Hydrocefalus

07.03.2023

Ide o zhromaždenie tekutiny, mozgovomiechového moku, v dutinách mozgu. Nahromadená tekutina zväčšuje objem dutín , ktoré následne vytvárajú tlak na mozog. Zvýšený tlak vedie k narušeniu rôznych funkcií. Výskyt je najčastejší u dojčiat a u ľudí nad 60 rokov.

Príznaky

 • Nezvyčajne veľká hlava
 • Výbežok na vrchu hlavy
 • Nevoľnosť
 • Vracanie
 • Ospalosť
 • Záchvaty
 • Bolesť hlavy
 • Dvojité videnie
 • Strata koordinácia
 • Zmena osobnosti

Príčiny

Podstatou hydrocefalu je narušenie pomeru medzi tvorbou a vstrebávaním likvoru. Za produkciu likvoru je zodpovedný plexus choroideus a vstrebávanie uskutočňujú cievy. Najčastejším problémom je prekážka, ktorá bráni prúdeniu mozogovomiechového moku (napríklad pri stenóze alebo nádore). Znížená absorpcia nastáva v dôsledku zápalových procesov alebo poranenia mozgového tkaniva. Medzi rizikové faktory patrí nadmerný vývoj centrálneho nervového systému u novorodencov, nádory, infekcie alebo krvácanie do mozgu.

Priebeh

Hydrocefalus delíme na základe priebehu na akútny a chronický. 

Akútny hydrocefalus sa prejavuje prudkými ťažkosťami. Typická je:

Život ohrozujúci stav nastáva, keď sa tlak v lebečnej dutine zvýši natoľko, až môže viesť k prieniku mozgu cez lebku. 

Chronický hydrocefalus je typický pre seniorov. Má pomalý nástup a prejavom sa často podobá na iné ochorenia charakteristické pre starších ľudí (napríklad demencia). Prejavuje sa:

 • zmenami osobnosti
 • únikom moču
 • alebo stratou koordinácie. 

Pri novorodencoch je hydrocefalus viditeľný podľa veľkosti hlavy, vystúpenia fontanely, neochoty jesť a celkovým nepokojom.

Diagnostika

Základom je odber anamnézy a všeobecné fyzikálne vyšetrenie lekárom. Následne prebieha neurologické vyšetrenie, ktoré závisí od veku pacienta. Vyšetrenie prostredníctvom zobrazovacích metód prebieha pomocou ultrazvuku, MRI a CT.

Liečba

Pri hydrocefale je nevyhnutný chirurgický zákrok. Najbežnejšie je drenážovanie tekutiny z mozgu prostredníctvom skratu ( trubica s ventilom). Ventrikulostómia predstavuje zákrok, pri ktorom sa vytvorí otvor do oblasti komôr pomáhajúci odtečeniu tekutiny.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".