Zahmlené videnie

29.02.2024

Rozmazané a zahmlené videnie mnohí ľudia vnímajú ako jednu a tú istú vec, aj keď realita je celkom odlišná. Pri rozmazanom videní nám môže dopomôcť žmúrenie očí, zatiaľ čo to pri zahmlenom videní stav nijak nezlepší. Pacientovi trpiacemu zahmleným videním sa zdá, že sa pozerá do hmly, či cez špinavé sklo, a rovnako aj farby môžu vyzerať tlmene a vyblednuto.  

Obe spomínané poruchy videnia môžu tiež sprevádzať príznaky ako je bolesť hlavy, bolesť očídvojité videnievnem škvŕn, súčasne môže byť prítomná aj sekrécia z očí, alebo aj opuchy v očnom okolí. Niektoré chorobné stavy, ktoré spôsobujú tieto poruchy videnia môžu viesť k strate zraku, pokiaľ sú neliečené. 

Príčiny vzniku

 1. Katarakta 

Katarakta, alebo sivý zákal, je degeneratívne ochorenie šošovky, kedy nastáva jej zakaleniestrata priehľadnosti. Ide o najčastejšiu príčinu zahmleného videnia. Keďže je šošovka za normálnych okolností číra, pacientovi sa zdá, akoby sa pozeral cez zahmlené okno. 

Najvyšším rizikovým faktorom je práve vek, keďže zmeny súvisiace s vekom môžu spôsobiť rozpad a zhlukovanie tkanív šošovky. Zväčša sa teda vyskytuje u pacientov nad 55 rokov, raritne však môže byť týmto ochorením postihnutá aj mladšia populácia. 

Zhoršovanie tohto stavu môže narúšať každodenný život a stále viac sťažovať videnie, až môže dôjsť k vzniku slepoty. Veľakrát sa vyvíja súčasne na oboch očiach, avšak na každom inou rýchlosťou, čo môže spôsobiť aj rozdiely vo videní.

Rizikoví sú taktiež pacienti s diabetom, vysokým krvným tlakom, dlhodobo liečení kortikoidmi, s predošlou operáciou alebo úrazom očí. 

Ďalšie symptómy katarakty môžu byť: 

 • zhoršené videnie v tme/za šera
 •  citlivosť na svetlo
 • horšie videnie farieb
 • dvojité videnie
 1. Fuchsova dystrofia

Pri Fuchsovej dystrofii endotelové bunky rohovky postupne odumierajú, čo vedie k hromadeniu tekutiny v rohovke. Práve tento proces môže spôsobiť zakalené videnie.

Vo väčšine prípadov je toto ochorenie spočiatku bezpríznakové a medzi prvé znamenia patrí zahmlené videnie ráno, ktoré sa v priebehu dňa vyjasní. 

Týmto ochorením trpia častejšie ženy a ľudia s pozitívnou rodinnou anamnézou, pričom sa príznaky zväčša začnú prejavovať po 50. roku života. 

Neskoršie príznaky zahŕňajú:

 •  rozmazané/zakalené videnie počas celého dňa
 •  drobné pľuzgiere v rohovke, ktoré môžu prasknúť a spôsobiť bolesť
 •  pocit piesku v oku
 •  citlivosť na svetlo
 1. Makulárna degenerácia

Je to chorobný stav, ktorý sa objavuje v procese starnutia a dochádza tu k poškodeniu časti sietnice oka, teda makuly, ktorá je zodpovedná za ostré videnie. 

Toto ochorenie býva zo začiatku často nenápadné a u každého pacienta sa môže prejavovať rozličným spôsobom.

Najčastejšie príznaky, okrem zahmleného videnia, sú ešte problémy s rozpoznávaním tvárí, zvlnenie priamych čiar, tmavé/slepé škvrny v centrálnej oblasti zorného poľa, zatiaľ čo periférne videnie zostáva nezmenené. 

Medzi hlavné rizikové faktory makulárnej degenerácie patrí vek, rodinná anamnéza, ale aj fajčenie. 

 1. Diabetická retinopatia

Tento druh retinopatie je komplikáciou cukrovky, kedy dochádza nadbytkom cukru v krvi k upchatiu ciev zásobujúcich sietnicu krvou. V oku v tomto prípade vyrastajú nové cievy, ktoré sa však nevyvíjajú správne.

Môže sa vyskytnúť u každého pacienta trpiaceho diabetom 1. či 2. typu. Spravidla platí, čím dlhšie má pacient diabetes, tým je pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia vyššia, najmä ak hladina cukru nie je dobre regulovaná. Je preto veľmi dôležité si dávať zrak pravidelne kontrolovať. 

Ďalšie faktory podporujúce vznik diabetickej retinopatie sú fajčenie, vysoký cholesterol a krvný tlak. 

skorých štádiách nemusia byť prítomné žiadne príznaky, neskôr môže byť prítomné rozmazané či zahmlené videnie, vyblednuté farby, tmavé škvrny v zornom poli, až strata zraku.  

 1. Ďalšie príčiny: úrazy, infekcie (herpes, syfilis, tuberkulóza, toxoplazmóza), autoimunitné zápaly

Kedy navštíviť doktora?

Príležitostné zakalenie videnia nemusí byť dôvodom na obavy, ak však trvá dlhšie ako jeden či dva dni, je lepšie navštíviť lekára. 

Rovnako aj vtedy, keď na sebe zbadáte nasledujúce príznaky

 •  dvojité videnie

 •  videnie zábleskov svetla

 •  náhla bolesť očí

 •  silná bolesť očí

 •  neutíchajúce nepríjemné pocity v oku

 •  náhla bolesť hlavy