Preventívna prehliadka u oftalmológa

Sezóna 1 - Epizóda 20

12.06.2023

Ďalšia epizóda »

Prehliadka u oftalmológa je lekárske vyšetrenie, ktoré sa zameriava na posúdenie zdravia očí a zraku pacienta. Ako prebieha?

  1. Anamnéza: Lekár začne zberom informácií o zdravotnej anamnéze pacienta. Budú sa pýtať na súčasné problémy so zrakom, očné choroby v minulosti, používanie okuliarov alebo kontaktných šošoviek a rodinnú anamnézu očných chorôb.

  2. Zrakové testy: Lekár vykoná sériu zrakových testov, aby posúdil zrakovú ostrosť pacienta. To môže zahŕňať test s okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami, Snellenov test (čítanie písmen z rôznej vzdialenosti), test na rozlíšenie farieb a iné špecifické testy, ako napríklad perimetria na posúdenie zorného poľa.

  3. Vyšetrenie očí: Lekár vykoná vyšetrenie očí, pričom použije rôzne nástroje a prístroje. Toto zahŕňa kontrolu očného tlaku (tonometria) na odhalenie glaukómu, vyšetrenie očného pozadia (fundoskopia) na kontrolu stavu sietnice, šošovky a cievnej siete, ako aj vyšetrenie vonkajších štruktúr očí.

  4. Ďalšie testy: V prípade potreby lekár môže odporučiť ďalšie špecifické testy, ako napríklad biometria na meranie parametrov očného bulbu, keratometria na meranie krivosti rohovky, aberometria na meranie aberácií (nepravidelnosti) zraku alebo špeciálne testy na detekciu očných chorôb alebo porúch.

  5. Záver a plán liečby: Po vykonaní vyšetrení lekár poskytne pacientovi záver a diskutuje s ním o výsledkoch a ďalšom postupe. Ak sú zistené nezrovnalosti, môže odporučiť liečbu, okuliare, kontaktné šošovky, chirurgický zákrok alebo ďalšie nasledovné kroky. Lekár tiež môže poskytnúť rady týkajúce sa starostlivosti o oči a prevencie očných chorôb.

Priebeh oftalmologickej prehliadky sa môželíšiť v závislosti od konkrétnej situácie pacienta a dôvodu prehliadky. Ak pacient má konkrétne sťažnosti alebo očné choroby, lekár môže vykonať ďalšie špecializované vyšetrenia a testy súvisiace s daným problémom.

Okrem toho, oftalmologická prehliadka môže zahŕňať aj ďalšie vyšetrenia, ako napríklad:

  • Pohybová koordinácia očí: Lekár môže posúdiť pohybovú koordináciu očí pacienta, aby vylúčil prípadné poruchy.

  • Skiaskopické vyšetrenie: Toto je technika, ktorá sa používa na posúdenie refrakčného stavu očí a určenie potrebného korekčného dioptrického skla.

  • Biomikroskopia: Lekár môže vykonať biomikroskopické vyšetrenie očí s použitím štrbinového mikroskopu. Týmto spôsobom sa dôkladne vyšetruje predný segment oka, ako je rohovka, šošovka a predná časť sietnice.

  • Zobrazovacie metódy: V prípade potreby sa môže použiť ďalšie zobrazovacie metódy, ako je optická koherenčná tomografia (OCT) alebo ultrazvuk oka.

Presný priebeh oftalmologickej prehliadky sa môže líšiť medzi rôznymi oftalmológmi a v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Rovnako sa môže meniť aj v závislosti od konkrétnej situácie a potrieb pacienta.