Diplopia (dvojité videnie)

02.04.2024

Diplopia, tiež známa ako dvojité videnie, je stav, kedy človek vníma dva obrazy objektu namiesto jedného, keď sa pozerá na nejaký predmet. Tento jav môže byť príznakom rôznych oftalmologických ochorení, porúch okohybných svalov, neurologických ochorení či poranení hlavy. Diplopia je dočasná alebo trvalá a má rôzny stupeň závažnosti.

Etiológia:

  • poruchy okohybných svalov: Slabosť alebo ochrnutie svalov, ktoré riadia pohyby očí, sú častou príčinou diplopie. Napríklad paralýza okohybných svalov, strabizmus alebo myasthenia gravis.
  • cievna mozgová príhoda
  • skleróza multiplex
  • nádory mozgu
  • poranenia hlavy
  • poruchy zrakových nervov
  • astigmatizmus
  • keratokonjunktivitída
  • štrukturálne abnormality oka

Diagnostika:

Diagnostika diplopie zahŕňa sériu lekárskych testov a vyšetrení. Oftalmológ vykoná testy zrakových funkcií, zrakovej ostrosti, binokulárneho videnia a neurológ neurologické vyšetrenie na kontrolu funkcie nervového systému. Zobrazovacie metódy, ako je MRI alebo CT mozgu, sa používajú na identifikáciu štrukturálnych abnormalít. Dôležitá je tiež anamnéza, poocou ktorej lekár zisťuje informácie o príznakoch a udalostiach pred vznikom diplopie. 

Terapia:

Liečba diplopie závisí od príčiny a závažnosti stavu. Môže zahŕňať korekciu refrakčných chýb pomocou okuliarov alebo kontaktných šošoviek, očné cvičenia na posilnenie svalov oka a zlepšenie koordinácie pohybov, lieky na ovplyvnenie svalovej funkcie alebo chirurgický zákrok na opravu problému a obnovenia normálneho pohybu očí. Dôležité je tiež liečiť základnú príčinu diplopie, či už ide o neurologické ochorenie, poranenie hlavy alebo iné zdravotné problémy. Individuálny prístup a spolupráca s lekárom sú kľúčové pri plánovaní liečby diplopie.