Hydrocefalus

Ide o zhromaždenie tekutiny, mozgovomiechového moku, v dutinách mozgu. Nahromadená tekutina zväčšuje objem dutín , ktoré následne vytvárajú tlak na mozog. Zvýšený tlak vedie k narušeniu rôznych funkcií. Výskyt je najčastejší u dojčiat a u ľudí nad 60 rokov.

Príznaky

 • Nezvyčajne veľká hlava
 • Výbežok na vrchu hlavy
 • Nevoľnosť
 • Vracanie
 • Ospalosť
 • Záchvaty
 • Bolesť hlavy
 • Dvojité videnie
 • Strata koordinácia
 • Zmena osobnosti

Príčiny

Podstatou hydrocefalu je narušenie pomeru medzi tvorbou a vstrebávaním likvoru. Za produkciu likvoru je zodpovedný plexus choroideus a vstrebávanie uskutočňujú cievy. Najčastejším problémom je prekážka, ktorá bráni prúdeniu mozogovomiechového moku (napríklad pri stenóze alebo nádore). Znížená absorpcia nastáva v dôsledku zápalových procesov alebo poranenia mozgového tkaniva. Medzi rizikové faktory patrí nadmerný vývoj centrálneho nervového systému u novorodencov, nádory, infekcie alebo krvácanie do mozgu.

Priebeh

Hydrocefalus delíme na základe priebehu na akútny a chronický. 

Akútny hydrocefalus sa prejavuje prudkými ťažkosťami. Typická je:

Život ohrozujúci stav nastáva, keď sa tlak v lebečnej dutine zvýši natoľko, až môže viesť k prieniku mozgu cez lebku. 

Chronický hydrocefalus je typický pre seniorov. Má pomalý nástup a prejavom sa často podobá na iné ochorenia charakteristické pre starších ľudí (napríklad demencia). Prejavuje sa:

 • zmenami osobnosti
 • únikom moču
 • alebo stratou koordinácie. 

Pri novorodencoch je hydrocefalus viditeľný podľa veľkosti hlavy, vystúpenia fontanely, neochoty jesť a celkovým nepokojom.

Diagnostika

Základom je odber anamnézy a všeobecné fyzikálne vyšetrenie lekárom. Následne prebieha neurologické vyšetrenie, ktoré závisí od veku pacienta. Vyšetrenie prostredníctvom zobrazovacích metód prebieha pomocou ultrazvuku, MRI a CT.

Liečba

Pri hydrocefale je nevyhnutný chirurgický zákrok. Najbežnejšie je drenážovanie tekutiny z mozgu prostredníctvom skratu ( trubica s ventilom). Ventrikulostómia predstavuje zákrok, pri ktorom sa vytvorí otvor do oblasti komôr pomáhajúci odtečeniu tekutiny.