Inkontinencia

08.02.2023

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Inkontinencia moču je nevedomý, nechcený a nežiadúci únik moču. Ak tento stav trvá dlhšiu dobu a dochádza k nemu pravidelne, považujeme to za chorobný stav. Avšak nie je to ochorenie ako také, ide skôr o príznak iného ochorenia. Riziko vzniku stúpa s vekom ale vyskytuje sa aj u mladších osôb. Častejšie sa s inkontinenciou stretávame u žien. 

Inkontinencia predstavuje multidisciplinárny medicínsky problém, do riešenia ktorého sa zapájajú viaceré medicínske špecializácie, ako je urológia, gynekológia, neurológia alebo psychiatria. 

Príčiny vzniku a rizikové faktory

Inkontinencia sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek veku a stretávame sa s určitými rizikovými faktormi, ktoré k tomuto stavu môžu určitou mierou prispievať, medzi ktoré zaraďujeme:

  • spôsob pôrodu, jeho trvanie a hmotnosť plodu
  • hysterektómia (odstránenie maternice) - zvyšuje riziko hlavne u starších žien
  • vek
  • obezita
  • infekcie močových ciest 
  • inkontinencia stolice

Najčastejší rizikovým faktorom u mužov je stúpajúci vek a poruchy močenia, medzi ktoré patria neúplné vyprázdnenie močového mechúra, nočné močenie alebo slabý prúd moču.  

Rozdelenie a typy inkontinencie

Rozlišujeme dve hlavné skupiny inkontinencie. Uretrálna (vrámci močovej trubice) a extrauretrálna (mimo močovej trubice).

  • Uretrálna - stresová, urgentná, zmiešaná a z pretekania. 
  • Extrauretrálna - vzniká na podklade chybného vyústenia močových ciest.

Stresová - je to nedobrovoľný únik moču pri námahe, kýchnutí alebo pri kašľaní. Inkontinencia je spôsobená zvýšenou pohyblivosťou močovej rúry a nedostatočnou funkciou zvierača, ktorý má funkciu práve brániť úniku moču. 

Príčiny - opakované operácie v panvovej oblasti, úrazy panvy a močových ciest, neurologické ochorenia, nádorové ochorenia alebo rádioterapia v tejto oblasti.

Urgentná - tento stav sa označuje aj ako prejav hyperaktívneho močového mechúra. Najčastejšie je presná príčina neznáma, vyskytuje sa ale aj pri prítomnej obštrukcii, ktorú môže vytvárať benígna hyperplázia prostaty, karcinóm prostaty, prolaps genitálu  alebo zúženie močovej trubice. 

Spojenie práve urgentnej a stresovej inkontinencie nám dáva dokopy vznik zmiešaného typu uretrálnej inkontinencie

Reflexná - je zapríčinená poruchou na úrovni nervového systému. Zvierače sú bohato nervovo inervované a udržiavanie mikčného reflexu (mikcia - močenie) predstavuje úkon, ktorý je zabezpečovaný z veľkej miery práve cez nervový systém. Pri takomto stave dochádza k zvýšenej dráždivosti, čo vedie k prerušovanému a nekoordinovanému močeniu. 

Existuje ešte stav, ktorý sa nazýva ako inkontinencia z pretekania a vyskytuje sa pri zhoršenej kontraktilite močového mechúra. Medzi príčiny patrí diabetes mellitus, ochorenia prostaty, operácie alebo aj lieky, ako napríklad diuretiká. 

Diagnostika

Na prvom mieste stojí anamnestické zhodnotenie stavu pacienta, môže sa využívať aj dotazník, aby sa určil typ inkontinencie. Dôležité je zistiť prejavy, frekvenciu, kedy sa objavili prvé príznaky a po akej udalosti. Využívajú sa aj zobrazovacie metódy, ako je RTG alebo ultrasnografické vyšetrenie. Nevyhnutné na diagnostiku je aj neurologické EMG vyšetrenie alebo kompletné urodynamické vyšetrenie. 

Liečba

Inkontinencia je veľmi rôznorodý medicínsky problém, a preto neexistuje presne stanovený terapeutický postup. Uprednostňuje sa konzervatívny prístup, kedy sa využívajú lieky alebo rehabilitačná liečba pred operačným zákrokom. Ku konzervatívnej terapii sa okrem spomínaného zaraďuje aj psychoterapia, zmena životosprávy alebo aplikácia sklerotizujúcich látok. Medzi chirurgické zákroky riešiace inkontinenciu zaraďujeme pošvové plastiky, podporné operácie močovej rúry alebo endoskopické operácie. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".