bolestivé pri dotyku a pri pohybe. 
 • začervenanie, opuch: Koža v postihnutej oblasti môže byť začervenaná a opuchnutá 
 • obmedzenie pohyblivosti: Ak sa zväčšené uzliny nachádzajú v blízkosti kĺbov a svalov, môžu spôsobiť obmedzenie pohybu v danej oblasti.
 • vyrážka
 • hnisavý výtok

Diagnostika:

 • Odber anamnézy
 • Fyzikálne vyšetrenie: Pri fyzikálnom vyšetrení sa postupne prechádzajú všetky lymfatické oblasti. Vyšetruje sa spádová oblasť a oblasť zväčšených LU. Na koži a v podkoží sa pátra po drobných poraneniach, prejavoch infekcie, podozrivých znamienkach alebo léziách. Dôležité je aj vyšetrenie sleziny a pečene. Pri lymfadenopatii sa hodnotí veľkosť, počet, konzistencia, fixácia, pohyblivosť aj distribúcia LU.
 • Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia: U pacientov s generalizovanou LAP by sa mali urobiť základné laboratórne vyšetrenia a RTG hrudníka. Ultrasonografickým vyšetrením (USG) sa zisťuje veľkosť, počet, štruktúra a vývoj LU, ich vzťah k ostatným štruktúram. Možné je odhaliť aj LU, ktoré sú palpačne nedostupné. 
 • Biopsia LU: Nezriedka je potrebné bioptické vyšetrenie LU. Ak je prítomné podozrenie, že príčinou LAP je malígne ochorenie, ak sa vykonanými vyšetreniami nedá príčina LAP objasniť, ak nedochádza k regresii LAP alebo ak má pacient rizikové faktory pre malignitu, indikovaná je včasná biopsia LU. 

Terapia:

Liečba lymfadenopatie závisí od príčiny tohto stavu. Je dôležité si uvedomiť, že lymfadenopatia je len symptóm, a nie samotné ochorenie. Preto je nevyhnutné identifikovať a adekvátne liečiť základnú príčinu LAP. Včasná diagnostika a adekvátna liečba zlepšujú prognózu pacienta a minimalizujú riziko komplikácií.